Sa oled siin

Haridus- ja teadusminister (29.04.2019 kuni 21.11.2020) Mailis Reps

Mailis Reps oli Eesti Vabariigi haridus- ja teadusminister alates 29. aprillist 2019 kuni 21. novembrini 2020. Ta kuulub Eesti Keskerakonda.

Mailis Reps sündis 13. jaanuaril 1975 Tallinnas, ta on abielus ning kahe tütre ja nelja poja ema.

Töö- ja teenistuskäik

 • M. Reps oli Eesti Vabariigi haridus- ja teadusminister ka aastatel 2016-2019, 2005-2007 ja 2002-2003.
 • Aastatel 2007-2016 kuulus Riigikogu XI, XII ja XIII koosseisu.
 • Aastatel 2003-2007 Riigikogu X kooseisu.
 • Aastatel 2000-2009 oli Euroopa õiguse ja rahvusvahelise õiguse lektor ning Riia Kõrgema Õigusteaduse Kooli rahvusvahelise ja võrdleva õiguse lektor.

Haridus

Mailis Reps lõpetas 1992. aastal Tallinna Ühisgümnaasiumi, 1993. aastal Tallinna Bakalaureuse Erakooli, 1997. aastal Kalamazoo Kolledži (Michigan, USA) sotsiaalteaduste erialal, 1998. aastal Akadeemia Nord õigusteaduse erialal, 1999. a Kesk-Euroopa Ülikooli (Budapest) õigusteaduse erialal ning 2000. aastal Maastrichti Ülikooli Euroopa avalike suhete erialal.

 

 

 

Haridus- ja teadusminister

Ministri nimetab ametisse ja vabastab ametist Vabariigi President peaministri ettepanekul.

 

 • Haridus- ja teadusminister vastutab haridus-, teadus-, noorte- ja keelepoliitika sihipärase ja tõhusa arengu eest ning koordineerib teadus- ja arendustegevuse kõrge taseme ja konkurentsivõime tagamist.
 • Haridus- ja teadusminister juhib haridus- ja teadusministeeriumi tööd ja otsustab selle valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi. Lisaks annab minister Vabariigi Valitsusele aru haridus- ja teadusministeeriumi tegevusest ja esitab ettepanekuid ministeeriumi valitsemisala puudutavate küsimuste otsustamiseks.
 • Haridus- ja teadusminister kinnitab ametisse ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste juhid ning ministeeriumi asekantslerid ja osakondade juhatajad.
 • Haridus- ja teadusminister esitab valitsusele ettepanekuid ministeeriumi eelarve ning vajadusel lisaeelarve kohta. Ühtlasi otsustab ta eelarvevahendite kasutamise ning jälgib eelarve täitmist. Minister kinnitab riigieelarvest lähtudes ka ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste eelarved.
 • Haridus- ja teadusminister otsustab ministeeriumi hallatavate riigiasutuste moodustamise ja kinnitab nende põhimäärused, struktuuri ja töökorralduse.

Haridus- ja teadusministeerium

 • Planeerib ja viib ellu haridus-, teadus-, noorte- ja keelepoliitikat.
 • Töötab välja riigi arengukavad oma valitsusalasse kuuluvates poliitikavaldkondades ning tagab nende kooskõla üleriigiliste ja valdkondlike arengukavadega.
 • Teostab riikliku järelevalvet riiklike õppekavade ja muude haridusstandardite täitmise ning haridusasutuste üle.
 • Arendab riiklike õppekavasid ja muid haridusstandardeid ning korraldab nende koostamise ja akrediteerimise.
 • Valitseb muuhulgas keeleinspektsiooni ja rahvusarhiivi tegevuse üle.
 • Peab tagama täiskasvanuhariduse ja kutsesüsteemi sihipärase ning tõhusa arengu.
 • Määrab riiklike toetuste ning riikliku koolitustellimuse optimaalse mahu ja struktuuri.
 • Koordineerib akadeemiliste kraadide riikidevahelist tunnustamist.
 • Tegeleb riigi vajadusi arvestava teadus- ja arendustegevuse rahastamissüsteemi arendamise ja rakendamisega.

Haridus- ja teadusministeeriumist lähemalt »

Viimati uuendatud: 21. november 2020