Sa oled siin

Välisminister Urmas Reinsalu

Urmas Reinsalu on Eesti Vabariigi välisminister alates 29. aprillist 2019. Ta kuulub erakonda Isamaa.

 

Urmas Reinsalu sündis 22. juunil 1975 Tallinnas, on abielus ning kahe lapse isa.

Töö- ja teenistuskäik

 • U. Reinsalu oli Eesti Vabariigi justiitsminister aastatel 2015-2019.
 • Aastatel 2011-2012 ja 2014-2015 kuulus Riigikogu XII koosseisu.
 • Aastatel 2012-2014 oli Eesti Vabariigi kaitseminister.
 • Aastatel 2007-2011 kuulus Riigikogu XI koosseisu.
 • Aastatel 2001-2002 oli Res Publica poliitiline sekretär.
 • Aastatel 1998-2001 oli Vabariigi Presidendi Kantselei direktor.

 

Haridus

Urmas Reinsalu lõpetas 1997 Tartu Ülikooli õigusteaduse erialal.

 

 

Välisminister

Ministri nimetab ametisse ja vabastab ametist Vabariigi President peaministri ettepanekul.

 • Välisminister koordineerib Eesti välissuhetega seonduvaid valdkondi ja esindab Eestit välissuhtlemises.
 • Välisminister juhib välisministeeriumi ning otsustab ministeeriumi valitsemisalasse kuuluvad küsimusi. Lisaks annab välisminister vabariigi valitsusele aru ministeeriumi tegevuse kohta ning teeb vajadusel ettepanekuid ministeeriumi puudutavate küsimuste otsustamiseks.
 • Välisminister nimetab ametisse Eesti asjureid ning konsulaarasutuste juhte ning esitab valitsusele taotlusi suursaadikute ametissenimetamiseks ning tagasikutsumiseks ja diplomaatiliste auastmete andmiseks või äravõtmiseks.
 • Välisminister esitab justiitsministriga kooskõlastatult valitsusele heakskiitmiseks rahvusvaheliste kohtute kohtuniku kandidaadid.
 • Välisminister esitab valitsusele ettepanekuid ministeeriumi eelarve ning vajadusel lisaeelarve kohta. Ühtlasi otsustab ta eelarvevahendite kasutamise ning jälgib eelarve täitmist.

Välisministeerium

 • Kavandab ja viib ellu Eesti välispoliitika põhisuundi ning koordineerib Eesti välissuhtlust.
 • Juhib Eesti välisesindusi ning teeb valitsusele ettepanekuid Eesti diplomaatiliste esinduste asutamise ja sulgemise kohta.
 • Koordineerib Eesti viisapoliitika kujundamist, korraldab koostöös Siseministeeriumiga viisade andmist ning teeb konsulaartoiminguid.
 • Kaitseb Eesti riigi ja kodanike ning ettevõtete huve välisriikides ning rahvusvahelistes organisatsioonides.
 • Loob väliskontakte eesmärgiga tugevdada Eesti ettevõtete rahvusvahelist välisinvesteeringute-, turismi- ning ekspordipositsiooni.
 • Kavandab koostöös teiste organisatsioonide ja riikidega arengu- ja humanitaarabi programme juhib Eesti poolt rahvusvahelise abi andmist.
 • Korraldab Eesti Vabariigi esindamist rahvusvahelistes kohtutes ning teistes rahvusvaheliste vaidluste lahendamise institutsioonides.
 • Korraldab protokolli riiklike tähtpäevade tähistamisel, oluliste välisvisiitide läbiviimisel ning kõrgete külaliste vastuvõtmisel.
 • Esitab vajadusel valitsusele rahvusvaheliste sanktsioonide rakendamise ettepanekuid.

Välisministeeriumist lähemalt »

 

Viimati uuendatud: 29. aprill 2019