Sa oled siin

Siseminister (29. aprillist 2019 kuni 9. novembrini 2020) Mart Helme

Mart Helme oli Eesti Vabariigi siseminister alates 29. aprillist 2019 kuni 9. novembrini 2020. Ta kuulub Eesti Konservatiivsesse Rahvaerakonda.

Mart Helme sündis 31. oktoobril 1949 Pärnus, ta on abielus. Helme astus 2012. aastal Eesti Konservatiivsesse Rahvaerakonda.

Töö- ja teenistuskäik

 • Aastatel 2015-2019 kuulus Riigikogu koosseisu.
 • Aastatel 2001-2014 oli TTÜ rahvusvaheliste suhete instituudi lektor.
 • Aastatel 2000-2001 oli Eesti Päevalehe välisuudiste osakonna juhataja.
 • Aastatel 1999-2000 oli Välisministeeriumi poliitika ja pressi asekantsler.
 • Aastatel 1995-1999 oli erakorraline ja täievoliline suursaadik Moskvas.
 • Aastatel 1994-1995 oli Välisministeeriumi 3. büroo juhataja

Haridus

Mart Helme lõpetas 1973. aastal Tartu Ülikooli ajaloo erialal.

 

Siseminister

Ministri nimetab ametisse ja vabastab ametist Vabariigi President peaministri ettepanekul.

 

 • Siseminister juhib riigi sisejulgeoleku valdkonda ning korraldab piirivalve, kriisireguleerimise ja päästetöödega seotud küsimusi.
 • Siseminister juhib siseministeeriumi tööd ja otsustab ministeeriumi valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi. Lisaks annab minister Vabariigi Valitsusele aru siseministeeriumi tegevusest ja esitab ettepanekuid ministeeriumi valitsemisala puudutavate küsimuste otsustamiseks.
 • Siseministri vastutada on kodakondsuse ja migratsiooniga seotud asjade korraldamine.
 • Siseminister juhib Vabariigi Valitsuse uimastiennetuse komisjoni, mille eesmärk on koordineerida nii ennetustööd kui vähendada narkoainete pakkumist.
 • Siseminister esitab valitsusele ettepanekuid ministeeriumi eelarve ning vajadusel lisaeelarve kohta. Ühtlasi otsustab ta eelarvevahendite kasutamise ning jälgib eelarve täitmist. Minister kinnitab riigieelarvest lähtudes ka ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste eelarved.
 • Siseminister otsustab ministeeriumi hallatavate riigiasutuste moodustamise ja kinnitab nende põhimäärused, struktuuri ja töökorralduse.

Siseministeerium

 • Tagab koos oma valitsemisala asutustega riigi sisejulgeolekut ja kaitseb avalikku korda.
 • Valvab ja kaitseb Eesti riigipiiri ning tagab piirirežiimi rakendamise.
 • Töötab välja kriisireguleerimise ning ja päästeala valdkondadega seonduvaid poliitikaid ning korraldab nende elluviimist.
 • Koordineerib tuleohutuse ja lõhkematerjalidega seotud õnnetuste ennetamist.
 • Töötab välja kodakondsus- ja migratsioonipoliitika.
 • Koordineerib ametkondade ja organisatsioonide vahelist koostööd korrakaitse küsimuses.
 • Kavandab ja viib koostöös välisministeeriumiga ellu riigi viisapoliitikat ning tegeleb ebaseadusliku sisserände ja töötamise ennetamisega.
 • Koordineerib terrorismivastase võitluse tegevuskava täitmist.
 • Reguleerib relvade käitlemist ja turvateenuste osutamist ning kujundab riigi relva- ja turvapoliitikat.

Siseministeeriumist lähemalt »

Viimati uuendatud: 9. november 2020