Sa oled siin

Maaelu

  • Tõstame põllumajandusvaldkonna rahastust üleminekutoetuse maksimaalse määra ulatuses.
  • Suurendame 2017. aastal kriisiabile suunatavaid vahendeid. 
  • Tõstame seoses kriisiga tõuaretustoetusi seakasvatajatele.
  • Seisame Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika läbirääkimistel ühtse ja üleeuroopalise ÜPP ja ühisturu säilimise ja tugevnemise eest, kus kõikidel riikidel oleks tagatud võrdsed konkurentsitingimused. Hoidume põhjendamatult EL-nõuetest karmimate nõuete kehtestamisest.
  • Loome põllumajandustootjatele paremad võimalused võimekuse kasvuks toiduainete tarneahelas.
  • Koostame Eesti biomajanduse arengukava.
  • Kehtestame seadusega viljaka põllumajandusmaa kaitse.
Viimati uuendatud: 23. november 2016