Sa oled siin

Siseminister Alar Laneman

Alar Laneman on Eesti Vabariigi siseminister alates 18. novembrist 2020. Ta kuulub Eesti Konservatiivsesse Rahvaerakonda.

Alar Laneman sündis 6. mail 1962 Vändras, ta on abielus ning kolme tütre isa. Laneman astus 2019. aastal Eesti Konservatiivsesse Rahvaerakonda. 

2005. aastal tunnustati teda Kotkaristi III klassi teenetemärgiga ja talle on omistatud 2005. aastal brigaadikindrali auaste.

Töö- ja teenistuskäik

 • Aastatel 2019-2020 kuulus Riigikogu XIV koosseisu, oli julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni esimees
 • Aastatel 2011–2020 Milrem Roboticsi nõunik
 • Aastatel 2011–2019 Sauga Põhikooli õpetaja
 • Aastatel 2011–2016 Eesti Kaitsetööstuse Liidu nõunik
 • Aastal 2008 Kaitseväe operatiivülem
 • Aastatel 2002–2007 Kaitsejõudude Peastaabi ülem
 • Aastatel 2001–2002 Maaväe Staabi ülem
 • Aastatel 1995–1998 Balti Pataljoni ülem
 • Aastatel 1991-1995 Kaitsevägi

 

Haridus

Alar Laneman lõpetas 1985. aastal Tallinna Kõrgema Ehitusvägede Poliitilise Sõjakooli, 2001. aastal Rootsi Kaitseakadeemia ning 2007. aastal Ühendkuningriigi Kuninglik Kaitseuuringute Kolledži. Ta valdab eesti, inglise, rootsi ja vene keelt.

 

Siseminister

Ministri nimetab ametisse ja vabastab ametist Vabariigi President peaministri ettepanekul.

 

 • Siseminister juhib riigi sisejulgeoleku valdkonda ning korraldab piirivalve, kriisireguleerimise ja päästetöödega seotud küsimusi.
 • Siseminister juhib siseministeeriumi tööd ja otsustab ministeeriumi valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi. Lisaks annab minister Vabariigi Valitsusele aru siseministeeriumi tegevusest ja esitab ettepanekuid ministeeriumi valitsemisala puudutavate küsimuste otsustamiseks.
 • Siseministri vastutada on kodakondsuse ja migratsiooniga seotud asjade korraldamine.
 • Siseminister juhib Vabariigi Valitsuse uimastiennetuse komisjoni, mille eesmärk on koordineerida nii ennetustööd kui vähendada narkoainete pakkumist.
 • Siseminister esitab valitsusele ettepanekuid ministeeriumi eelarve ning vajadusel lisaeelarve kohta. Ühtlasi otsustab ta eelarvevahendite kasutamise ning jälgib eelarve täitmist. Minister kinnitab riigieelarvest lähtudes ka ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste eelarved.
 • Siseminister otsustab ministeeriumi hallatavate riigiasutuste moodustamise ja kinnitab nende põhimäärused, struktuuri ja töökorralduse.

Siseministeerium

 • Tagab koos oma valitsemisala asutustega riigi sisejulgeolekut ja kaitseb avalikku korda.
 • Valvab ja kaitseb Eesti riigipiiri ning tagab piirirežiimi rakendamise.
 • Töötab välja kriisireguleerimise ning ja päästeala valdkondadega seonduvaid poliitikaid ning korraldab nende elluviimist.
 • Koordineerib tuleohutuse ja lõhkematerjalidega seotud õnnetuste ennetamist.
 • Töötab välja kodakondsus- ja migratsioonipoliitika.
 • Koordineerib ametkondade ja organisatsioonide vahelist koostööd korrakaitse küsimuses.
 • Kavandab ja viib koostöös välisministeeriumiga ellu riigi viisapoliitikat ning tegeleb ebaseadusliku sisserände ja töötamise ennetamisega.
 • Koordineerib terrorismivastase võitluse tegevuskava täitmist.
 • Reguleerib relvade käitlemist ja turvateenuste osutamist ning kujundab riigi relva- ja turvapoliitikat.

Siseministeeriumist lähemalt »

Viimati uuendatud: 19. november 2020