Sa oled siin

Kohalikud omavalitsused ja regionaalpoliitika

 • Kohalike omavalitsuste otsustusõiguse ja vastutuse suurendamiseks ühiskonnaelu juhtimisel ja korraldamisel viime ellu haldusreformi.
 • Tõstame kohalike omavalitsuste tulubaasi, tasandades kriisiaegset üksikisiku tulumaksu protsendi langust.
 • Suurendame kohaliku omavalitsuse finantsautonoomiat. Anname omavalitsustele üle osa riiklikke ülesandeid koos vastava rahastusega. 
 • Anname maakondliku ühistranspordi korralduse koos tänase dotatsiooni ja täiendavate vahenditega üle kohalikele ühistranspordikeskustele või kohalikele omavalitsustele.
 • Kiirendame reformimata riigimaade üleandmist kohalikele omavalitsustele. 
 • Loome meetme kohalike omavalitsuste elamufondi investeeringute toetamiseks.
 • Töötame välja Ida-Virumaa programmi, mis sisaldab vajalikke investeeringuid infrastruktuuri ja inimeste elukvaliteedi parandamisse. Viime Sisekaitseakadeemia Narva. 
 • Muudame riigikaitse- ja julgeolekualased kinnisasja omandipiirangud objektipõhiseks.
 • Soodustame regionaalsete töökohtade loomist ja töötame välja vastava programmi.
 • Suurendame riiklikke investeeringuid teedeehitusse. 
 • Töötame välja regionaalse raudteevõrgu arendamise kava.
Viimati uuendatud: 23. november 2016