Sa oled siin

Kultuur ja sport

  • Tagame kõigile Eesti elanikele võimaluse luua kultuuri ja sellest osa saada sõltumatult regionaalsetest, sotsiaalsetest, kultuurilistest, etnilistest, vanuselistest, soolistest või teistest individuaalsetest eripäradest ja -vajadustest.
  • Eesti keele hoidmine ja areng on põhiseaduslik väärtus.
  • Kultuuris ja spordis töötavad tippspetsialistid peavad olema väärikalt tasustatud. Jätkame kultuuritöötajate palgatõusu ja sotsiaalsete garantiide loomist loovisikutele. 
  • Me ei muuda Kultuurkapitali aluspõhimõtteid.
  • Toetame kultuurivaldkonnas loomevaldkondade eksporti ja rahvusvahelistumist, tugevdades Eesti loomingu rahvusvahelisi võimalusi ning panustades seeläbi Eesti rahvusvahelisse tuntusse ja mainesse. Suurendame Film Estonia mahtu. 
  • Loome üleriigilise ruumilise planeerimise kompetentsi koondamiseks ministeeriumite-ülese ekspertkogu koostöös Eesti Arhitektide Liiduga.
  • Kaitseme Eesti pärandväärtuste säilimist ja reformime muinsuskaitsekorraldust.
  • Jätkame spordi rahastamise reformi, et luua läbipaistev ja kindel finantsbaas spordiorganisatsioonidele. Sealhulgas täiendame sportlaste, treenerite ja kohtunike sotsiaalsete garantiide süsteemi ning vähendame bürokraatiat riigi ja spordiorganisatsioonide omavahelistes suhetes.
  • Tõstame ujumise algõpetuse taset.
  • Jätkame rahvusvähemuste kultuuriseltside ja pühapäevakoolide toetamist.
Viimati uuendatud: 23. november 2016