Sa oled siin

Peaminister Jüri Ratas

Eesti Keskerakonda kuuluv Jüri Ratas juhib Eesti Vabariigi Valitsust alates 23. novembrist 2016. 
 
 • Aastatel 2007-2016 oli Jüri Ratas Riigikogu XI, XII ja XIII koosseisu aseesimees.
 • Jüri Ratas valiti Tallinna Linnavolikokku aastatel 2005, 2009 ja 2013.
 • Aastatel 2005-2007 oli Jüri Ratas Tallinna linnapea ning aastatel 2003-2004 ja 2005 abilinnapea.
 • Aastatel 2002-2003 töötas Jüri Ratas Tallinna Linnakantselei majandusnõunikuna ning  aastatel 2001-2002 oli ta Eesti Korvpalliliidu noortekorvpalli juht.
 • Jüri Ratas töötas 1999-2002 OÜ Värvilised (autohooldus) juhatuse esimehena.
 • Aastatel 1999-2000 töötas Jüri Ratas Sampo Eesti Kindlustuse müügiesindajana. Varasemalt on ta töötanud analüütikuna Ehituse Teadusliku Uurimise Instituudis ning ANR Amer Nielsen Eesti OÜ turu-uurijana.
 • Jüri Ratas on alates 2012. aastast Eesti Korvpalliliidu president.
 • 2. juulil 1978 aastal sündinud Jüri Ratas on lõpetanud Tallinna Nõmme Gümnaasiumi, Tallinna Tehnikaülikooli ärikorralduse eriala ning Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduste magistriõppe. Lisaks on Jüri Ratas omandanud Tartu Ülikooli Õigusinstituudis bakalaureusekraadi õigusteaduse erialal.

Peaminister Jüri Ratas

 

 
 

Peaministri ametist


Valitsus viib ellu riigi sise- ja välispoliitikat, mille kujundab Riigikogu; suunab ja koordineerib valitsusasutuste tööd ning kannab vastutust kogu täidesaatva riigivõimu eest. Nii kujutab valitsus eesotsas peaministriga endast riigi poliitilist juhtkonda, kes võtab kollegiaalselt vastu otsuseid täidesaatva võimu nimel.

Peaminister ja ministrid annavad ametisse astudes Riigikogu ees järgmise ametivande: "Asudes täitma Vabariigi Valitsuse liikme kohustusi, olen teadlik, et kannan selles ametis vastutust Eesti Vabariigi ja oma südametunnistuse ees. Tõotan pühalikult jääda ustavaks Eesti Vabariigi põhiseaduslikule korrale ning pühendada oma jõu eesti rahva heaolu ja tuleviku kindlustamisele.”

Peaministri nimetab ametisse Riigikogu presidendi ettepanekul ning tavaliselt on ta valitsuse moodustanud parteidest ehk koalitsioonist enim hääli saanud erakonna liider.

Peaministri roll valitsuses ning tema suhted teiste ministritega sõltuvadki tihtipeale sellest, milline on peaministri juhitud erakonna asend võrreldes koalitsioonikaaslastega, ent riigielu olulistes küsimustes jääb lõplik sõna siiski Riigikogule kui seadusandlikule võimule.
 • Peaminister on põhiseaduse kohaselt Vabariigi Valitsuse tegevuse juhataja. Ta ei juhi ühtegi ministeeriumi.
 • Peaminister juhatab valitsuse istungeid ning kirjutab alla valitsuse õigusaktidele. Peaministril on õigus nõuda ministritelt seletust nende tegevuse kohta ja anda korraldusi.
 • Vabariigi Valitsuse seaduses ettenähtud juhtudel teeb peaminister Vabariigi Presidendile ettepaneku muuta valitsuse koosseisu.
 • Peaminister täidab ka muid ülesandeid, mis on talle pandud põhiseaduse ja muude seadustega. Näiteks on peaminister teadus- ja arendusnõukogu esimees.
 • Peaminister esindab valitsust. Tal on oluline roll riigi välissuhtluses ja Euroopa Liidu asjades. Eesti poliitilised prioriteedid Euroopa Liidus määratleb valitsus, aga peaminister juhib Euroopa Liidu küsimuste siseriiklikku koordineerimist ja kannab poliitilist vastutust selle tõhusa ja eesmärgipärase kulgemise eest.
 • Peaminister esindab Eestit Euroopa Ülemkogu (European Council) istungitel – Euroopa Liidu liikmesriikide täidesaatva võimu juhtide foorumil. Ülemkogu määratleb tavapäraselt neli korda aastas toimuvatel istungitel üldised poliitilised suunad liidu arenguks.
 
Kontakt:
peaminister[at]riigikantselei[dot]ee
Viimati uuendatud: 9. mai 2019