Sa oled siin

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas

Taavi Aas on Eesti Vabariigi majandus- ja taristuminister alates 29. aprillist 2019. Ta kuulub Eesti Keskerakonda.

Taavi Aas sündis 10. jaanuaril 1966 Tallinnas, ta on abielus ning kolme lapse isa. Taavi Aas astus 2002. aastal Eesti Keskerakonda, on juhatuse liige.

Töö- ja teenistuskäik

 • Aastatel 2015-2019 oli Tallinna linnapea, enne seda alates 2005. aastast Tallinna abilinnapea.
 • Aastatel 1997-2005 oli Tulundusühistu E-PIIM finantsdirektor.
 • Aastatel 1993-1997 oli Põltsamaa Piimaühistu tegevdirektor.

 

Haridus

Aas lõpetas 1991. aastal Eesti Maaülikooli ökonoomika ja organiseerimise erialal. Valdab eesti, inglise, vene ja soome keelt.

 

Majandus- ja taristu-
minister

Ministri nimetab ametisse ja vabastab ametist Vabariigi President peaministri ettepanekul.

  Varasemad majandus-
ja kommunikatsiooniministrid ››

 • Majandus- ja taristuminister juhib riigi majanduspoliitika väljatöötamist, elluviimist ja tulemuste hindamist.
 • Majandus- ja taristusminister juhib majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tööd ja otsustab selle valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi. Lisaks annab minister Vabariigi Valitsusele aru ministeeriumi tegevusest ja esitab ettepanekuid ministeeriumi valitsemisala puudutavate küsimuste otsustamiseks.
 • Majandus- ja taristuminister kinnitab ametisse ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste juhid ning ministeeriumi asekantslerid ja osakondade juhatajad.
 • Majandus- ja taristuminister esitab valitsusele ettepanekuid ministeeriumi eelarve ning vajadusel lisaeelarve kohta. Ühtlasi otsustab ta eelarvevahendite kasutamise ning jälgib eelarve täitmist. Minister kinnitab riigieelarvest lähtudes ka ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste eelarved.
 • Majandus- ja taristuminister otsustab ministeeriumi hallatavate riigiasutuste moodustamise ja kinnitab nende põhimäärused, struktuuri ja töökorralduse.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium

 • Tegutseb eesmärgiga luua tingimused Eesti majanduse konkurentsivõime kasvuks ning tasakaalustatud ja jätkusuutlikuks arenguks läbi riigi majanduspoliitika väljatöötamise, elluviimise ja tulemuste hindamise.
 • Teostab aktsionäri või osaniku õigusi äriühingutes, mille aktsiaid või osakuid ta valitseb
 • Haldab riigi vedelkütuse miinimumvaru.
 • Töötab välja ja viib ellu riigi majanduspoliitika ja majanduse arengukavad ning hoolitseb, et need oleks kooskõlas üleriigiliste prioriteetidega.
 • Koordineerib riigi infosüsteemide arendamist.
 • Töötab tehnoloogilise arendustegevuse mahu suurendamise ja ettevõtete innovatsioonivõimekuse tõstmise nimel.
 • Tegeleb ühistranspordi arendamist ja liiklusvahendite keskkonnasõbralikkust ning liiklusohutuse tõstmist soodustavate plaanide väljatöötamise ja elluviimisega.
 • Arendab eksporti ja korraldab kaubanduse kaitsemeetmeid ning tegeleb ettevõtluse regionaalse arengu alaste küsimustega.
 • Korraldab tarbijakaitset ja konkurentsijärelvalvet.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist lähemalt »

Viimati uuendatud: 29. aprill 2019