Sa oled siin

Keskkonnaminister (29.04. 2019 kuni 7.11.2020) Rene Kokk

Rene Kokk oli Eesti Vabariigi keskkonnaminister alates 29. aprillist 2019 kuni 7. novembrini 2020. Ta kuulub Eesti Konservatiivsesse Rahvaerakonda.

Rene Kokk sündis 4. märtsil 1980, ta on vabaabielus ning kahe lapse isa. Kokk astus 2015. aastal Eesti Konservatiivsesse Rahvaerakonda, on Harju- ja Raplamaa ringkonna aseesimees. Teda on tunnustatud Kaitseliidu pronks (2008) ja hõbe teenetemedaliga (2015).

Töö- ja teenistuskäik

 • Alates 2013. aastast Jarex Invest OÜ juhatuse liige.
 • Aastatel 2012-2013 Tavex OÜ tegevjuht
 • Aastatel 2003-2010 Anrema Grupp OÜ juhatuse liige, aastatel 2006-2010 tegevjuht
 • Alates 2001. aastast RME Invest OÜ juhatuse liige.
 • Aastatel 1999-2002 Tavex OÜ tegevjuht ehitus- ja metsandusalal.

Haridus

Rene Kokk lõpetas 1999. aastal Kehtna Kõrgema Põllumajanduskooli maaehituse erialal ning 2007. aastal Eesti Maaülikooli ökonoomika ja ettevõtluse erialal. Valdab eesti, saksa ja vene keelt.

 

Keskkonnaminister

Ministri nimetab ametisse ja vabastab ametist Vabariigi President peaministri ettepanekul.

 

 • Keskkonnaminister koordineerib keskkonna- ja looduskaitset ning riigi tasakaalustatud arenguga seonduvaid valdkondi.
 • Keskkonnaminister juhib keskkonnaministeeriumi tööd ja otsustab selle valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi. Lisaks annab minister Vabariigi Valitsusele aru keskkonnaministeeriumi tegevusest ja esitab ettepanekuid ministeeriumi valitsemisala puudutavate küsimuste otsustamiseks.
 • Keskkonnaminister vastutab Eesti seisukohtade kujundamise eest Euroopa Liidu otsustusprotsessis ning esindab Eestit Euroopa Liidu Nõukogus oma valitsemisala küsimustes.
 • Keskkonnaminister kinnitab ametisse ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste juhid ning ministeeriumi asekantslerid ja osakondade juhatajad.
 • Keskkonnaminister esitab valitsusele ettepanekuid ministeeriumi eelarve ning vajadusel lisaeelarve kohta. Ühtlasi otsustab ta eelarvevahendite kasutamise ning jälgib eelarve täitmist. Minister kinnitab riigieelarvest lähtudes ka ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste eelarved.
 • Keskkonnaminister otsustab ministeeriumi hallatavate riigiasutuste moodustamise ja kinnitab nende põhimäärused, struktuuri ja töökorralduse.

Keskkonnaministeerium

 • Töötab liigirikka looduse ja puhta elukeskkonna tagamise ning loodusvarade säästliku kasutamise nimel.
 • Korraldab riigi keskkonna- ja looduskaitset ning koordineerib keskkonnajärelvalvet.
 • Koordineerib looduskasutuse ja keskkonnakaitse ning majanduse ja sotsiaalsfääri tasakaalustatud arengut.
 • Täidab maa ja ruumiandmekogudega seotud ülesandeid, vastutades näiteks keskkonnaregistri ja maakatastri toimimise eest.
 • Korraldab loodusvarade kasutamist, kaitset ja taastootmist ning arvepidamist loodusvarade üle.
 • Kannab hoolt kiirguskaitse tagamise eest.
 • Korraldab keskkonnakaitseks eraldatud välisvahendite sihipärast kasutamist ning asjaomaste strateegiliste dokumentide ja õigusaktide eelnõude koostamist.
 • Koordineerib riigi jäätmemajandust ning töötab jäätmete taaskasutuse mahu suurendamise nimel.
 • Arendab koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga keskkonnaharidust ning praktilise keskkonnahariduse andmiseks sobilikku infrastruktuuri.

Keskkonnaministeeriumist lähemalt »

 

Viimati uuendatud: 7. november 2020