Sa oled siin

Riigihalduse minister (29.04.2019 kuni 25.11.2020) Jaak Aab

Jaak Aab oli Eesti Vabariigi riigihalduse minister alates 29. aprillist 2019 kuni 25. novembrini 2020. Ta kuulub Eesti Keskerakonda.

Jaak Aab sündis 9. aprillil 1960 Taageperas, ta on vabaabielus ning kahe tütre isa. Aab astus 1994. aastal Eesti Keskerakonda.

Töö- ja teenistuskäik

 • Aastatel 2017-2018 oli Eesti Vabariigi riigihalduse minister.
 • Aastatel 2016-2017 oli Eesti Keskerakonna peasekretär.
 • Aastatel 2007-2011 kuulus Riigikogu XI koosseisu, oli sotsiaalkomisjoni aseesimees.
 • Aastatel 2005-2007 oli Eesti Vabariigi sotsiaalminister.
 • Aastatel 2003-2005 oli Eesti Linnade Liidu tegevdirektor.
 • Aastatel 2002-2003 kuulus Riigikogu IX koosseisu.
 • Aastatel 1998-2002 oli Võhma linnapea, enne seda 1994. aastast Võhma abilinnapea.

Haridus

Jaak Aab lõpetas 1986. aastal Tallinna Ülikooli vene keele ja kirjanduse erialal. Valdab eesti, soome, vene ja inglise keelt.

 

 

Riigihalduse minister

Ministri nimetab ametisse ja vabastab ametist Vabariigi President peaministri ettepanekul.

 • Riigihalduse minister vastutab avaliku   teenistuse, riigivara ja riigihangetega seotud küsimuste, valitsuse sisekontrollisüsteemi, kohaliku omavalitsuse arendamise, regionaalarengu ning regionaalhalduse kavandamise ja koordineerimise ning ruumilise planeerimise eest. Lisaks annab minister Vabariigi Valitsusele aru oma vastutusvaldkondade tegevusest ja esitab ettepanekuid ministeeriumite valitsemisala puudutavate küsimuste otsustamiseks.
 • Riigihalduse minister kinnitab ametisse ministeeriumite valitsemisalas oma valdkonnas olevate valitsusasutuste juhid ning ministeeriumi asekantslerid ja osakondade juhatajad.
 • Riigihalduse minister esitab valitsusele ettepanekuid ministeeriumi eelarve ning vajadusel lisaeelarve kohta. Ühtlasi otsustab ta eelarvevahendite kasutamise ning jälgib eelarve täitmist. Minister kinnitab riigieelarvest lähtudes ka ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste eelarved.
 • Riigihalduse minister otsustab ministeeriumite hallatavate riigiasutuste moodustamise ja kinnitab nende põhimäärused, struktuuri ja töökorralduse.

Rahandusministeerium

 • On valitsuse asjatundjaks maksu-, finants- ja eelarvepoliitika elluviimisel ning majanduse eesmärgistamisel.
 • Kavandab maksu- ja tollipoliitikat ja hoiab stabiilset maksusüsteemi.
 • Koostab majandusanalüüse ja majandusprognoose.
 • Nõustab hankijaid ja pakkujaid riigihangete läbiviimisel ja teostab riigihangete järelevalvet.
 • Tegeleb riikliku statistika kogumisega.
 • Koordineerib ja korraldab valitsuse sisekontrollisüsteemi rakendamist ja siseaudiitori kutsetegevuse korraldamist.
 • Tegeleb riigiraamatupidamisega ja juhib riigi igapäevast rahavoogu.
 • Paigutab riigi finantsvarasid ja kohustusi, haldab riigile antavat välisabi ja laenusid ning koordineerib Eestile kasutada olevate toetuste jagamist.
 • Tegeleb finants- ja kindlustuspoliitika väljatöötamisega.

Rahandusministeeriumist lähemalt »

 

 

 

Viimati uuendatud: 25. november 2020