Sa oled siin

Kaitseminister Jüri Luik

Jüri Luik on Eesti Vabariigi kaitseminister alates 29. aprillist 2019. Ta kuulub erakonda Isamaa.

Jüri Luik sündis 17. augustil 1966 Tallinnas, ta on abielus ning ühe lapse isa. 2004. aastal tunnustati teda Riigivapi III klassi teenetemärgiga ja talle on omistatud suursaadiku diplomaatiline auaste.

Töö- ja teenistuskäik

 • J. Luik oli Eesti Vabariigi kaitseminister ka aastatel 2017-2019, 1999-2002 ja 1993-1994.
 • Aastatel 2015-2017 oli Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse direktor.
 • Aastatel 2012-2015 oli erakorraline ja täievoliline suursaadik Moskvas, aastatel 2007-2012 NATO juures, aastatel 2003-2007 Washingtonis ja aastatel 1996-1999 Brüsselis.
 • Aastatel 2002-2003 juhtis Välisministeeriumis NATOga liitumisläbirääkimiste delegatsiooni.
 • Aastatel 1994-1995 oli Eesti Vabariigi välisminister.
 • Aastatel 1992-1993 juhtis portfellita ministrina Eesti-Vene riikidevaheliste läbirääkimiste delegatsiooni.

Haridus

Jüri Luik lõpetas 1989. aastal Tartu Ülikooli ajakirjanduse erialal.

 

Kaitseminister

Ministri nimetab ametisse ja vabastab ametist Vabariigi President peaministri ettepanekul.

 

 • Kaitseminister vastutab riigikaitse korraldamise eest Eesti Vabariigis.
 • Kaitseminister juhib kaitseministeeriumi tööd ja otsustab selle valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi. Lisaks annab minister Vabariigi Valitsusele aru kaitseministeeriumi tegevusest ja esitab ettepanekuid ministeeriumi valitsemisala puudutavate küsimuste otsustamiseks.
 • Kaitseminister nimetab ametisse väeliikide ülemad ning teeb valitsusele ettepaneku Kaitseväe juhataja ja Kaitseväe peastaabi ülema ametisse nimetamiseks ja ametist vabastamiseks.
 • Kaitseminister kinnitab ametisse ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste juhid ning ministeeriumi asekantslerid ja osakondade juhatajad.
 • Kaitseminister esitab valitsusele ettepanekuid ministeeriumi eelarve ning vajadusel lisaeelarve kohta. Ühtlasi otsustab ta eelarvevahendite kasutamise ning jälgib eelarve täitmist. Minister kinnitab riigieelarvest lähtudes ka ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste eelarved.
 • Kaitseminister otsustab ministeeriumi hallatavate riigiasutuste moodustamise ja kinnitab nende põhimäärused, struktuuri ja töökorralduse.

Kaitseministeerium

 • Korraldab riigikaitset ja teeb seoses sellega ettepanekuid riigikaitsepoliitika kujundamiseks.
 • Töötab välja riigikaitse üldkava.
 • Koordineerib rahvusvahelist kaitsealast koostööd.
 • Korraldab mobilisatsiooni ettevalmistamist ja läbiviimist ning kutsub kutsealuseid ajateenistusse.
 • Tegeleb kaitsejõudude reservi arvestuse ja väljaõppe korraldamisega.
 • Rahastab ja varustab kaitseväe ja Kaitseliidu tegevust.
 • Arendab Eesti kaitsetööstust.
 • Kontrollib kaitseväe ja Kaitseliidu tegevust.
 • Valitseb muuhulgas Teabeameti ja Kaitseressursside ameti üle.

Kaitseministeeriumist lähemalt »

 

Viimati uuendatud: 16. oktoober 2019