Sa oled siin

Puidurafineerimistehase riigi eriplaneeringu lõpetamine

Vabariigi Valitsus lõpetas 12.11.2018 korraldusega nr 290 puidurafineerimistehase püstitamiseks ja selle toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks riigi eriplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise. Planeeringu koostamine ja KSH lõpetati planeerimisseaduse § 29 lõike 1 alusel ülekaalukal avalikul huvil põhineval põhjusel. Planeerimismenetluse alguses ilmnes ülekaalukas avalik huvi väljakujunenud elu- ja looduskeskkonna säilimiseks, mis kaalus käesoleval juhul üles riigi huvi kavandada planeeringualale puidurafineerimistehas.

Riigi eriplaneeringu planeeringuala hõlmas Viljandi ja Tartu maakondi. Riigi eriplaneeringu koostamise eesmärk oli suure rahvusvahelise ja riikliku huviga ning olulise ruumilise mõjuga ehitisele – puidurafineerimistehasele – sobivaima asukoha leidmine Tartu- või Viljandimaal Emajõe vahetus läheduses ja sobivasse asukohta tehase rajamiseks detailse planeeringulahenduse koostamine. Lisaks tehase asukohale sooviti Viljandi- ja Tartumaal leida sobivaim asukoht tehase toimimiseks vajalikule taristule (teed, raudtee, elektriühendused jms).

Taotluse kohaselt sooviti kavandada puidurafineerimistehast, kus toodetakse puittooraine eri koostisosadeks nagu tselluloos, hemitselluloos ja ligniin, mida saab edasi väärindada erinevateks biotoodeteks. Tehase prognoositav tootmisvõimsus oli 700 000 tonni, toorainena tarbitava puidu maht ca 2,5-3,3 miljonit m3 aastas. Tootmisprotsessi kõrvalsaadusteks oli taotluses märgitud tallõli ja roheline energia, sealhulgas elektrienergia.

Riigi eriplaneeringu ja KSH lõpetamise otsusega on võimalik tutvuda Riigi Teataja veebilehel. Lõpetamise otsuse seletuskirjaga on võimalik tutvuda Rahandusministeeriumi veebilehel https://www.rahandusministeerium.ee/et/planeeringud.

Lisainfo: Heddy Klasen, regionaalhalduse osakonna Harju talituse riigi eriplaneeringute koostamise nõunik, tel: 611 3233, e-post: heddy.klasen[at]fin[dot]ee

Tagasi Vabariigi Valitsuse algatatud eriplaneeringute veebilehele

Viimati uuendatud: 16. november 2018