Sa oled siin

Maaeluminister (29.04.2019 kuni 25.11.2019) Mart Järvik

Mart Järvik oli Eesti Vabariigi maaeluminister alates 29. aprillist 2019 kuni 25. novembrini 2019. Ta kuulub Eesti Konservatiivsesse Rahvaerakonda.

Mart Järvik sündis 21. veebruaril 1956 Kärus, ta on abielus ning poja ja tütre isa. Järvik astus 2015. aastal Eesti Konservatiivsesse Rahvaerakonda. 2010. aastal tunnustati teda Kaitseliidu eriklassi teenetemedaliga.

Töö- ja teenistuskäik

 • Alates 2017. aastast on Kehtna vallavolikogu liige.
 • Aastatel 2010 – 2014 oli Eesti Linnade Liidu juhatuse aseesimees.
 • Aastatel 2002-2017 oli Järvakandi vallavanem.
 • Aastatel 1999-2017 oli Järvakandi vallavolikogu liige.
 • Alates 1991. aastast on Rassi talu peremees.

Haridus

Mart Järvik lõpetas 1975. aastal Tihemetsa Sovhoostehnikumi põllumajanduse mehhaniseerimise erialal, 2009. aastal Tartu Ülikooli Türi Kolledži keskkonnateaduse erialal ning 2011. aastal Tartu Ülikooli keskkonnakorralduse erialal. Valdab eesti, inglise, vene ja soome keelt.

 

Maaeluminister

Ministri nimetab ametisse ja vabastab ametist Vabariigi President peaministri ettepanekul.

 

 • Maaeluminister töötab Eesti maaelu ning põllu- ja kalamajanduse jätkusuutliku arengu nimel.
 • Maaeluminister juhib maaeluministeeriumi tööd ja otsustab selle valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi. Lisaks annab minister Vabariigi Valitsusele aru maaeluministeeriumi tegevusest ja esitab ettepanekuid ministeeriumi valitsemisala puudutavate küsimuste otsustamiseks.
 • Maaeluminister nimetab Eesti esindajad oma valitsemisala valdkonnaga tegelevatesse Euroopa Liidu asutustesse, nagu Ühenduse Sordiamet ja Euroopa Toiduohutusamet.
 • Maaeluminister kinnitab ametisse ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste juhid ning ministeeriumi asekantslerid ja osakondade juhatajad.
 • Maaeluminister esitab valitsusele ettepanekuid ministeeriumi eelarve ning vajadusel lisaeelarve kohta. Ühtlasi otsustab ta eelarvevahendite kasutamise ning jälgib eelarve täitmist. Minister kinnitab riigieelarvest lähtudes ka ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste eelarved.
 • Maaeluminister otsustab ministeeriumi hallatavate riigiasutuste moodustamise ja kinnitab nende põhimäärused, struktuuri ja töökorralduse.

Maaeluministeerium

 • Tegeleb maaelu-, põllumajandus- ja kalanduspoliitika kavandamise ja elluviimisega.
 • Koordineerib loomakaitse ning taimekaitse alaseid tegevusi.
 • Koostab põllumajanduslike rakendusteaduste riiklike programme ja korraldab nende täitmist ning mõju hindamist, lisaks osaleb riigi kutse- ja kõrghariduspoliitika kujundamisel.
 • Korraldab põllumajanduse teadus- ja arendustegevust ning põllumajandusharidust.
 • Koordineerib Eesti maaelupoliitikat ja viib ellu Euroopa Liidu (EL) ühist põllumajanduspoliitikat ning Eesti maaelu arengukava.
 • Arendab põllumajandustootjate turule suunatust ning töötab põllumajandustootmise jätkusuutlikkuse tagamise nimel.
 • Kavandab ja viib ellu Eesti kalanduspoliitikat, mille eesmärk on arendada kalamajandust ja tõsta selle konkurentsivõimet.
 • Kujundab Eesti söödaohutuse, loomatervise ning põllumajandusloomade aretuse valdkonda.
 • Korraldab toiduohutuse ja
  -nõuetekohasuse tagamist.

Maaeluministeeriumist lähemalt »

Viimati uuendatud: 7. veebruar 2020