Sa oled siin

Keskkonnaminister Siim Kiisler

Siim Kiisler on Eesti Vabariigi keskkonnaminister alates 12. juunist 2017. Ta kuulub erakonda Isamaa.
 

 

 • Siim Kiisler oli aastatel 2015-2017 Riigikogu XIII kooseisu liige, olles põhiseaduskomisjoni esimees
 • Aastatel 2014-2015 oli ta Riigikogu XII koosseisu liige
 • Siim Kiisler oli aastatel 2008-2014 regionaalminister ning aastatel 2007-2008 majandus-ja kommunikatsiooniministeeriumi abiminister
 • Aastatel 2003–2005 ja 2006–2007 oli ta Riigikogu X koosseisu liige
 • Siim Kiisler töötas aastatel 1999–2001 Tallinna Kesklinna vanemana ning aastatel 1995–2003 Glacier Eesti AS Nõukogu esimehena
 • Lisaks on ta Korp! Fraternitas Liviensis liige
 • 6. november 1965. aastal Tallinnas sündinud Siim Kiisler sai keskhariduse Tallinna 2. Keskkoolis. Kõrghariduse sai ta Tallinna Tehnikaülikoolist, mille lõpetas 1991. aastal.

Keskkonnaminister Siim Kiisler

 

Keskkonnaminister

Ministri nimetab ametisse ja vabastab ametist Vabariigi President peaministri ettepanekul.

 

 • Keskkonnaminister koordineerib keskkonna- ja looduskaitset ning riigi tasakaalustatud arenguga seonduvaid valdkondi.
 • Keskkonnaminister juhib keskkonnaministeeriumi tööd ja otsustab selle valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi. Lisaks annab minister Vabariigi Valitsusele aru keskkonnaministeeriumi tegevusest ja esitab ettepanekuid ministeeriumi valitsemisala puudutavate küsimuste otsustamiseks.
 • Keskkonnaminister vastutab Eesti seisukohtade kujundamise eest Euroopa Liidu otsustusprotsessis ning esindab Eestit Euroopa Liidu Nõukogus oma valitsemisala küsimustes.
 • Keskkonnaminister kinnitab ametisse ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste juhid ning ministeeriumi asekantslerid ja osakondade juhatajad.
 • Keskkonnaminister esitab valitsusele ettepanekuid ministeeriumi eelarve ning vajadusel lisaeelarve kohta. Ühtlasi otsustab ta eelarvevahendite kasutamise ning jälgib eelarve täitmist. Minister kinnitab riigieelarvest lähtudes ka ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste eelarved.
 • Keskkonnaminister otsustab ministeeriumi hallatavate riigiasutuste moodustamise ja kinnitab nende põhimäärused, struktuuri ja töökorralduse.

Keskkonnaministeerium

 • Töötab liigirikka looduse ja puhta elukeskkonna tagamise ning loodusvarade säästliku kasutamise nimel.
 • Korraldab riigi keskkonna- ja looduskaitset ning koordineerib keskkonnajärelvalvet.
 • Koordineerib looduskasutuse ja keskkonnakaitse ning majanduse ja sotsiaalsfääri tasakaalustatud arengut.
 • Täidab maa ja ruumiandmekogudega seotud ülesandeid, vastutades näiteks keskkonnaregistri ja maakatastri toimimise eest.
 • Korraldab loodusvarade kasutamist, kaitset ja taastootmist ning arvepidamist loodusvarade üle.
 • Kannab hoolt kiirguskaitse tagamise eest.
 • Korraldab keskkonnakaitseks eraldatud välisvahendite sihipärast kasutamist ning asjaomaste strateegiliste dokumentide ja õigusaktide eelnõude koostamist.
 • Koordineerib riigi jäätmemajandust ning töötab jäätmete taaskasutuse mahu suurendamise nimel.
 • Arendab koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga keskkonnaharidust ning praktilise keskkonnahariduse andmiseks sobilikku infrastruktuuri.

Keskkonnaministeeriumist lähemalt »

 

Viimati uuendatud: 6. august 2018