Sa oled siin

Rahandusminister Toomas Tõniste

Toomas Tõniste on Eesti Vabariigi rahandusminister alates 12. juunist 2017.  Ta kuulub erakonda Isamaa. 

 • Aastatel 2016 - 2017 oli Toomas Tõniste EVR Cargo nõukogu esimees.
 • Aastail 2008 - 2011 oli ta Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liige.
 • Aastatel 2007 - 2015  kuulus Toomas Tõniste Riigikohu XI ja XII koosseisu olles majanduskomisjoni aseesimees.
 • Aastatel 2002 - 2003 oli ta Tallinna Linnavolikogu liige
 • Toomas Tõniste on ka Viimsi vallavolikogu esimees ning aastatel 2006 - 2007 oli ta Tallinna Linnavolikogu liige Isamaaliidu Linnavolikogu fraktsiooni esimees.
 • Toomas Tõniste on alates 2005. aastast OÜ Laste Maailm jahtuse esimees, aastast 1996 OÜ Breting juhatuse liige ning aastast 1993 AS LTT nõukogu liige. 
 • 26. aprillil 1967. aastal Tallinnas sündinud Toomas Tõniste sai keskhariduse Tallinna 42. Keskkoolist ning kõrghariduse Tallinna Ülikoolis kehakultuuri erialal.

Rahandusminiser Toomas Tõniste

 

 

Rahandusminister

Ministri nimetab ametisse ja vabastab ametist Vabariigi President peaministri ettepanekul.

 • Rahandusminister on riigi rahanduse juht, kes koordineerib riigi finantspoliitikat ning riigi eelarve- ja maksupoliitikat.
 • Rahandusminister juhib rahandusministeeriumi tööd valitsuse finantspoliitika, riigi eelarvepoliitika, maksu- ja tollipoliitika, majandusanalüüsi- ja prognoosi, riikliku statistika, auditi, riigi finantsvarade ja -kohustuste haldamise, riigile antava välisabi ja laenude valdkonnas. Lisaks annab minister Vabariigi Valitsusele aru rahandusministeeriumi tegevusest ja esitab ettepanekuid ministeeriumi valitsemisala puudutavate küsimuste otsustamiseks.
 • Rahandusminister kinnitab ametisse ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste juhid ning ministeeriumi asekantslerid ja osakondade juhatajad.
 • Rahandusminister esitab valitsusele ettepanekuid ministeeriumi eelarve ning vajadusel lisaeelarve kohta. Ühtlasi otsustab ta eelarvevahendite kasutamise ning jälgib eelarve täitmist. Minister kinnitab riigieelarvest lähtudes ka ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste eelarved.
 • Rahandusminister otsustab ministeeriumi hallatavate riigiasutuste moodustamise ja kinnitab nende põhimäärused, struktuuri ja töökorralduse.

Rahandusministeerium

 • On valitsuse asjatundjaks maksu-, finants- ja eelarvepoliitika elluviimisel ning majanduse eesmärgistamisel.
 • Kavandab maksu- ja tollipoliitikat ja hoiab stabiilset maksusüsteemi.
 • Koostab majandusanalüüse ja majandusprognoose.
 • Nõustab hankijaid ja pakkujaid riigihangete läbiviimisel ja teostab riigihangete järelevalvet.
 • Tegeleb riikliku statistika kogumisega.
 • Koordineerib ja korraldab valitsuse sisekontrollisüsteemi rakendamist ja siseaudiitori kutsetegevuse korraldamist.
 • Tegeleb riigiraamatupidamisega ja juhib riigi igapäevast rahavoogu.
 • Paigutab riigi finantsvarasid ja kohustusi, haldab riigile antavat välisabi ja laenusid ning koordineerib Eestile kasutada olevate toetuste jagamist.
 • Tegeleb finants- ja kindlustuspoliitika väljatöötamisega.

Rahandusministeeriumist lähemalt »

 

Viimati uuendatud: 28. november 2018