Sa oled siin

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson

Kadri Simson on Eesti vabariigi majandus- ja taristuminister alates 23. novembrist 2016. Ta kuulub Keskerakonda. 

 • Aastatel 2007-2016 kuulus Kadri Simson Riigikogu XI, XII ja XIII koosseisu.
 • Aastatel 2009-2016 Eesti Keskerakonna fraktsiooni esimees ning 2007 – 2009 riigikaitsekomisjoni aseesimees.
 • Aastal 2013 valiti Kadri Simson Pärnu Linnavolikokku, 2009 valiti Tallinna Linnavolikogu liikmeks.

 • Kadri Simson oli aastatel 2003-2007 Eesti Keskerakonna peasekretär.

 • Aastal 2003 töötas Kadri Simson  NATO Parlamentaarse Assamblee uurimisassistendina.

 • Aastatel 2001-2002 oli Kadri Simson Tallinna linnapea nõunik ning aastal 1999 Tallinna Linnavolikogu nõunik.

 • Aastatel 1998-1999 töötas Kadri Simson Tartu Ülikooli Raamatukogu eurodokumentatsiooni keskuse konsultandina.

 • 22. jaanuaril 1977. aastal  Tartus sündinud Kadri Simson on lõpetanud  Tartu 10. Keskkooli, lõpetanud Tartu Ülikoolis ajaloo eriala ning omandanud Univeristy College Londonist  politoloogiamagistri kraadi. 

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson

 

 

Majandus- ja kommunikatsiooni-
minister

Ministri nimetab ametisse ja vabastab ametist Vabariigi President peaministri ettepanekul.

  Varasemad majandus-
ja kommunikatsiooniministrid ››

 • Majandus- ja kommunikatsiooniminister juhib riigi majanduspoliitika väljatöötamist, elluviimist ja tulemuste hindamist.
 • Majandus- ja kommunikatsiooniminister juhib majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tööd ja otsustab selle valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi. Lisaks annab minister Vabariigi Valitsusele aru ministeeriumi tegevusest ja esitab ettepanekuid ministeeriumi valitsemisala puudutavate küsimuste otsustamiseks.
 • Majandus- ja kommunikatsiooniminister kinnitab ametisse ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste juhid ning ministeeriumi asekantslerid ja osakondade juhatajad.
 • Majandus- ja kommunikatsiooniminister esitab valitsusele ettepanekuid ministeeriumi eelarve ning vajadusel lisaeelarve kohta. Ühtlasi otsustab ta eelarvevahendite kasutamise ning jälgib eelarve täitmist. Minister kinnitab riigieelarvest lähtudes ka ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste eelarved.
 • Majandus- ja kommunikatsiooniminister otsustab ministeeriumi hallatavate riigiasutuste moodustamise ja kinnitab nende põhimäärused, struktuuri ja töökorralduse.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium

 • Tegutseb eesmärgiga luua tingimused Eesti majanduse konkurentsivõime kasvuks ning tasakaalustatud ja jätkusuutlikuks arenguks läbi riigi majanduspoliitika väljatöötamise, elluviimise ja tulemuste hindamise.
 • Teostab aktsionäri või osaniku õigusi äriühingutes, mille aktsiaid või osakuid ta valitseb
 • Haldab riigi vedelkütuse miinimumvaru.
 • Töötab välja ja viib ellu riigi majanduspoliitika ja majanduse arengukavad ning hoolitseb, et need oleks kooskõlas üleriigiliste prioriteetidega.
 • Koordineerib riigi infosüsteemide arendamist.
 • Töötab tehnoloogilise arendustegevuse mahu suurendamise ja ettevõtete innovatsioonivõimekuse tõstmise nimel.
 • Tegeleb ühistranspordi arendamist ja liiklusvahendite keskkonnasõbralikkust ning liiklusohutuse tõstmist soodustavate plaanide väljatöötamise ja elluviimisega.
 • Arendab eksporti ja korraldab kaubanduse kaitsemeetmeid ning tegeleb ettevõtluse regionaalse arengu alaste küsimustega.
 • Korraldab tarbijakaitset ja konkurentsijärelvalvet.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist lähemalt »

Viimati uuendatud: 3. mai 2018