Sa oled siin

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister (7.11.2019 kuni 20.04.2020) Kaimar Karu

Kaimar Karu on Eesti Vabariigi väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister alates 7. novembrist 2019. Ta ei ole ühegi erakonna liige.

Kaimar Karu sündis 30. juunil 1980.

Töö- ja teenistuskäik

 • Alates 2017. aastast Mindbridge OÜ omanik.
 • Aastatel 2014 – 2017 oli Axelos Ltd ITSM tooteportfelli juht, hiljem tootearenduse ja strateegia juht.
 • Aastatel 2010 – 2014 oli Skype teenusehalduse lahendusarhitekt.
 • Aastatel 2008 – 2010 oli Epicor Software Estonia OÜ vanemprojektijuht.
 • Aastatel 2006 – 2008 oli BiTA Service Management OÜ tegevjuht.
 • Aastatel 2004 – 2006 oli PRIAs projektijuht ja hiljem IT osakonna juhataja asetäitja.
 • Aastatel 2002 – 2004 oli ARTAXIS OÜ asutaja ja tehnoloogiajuht.
 • Aastatel 2000 – 2002 oli IT Meedia OÜ tarkvaraarendaja ja hiljem harukontori juht.

Haridus

Kaimar Karu lõpetas 2003. aastal Tartu Ülikooli filosoofia erialal ning 2010. aastal kaitses Tartu Ülikoolis samal erialal magistrikraadi. Valdab eesti ja inglise keelt.

 

 

Väliskaubandus- ja infotehnoloogia-minister

Ministri nimetab ametisse ja vabastab ametist Vabariigi President peaministri ettepanekul.

Ministrite pädevuse ministeeriumi juhtimisel ja ministrite vastutusvaldkonnad määrab peaminister oma korraldusega.

 

  Vabariigi Presidendi otsus ››

  Peaministri korraldus ››

 • Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister juhib Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi oma vastutusvaldkonnas.
 • Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri vastutusvaldkonnas on ettevõtluse arengu toetamine, ekspordiarengu ja kaubanduse kaitsemeetmete korraldamine, investeeringute kaasamine, tehnoloogiline arendustegevus, innovatsioon, ehitus, elamumajandus, turism, informaatika, telekommunikatsioon, postside ja riigi infosüsteemide arendamise koordineerimine, samuti majanduse arengukavade väljatöötamine ja elluviimine eelnimetatud valdkondades.
 • Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri vastutusvaldkonnas on väliskaubanduse valdkond ja Välisministeeriumi vastavate struktuuriüksuste tegevuse suunamine.
 • Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri vastutusvaldkonda kuuluvad Riigi Infosüsteemi Amet, Eesti Arengufond (likvideerimisel), Eesti Interneti Sihtasutus, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus, Sihtasutus Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus, Sihtasutus KredEx, Sihtasutus Tallinna Teaduspark TEHNOPOL, Mittetulundusühing Eesti Intellektuaalomandi ja Tehnoloogiasiirde Keskus, Mittetulundusühing Nordic Institute for Interoperability Solutions, Aktsiaselts Eesti Post ja Aktsiaselts KredEx Krediidikindlustus.
 • Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister esindab Eestit Euroopa Liidu välisasjade nõukogus väliskaubanduse küsimustes ja konkurentsivõime nõukogus infotehnoloogia küsimustes ning transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogus infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni küsimustes.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium

 • Tegutseb eesmärgiga luua tingimused Eesti majanduse konkurentsivõime kasvuks ning tasakaalustatud ja jätkusuutlikuks arenguks läbi riigi majanduspoliitika väljatöötamise, elluviimise ja tulemuste hindamise.
 • Teostab aktsionäri või osaniku õigusi äriühingutes, mille aktsiaid või osakuid ta valitseb
 • Haldab riigi vedelkütuse miinimumvaru.
 • Töötab välja ja viib ellu riigi majanduspoliitika ja majanduse arengukavad ning hoolitseb, et need oleks kooskõlas üleriigiliste prioriteetidega.
 • Koordineerib riigi infosüsteemide arendamist.
 • Töötab tehnoloogilise arendustegevuse mahu suurendamise ja ettevõtete innovatsioonivõimekuse tõstmise nimel.
 • Tegeleb ühistranspordi arendamist ja liiklusvahendite keskkonnasõbralikkust ning liiklusohutuse tõstmist soodustavate plaanide väljatöötamise ja elluviimisega.
 • Arendab eksporti ja korraldab kaubanduse kaitsemeetmeid ning tegeleb ettevõtluse regionaalse arengu alaste küsimustega.
 • Korraldab tarbijakaitset ja konkurentsijärelvalvet.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist lähemalt »

Viimati uuendatud: 20. aprill 2020