Sa oled siin

Rahandusminister Martin Helme

Martin Helme on Eesti Vabariigi rahandusminister alates 29. aprillist 2019. Ta kuulub Eesti Konservatiivsesse Rahvaerakonda.

Martin Helme sündis 24. aprillil 1976 Tallinnas, ta on abielus ning viie lapse isa. Helme astus Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna eelkäija liikmeks 2006. aastal, ta on erakonna juhatuse liige.

Töö- ja teenistuskäik

 • Aastatel 2015-2019 kuulus Riigikogu XIII koosseisu, oli fraktsiooni esimees.
 • Aastatel 2009-2015 oli kirjastus Kunst tegevjuht.
 • Aastatel 2008-2009 oli Virumaa Muuseumid SA projektijuht
 • Aastatel 2004-2007 oli Delfis välisuudiste toimetaja.

 

Haridus

Martin Helme lõpetas 2000. aastal Tartu Ülikooli ajaloo erialal.

 

Rahandusminister

Ministri nimetab ametisse ja vabastab ametist Vabariigi President peaministri ettepanekul.

 • Rahandusminister on riigi rahanduse juht, kes koordineerib riigi finantspoliitikat ning riigi eelarve- ja maksupoliitikat.
 • Rahandusminister juhib rahandusministeeriumi tööd valitsuse finantspoliitika, riigi eelarvepoliitika, maksu- ja tollipoliitika, majandusanalüüsi- ja prognoosi, riikliku statistika, auditi, riigi finantsvarade ja -kohustuste haldamise, riigile antava välisabi ja laenude valdkonnas. Lisaks annab minister Vabariigi Valitsusele aru rahandusministeeriumi tegevusest ja esitab ettepanekuid ministeeriumi valitsemisala puudutavate küsimuste otsustamiseks.
 • Rahandusminister kinnitab ametisse ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste juhid ning ministeeriumi asekantslerid ja osakondade juhatajad.
 • Rahandusminister esitab valitsusele ettepanekuid ministeeriumi eelarve ning vajadusel lisaeelarve kohta. Ühtlasi otsustab ta eelarvevahendite kasutamise ning jälgib eelarve täitmist. Minister kinnitab riigieelarvest lähtudes ka ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste eelarved.
 • Rahandusminister otsustab ministeeriumi hallatavate riigiasutuste moodustamise ja kinnitab nende põhimäärused, struktuuri ja töökorralduse.

Rahandusministeerium

 • On valitsuse asjatundjaks maksu-, finants- ja eelarvepoliitika elluviimisel ning majanduse eesmärgistamisel.
 • Kavandab maksu- ja tollipoliitikat ja hoiab stabiilset maksusüsteemi.
 • Koostab majandusanalüüse ja majandusprognoose.
 • Nõustab hankijaid ja pakkujaid riigihangete läbiviimisel ja teostab riigihangete järelevalvet.
 • Tegeleb riikliku statistika kogumisega.
 • Koordineerib ja korraldab valitsuse sisekontrollisüsteemi rakendamist ja siseaudiitori kutsetegevuse korraldamist.
 • Tegeleb riigiraamatupidamisega ja juhib riigi igapäevast rahavoogu.
 • Paigutab riigi finantsvarasid ja kohustusi, haldab riigile antavat välisabi ja laenusid ning koordineerib Eestile kasutada olevate toetuste jagamist.
 • Tegeleb finants- ja kindlustuspoliitika väljatöötamisega.

Rahandusministeeriumist lähemalt »

 

Viimati uuendatud: 29. aprill 2019