Sa oled siin

Maaeluminister Arvo Aller

Arvo Aller on Eesti Vabariigi maaeluminister alates 10. detsembrist 2019. Ta kuulub Eesti Konservatiivsesse Rahvaerakonda.

Arvo Aller sündis 28. juulil 1973 Kohtla-Järvel, ta on abielus ning kahe lapse isa. Aller astus 2002. aastal Eestimaa Rahvaliitu, mis kannab alates 2012 nime Eesti Konservatiivne Rahvaerakond.
 

Töö- ja teenistuskäik

 • Aastatel 2018 – 2019 oli Jõhvi Vallavolikogu liige.
 • Aastatel 1999 – 2019 oli Ida-Virumaa Talupidajate Liidu direktor, alates 1997. aastast liidu konsulent.
 • Aastal 1996 oli AS Eesti Põlevkivi allmaa elektriremondi lukksepp ja OÜ Revino traktorist.

 

Haridus

Arvo Aller lõpetas 1997. aastal Eesti Põllumajandusülikooli agronoomia erialal, 2013. aastal Tallinna Tehnikaülikooli tööhügieeniku erialal. Valdab eesti, inglise, vene ja saksa keelt.

 

Maaeluminister

Ministri nimetab ametisse ja vabastab ametist Vabariigi President peaministri ettepanekul.

 

 • Maaeluminister töötab Eesti maaelu ning põllu- ja kalamajanduse jätkusuutliku arengu nimel.
 • Maaeluminister juhib maaeluministeeriumi tööd ja otsustab selle valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi. Lisaks annab minister Vabariigi Valitsusele aru maaeluministeeriumi tegevusest ja esitab ettepanekuid ministeeriumi valitsemisala puudutavate küsimuste otsustamiseks.
 • Maaeluminister nimetab Eesti esindajad oma valitsemisala valdkonnaga tegelevatesse Euroopa Liidu asutustesse, nagu Ühenduse Sordiamet ja Euroopa Toiduohutusamet.
 • Maaeluminister kinnitab ametisse ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste juhid ning ministeeriumi asekantslerid ja osakondade juhatajad.
 • Maaeluminister esitab valitsusele ettepanekuid ministeeriumi eelarve ning vajadusel lisaeelarve kohta. Ühtlasi otsustab ta eelarvevahendite kasutamise ning jälgib eelarve täitmist. Minister kinnitab riigieelarvest lähtudes ka ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste eelarved.
 • Maaeluminister otsustab ministeeriumi hallatavate riigiasutuste moodustamise ja kinnitab nende põhimäärused, struktuuri ja töökorralduse.

Maaeluministeerium

 • Tegeleb maaelu-, põllumajandus- ja kalanduspoliitika kavandamise ja elluviimisega.
 • Koordineerib loomakaitse ning taimekaitse alaseid tegevusi.
 • Koostab põllumajanduslike rakendusteaduste riiklike programme ja korraldab nende täitmist ning mõju hindamist, lisaks osaleb riigi kutse- ja kõrghariduspoliitika kujundamisel.
 • Korraldab põllumajanduse teadus- ja arendustegevust ning põllumajandusharidust.
 • Koordineerib Eesti maaelupoliitikat ja viib ellu Euroopa Liidu (EL) ühist põllumajanduspoliitikat ning Eesti maaelu arengukava.
 • Arendab põllumajandustootjate turule suunatust ning töötab põllumajandustootmise jätkusuutlikkuse tagamise nimel.
 • Kavandab ja viib ellu Eesti kalanduspoliitikat, mille eesmärk on arendada kalamajandust ja tõsta selle konkurentsivõimet.
 • Kujundab Eesti söödaohutuse, loomatervise ning põllumajandusloomade aretuse valdkonda.
 • Korraldab toiduohutuse ja
  -nõuetekohasuse tagamist.

Maaeluministeeriumist lähemalt »

Viimati uuendatud: 10. detsember 2019