Sa oled siin

Kaitseminister Jüri Luik

Jüri Luik on Eesti Vabariigi kaitseminister alates 12. juunist 2017. Jüri Luik kuulub erakonda Isamaa.

 • Vahetult enne kaitseministriks asumist oli Jüri Luik Välisministeeriumi poliitikaküsimuste asekantsler
 • Aastatel 2015-2017 oli ta Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse direktor
 • Aastatel 2012-2015 oli Jüri Luik erakorraline ja täievoliline suursaadik Moskvas
 • Aastatel 2007-2012 erakorraline ja täievoliline suursaadik ning alaline esindaja NATO juures​
 • Aastatel 2003-2007 oli Luik erakorraline ja täievoliline suursaadik Washingtonis
 • Aastatel 2002-2003 juhtis ta Välisministeeriumis NATOga liitumisläbirääkimiste delegatsiooni
 • Aastatel 1999-2002 oli Jüri Luik Eesti Vabariigi kaitseminister
 • Jüri Luik oli aastatel 1996-1999 erakorraline ja täievoliline suursaadik Brüsselis
 • Aastatel 1995-1996 oli Luik Carnegie Uurimiskeskuse vanemteadur Washingtonis
 • Aastatel 1994-1995 oli ta Eesti Vabariigi välisminister
 • Aastatel 1993-1994 oli Jüri Luik Eesti Vabariigi kaitseminister
 • Aastatel 1992-1993 juhtis ta portfellita ministrina Eesti-Vene riikidevaheliste läbirääkimiste delegatsiooni
 • Aastal 1992 oli ta Riigikogu liige ja 1991. aastal Välisministeeriumi poliitilise osakonna rahvusvaheliste organisatsioonide büroo juhataja ning hilisemalt ka sama osakonna direktor
 • Aastatel 1990-1991 oli Jüri Luik Eesti Instituudis anglosaksi maade referent
 • Aastatel 1988-1990 oli ta ajakirja „Vikerkaar“ poliitikatoimetaja 
 • 17. augustil 1966. aastal Tallinnas sündinud Jüri Luik on lõpetanud Tartu Ülikooli ajakirjanduse erialal. Talle on omistatud suursaadiku diplomaatiline auaste.
 

Kaitseminister Jüri Luik

 

 

Kaitseminister

Ministri nimetab ametisse ja vabastab ametist Vabariigi President peaministri ettepanekul.

 

 • Kaitseminister vastutab riigikaitse korraldamise eest Eesti Vabariigis.
 • Kaitseminister juhib kaitseministeeriumi tööd ja otsustab selle valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi. Lisaks annab minister Vabariigi Valitsusele aru kaitseministeeriumi tegevusest ja esitab ettepanekuid ministeeriumi valitsemisala puudutavate küsimuste otsustamiseks.
 • Kaitseminister nimetab ametisse väeliikide ülemad ning teeb valitsusele ettepaneku Kaitseväe juhataja ja Kaitseväe peastaabi ülema ametisse nimetamiseks ja ametist vabastamiseks.
 • Kaitseminister kinnitab ametisse ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste juhid ning ministeeriumi asekantslerid ja osakondade juhatajad.
 • Kaitseminister esitab valitsusele ettepanekuid ministeeriumi eelarve ning vajadusel lisaeelarve kohta. Ühtlasi otsustab ta eelarvevahendite kasutamise ning jälgib eelarve täitmist. Minister kinnitab riigieelarvest lähtudes ka ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste eelarved.
 • Kaitseminister otsustab ministeeriumi hallatavate riigiasutuste moodustamise ja kinnitab nende põhimäärused, struktuuri ja töökorralduse.

Kaitseministeerium

 • Korraldab riigikaitset ja teeb seoses sellega ettepanekuid riigikaitsepoliitika kujundamiseks.
 • Töötab välja riigikaitse üldkava.
 • Koordineerib rahvusvahelist kaitsealast koostööd.
 • Korraldab mobilisatsiooni ettevalmistamist ja läbiviimist ning kutsub kutsealuseid ajateenistusse.
 • Tegeleb kaitsejõudude reservi arvestuse ja väljaõppe korraldamisega.
 • Rahastab ja varustab kaitseväe ja Kaitseliidu tegevust.
 • Arendab Eesti kaitsetööstust.
 • Kontrollib kaitseväe ja Kaitseliidu tegevust.
 • Valitseb muuhulgas Teabeameti ja Kaitseressursside ameti üle.

Kaitseministeeriumist lähemalt »

 

Viimati uuendatud: 6. august 2018