Infokandjad

Otsing tähestiku järgi:

Videosignatuur

Videosignatuure kasutatakse videoklippide sissejuhatuses. Videosignatuuride kujundamisel lähtutakse valitsusasutuste visuaalse identiteedi üldisest kujundusstiilist, kuid videosignatuuril ei pea logo paiknema vasakul. Videosignatuurid on loodud asutustele, kes on ministeeriumi vahendusel teavitanud riigikantseleid oma vastavast vajadusest. 


Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/19_rk_5s_valitsus.mp4MP4 (Vabariigi Valitsus)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/10_rk_5s_haridusmin.mp4MP4 (HTM )
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/11_rk_5s_justiitsmin.mp4MP4 (Justiitsministeerium)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/12_rk_5s_kaitsemin.mp4MP4 (Kaitseministeerium)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/13_rk_5s_majandus.mp4MP4 (MKM)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/14_rk_5s_pollumaj.mp4MP4 (Põllumajandusministeerium)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/15_rk_5s_rahandusmin.mp4MP4 (Rahandusministeerium)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/16_rk_5s_sisemin.mp4MP4 (Siseministeerium)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/17_rk_5s_sotsiaalmin.mp4MP4 (Sotsiaalministeerium)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/18_rk_5s_valismin.mp4MP4 (Välisministeerium)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/00_rk_5s_konkurents.mp4MP4 (Konkurentsiamet)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/01_rk_5s_lennuamet.mp4MP4 (Lennuamet)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/02_rk_5s_maantee.mp4MP4 (Maanteeamet )
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/03_rk_5s_maksuamet.mp4MP4 (Maksu- ja Tolliamet )
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/04_rk_5s_kaitseres.mp4MP4 (Kaitseressursside amet)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/05_rk_5s_pollumaj_reg.mp4MP4 (PRIA )
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/07_rk_5s_tehn_valve.mp4MP4 (Tehnilise Järelevalve Amet )
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/06_rk_5s_infosys.mp4MP4 (Riigi Infosüsteemi Amet )
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/08_rk_5s_kaitsevagi_est.mp4MP4 (Kaitsevägi )
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/09_rk_5s_kaitsevagi_eng.mp4MP4 (Kaitsevägi eng)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/20_rk_5s_republic.mp4MP4 (Republic of Estonia)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/21_rk_5s_kultuurimin.mp4MP4 (Kultuuriministeerium)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/25_rk_5s_maa-amet.mp4MP4 (Maa-amet)
Vihmavari

Vihmavarju kujundamisel lähtutakse valitsusasutuste visuaalse identiteedi ühtsest kujundusstiilist. Üldjuhul kasutatakse kolme lõviga logo.


Visiitkaardi hoidja

Visiitkaardi hoidja kujundamisel lähtutakse valitsusasutuste visuaalse identiteedi üldisest kujundusstiilist. Esemetel ja meenetel kasutatakse tavapäraselt värvilist kolme lõviga logo, riigivapi või riigivapiga logo kasutamine on erandlik. Kui kujundus tingib väga väikese logo kasutamise, siis kasutatakse sümbolit või Roboto Condensed kirjatüübis asutuse nimetust. Logo all paiknevat kujundusvälja üldjuhul ei täideta.


 

Võtmehoidja

Võtmehoidja kujundamisel lähtutakse valitsusasutuste visuaalse identiteedi üldisest kujundusstiilist. Esemetel ja meenetel kasutatakse tavapäraselt värvilist kolme lõviga logo, riigivapi või riigivapiga logo kasutamine on erandlik. Kui kujundus tingib väga väikese logo kasutamise, siis kasutatakse sümbolit või Roboto Condensed kirjatüübis asutuse nimetust. Logo all paiknevat kujundusvälja üldjuhul ei täideta.


Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/votmehoidjad.pngPNG
Võtmepael

Võtmepaela kujundamisel lähtutakse valitsusasutuste visuaalse identiteedi üldisest kujundusstiilist. Esemetel ja meenetel kasutatakse tavapäraselt värvilist kolme lõviga logo, riigivapi või riigivapiga logo kasutamine on erandlik. Kui kujundus tingib väga väikese logo kasutamise, siis kasutatakse sümbolit või Roboto Condensed kirjatüübis asutuse nimetust. Logo all paiknevat kujundusvälja üldjuhul ei täideta.


 

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/votmepael.pngPNG
Visiidiprogramm

Visiidiprogrammi kujundus on kindlaks määratud ja seda ei tohi muuta. 20 mm kõrgune riigivapp paigutatakse trükise kaane päisesse arvestades riigivapi turvala. Üldjuhul kasutatakse Pantone neljavärvitrükis riigivappi. Ühevärviline (kuldne või must) või pressitud riigivapp on samuti erandjuhul lubatud. Riigivapp ja muud kujundusväljad on kaardil alati joondatud keskele. Riigivapi alla paigutatav ja trükise  sisutekst on ühevärviline ja soovituslikult on selle kirjatüüp Roboto Slab. Riigivapiga koos mustrit ei kasutata.


Visiidiprogramm on A6 formaadis ja selle trükkimisel kasutatakse katmata vähemalt 160 g/m² valget paberit.

Juhtide protokollilise suhtluse mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/protocolic-mediums/templates/visiidiprogramm.odtODT
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/protocolic-mediums/templates/m_visiidiprogramm.pdfPDF
Visiitkaart

Üldiselt


Protokollilise suhtluse infokandjate kujundus on diferentseeritud: juhid esindavad riiki ning seetõttu on juhi kasutatav protokollilise infokandja kujundus formaalsem – sellel kasutatakse riigivappi ilma asutuse nimeta ja selle joondus on klassikaliselt tsentreeritud. Teised teenistujad kasutavad nii riigivapi kui sellest tuletatud kolme lõviga asutuse logo ning infokandja kujundus on joondatud vasakule.


Visiitkaart on oluline infokandja, mille kujundus on kindlaks määratud ja seda ei tohi muuta. Hea tava kohaselt kahepoolseid (üks eesti- ja teine võõrkeelne) visiitkaarte ei kasutata. Visiitkaardi kujunduses mustrit ei kasutata.


Visiitkaart on mõõtudega 85x55 mm ja selle trükkimisel kasutatakse katmata 350 g/m² valget paberit. Paberisoovituseks on Original Gmund Smooth (värvus creme) või Conqueror CX22 (värvus brilliant white).


 

Juhi visiitkaart

Riigivapp


Juhi (nt minister, peadirektor, kaitseväejuhataja, maavanem aga vajadusel ka juhtkonna liikmed) visiitkaardil kasutatakse alati riigivappi. 14 mm kõrgune riigivapp paigutatakse tsentreeritult kaardi päisesse arvestades riigivapi turvala. Riigivapi alla asutuse või ametinimetust ei kirjutata.


Üldjuhul kasutatakse Pantone täisvärvitrükis riigivappi (kuld 872 PMS, sinine 285 PMS, punane 200 PMS ja must Black PMS). Kõige esinduslikum on siiditrükk, mida peaks eelistama asutuse juhtile visiitkaarti tellides. Ühevärviline (matt kuldne (872 PMS), läikiv must (Black PMS)) või pressitud riigivapp on samuti lubatud.


Tekst


Riigivapi alla paigutatav sisutekst on ühevärviline ja soovituslikult on selle kirjatüüp Roboto Slab.


Nimi kirjutatakse alati läbiva suurtähega rasvakirjas (Roboto Slab Bold All Caps), tähekõrgus on 10 punkti. Vajadusel kirjutatakse akadeemiline tiitel/kraad, auaste jms väiketähelise lühendina nime ette, näiteks prof EESNIMI PEREKONNANIMI.


Ametinimetus kirjutatakse (Roboto Slab Bold) läbiva väiketähega rasvakirjas nime alla, tähekõrgus on 8 punkti. Kui soovitakse visiitkaardil välja tuua ka ministeerium, lisatakse ametinimetuse alla vastava ministeeriumi nimi. Näiteks


riigihalduse minister
Rahandusministeerium


Võõrkeelsel visiitkaardil tuleb ametinimetuse alla kirjutada riiginimetus, näiteks Republic of Estonia.


Kontaktandmed kirjutatakse (Roboto Slab Regular) kuni neljale reale, tähekõrgus on 8 punkti. Eestikeelsel visiitkaardil  on algustähed läbivalt väiksed ning võõrkeelsel visiitkaardil suured.


 

Teiste teenistujate visiitkaartTeenistuja, välja arvatud juhi, eestikeelne visiitkaart.Teenistuja, välja arvatud juhi, võõrkeelne visiitkaart.


Logo


Teiste teenistujate eestikeelsel visiitkaardil võib kasutada nii riigivapi kui kolme lõviga logo, kuid eelistatud on kolme lõviga logo. Võõrkeelsel visiitkaardil on alati riigivapiga logoga. Üldjuhul kasutatakse visiitkaardil värvilist logo, mille kõrgus on 60% tavasuurusest. Lubatud on ka ühevärviline (sinine 286 PMS, must Black PMS) logo.


Kolme lõviga logo lõvid paiknevad visiitkaardil 4 mm kaugusel vasakust ning 8 mm kaugusel ülemisest servast. Riigivapiga logo paikneb visiitkaardil 4 mm kaugusel vasakust ning 8 mm kaugusel ülemisest servast. Asutuse nime algustähe kaugus kaardi vasakust servast on 20 mm.


Erandina kasutataval kahepoolsel visiitkaardil on mõlemal küljel sama sümboli - riigivapiga logo.


Tekst


Logo alla kujundusväljale paigutatav sisutekst on ühevärviline, joondatud vasakule ja selle kirjatüüp on Roboto Condensed.


Nimi kirjutatakse alati läbiva suurtähega rasvakirjas (Roboto Condensed Bold All Caps), tähekõrgus on 10 punkti. Vajadusel kirjutatakse akadeemiline tiitel/kraad, auaste jms väiketähtedega (Roboto Condensed Bold) nime taha. Näiteks EESNIMI PEREKONNANIMI, kolonel.


Ametinimetus kirjutatakse (Roboto Condensed Bold) läbiva väiketähega rasvakirjas nime alla, tähekõrgus on 8 punkti. Juhul kui soovitakse visiitkaardil välja tuua ka struktuuriüksus, lisatakse ametinimetuse alla vastav nimetus. 


Kontaktandmed kirjutatakse (Roboto Condensed Regular) kuni neljale reale, tähekõrgus on 8 punkti. Eestikeelsel visiitkaardil  on algustähed läbivalt väiksed ning võõrkeelsel visiitkaardil suured. Võõrkeelsel visiitkaardil tuleb lisada postiaadressile maa nimi ning telefoninumbritele suunakood.


Tagakülg


Visiitkaardi tagakülg on üldjuhul puhas. Vajadusele võib sinna paigutada mõne graafilise elemendi, kampaanialogo, lingikogu vms.


 

 

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_visiitkaart_riigivapp.pdfPDF (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_visiitkaart_kolmlovi.pdfPDF (3 lõvi)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/evv_visitka_txt_proov.jpgJPG (paigutus ruudustikul)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/evv_visitka_txt_proov.inddINDD
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/evv_visitka_txt_proov.rtfRTF (Teksti osa)

Juhtide protokollilise suhtluse mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/protocolic-mediums/templates/m_esindusvisiitkaart.pdfPDF
Valgustulp

Valgustulp paigaldatakse hoonest eemale, näiteks tänava äärde. Tulbal kasutatakse ühevärvilist riigivapiga logo, mis koos turvaalaga täidab formaadi pinna täielikult.

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_valgustulp.pdfPDF
Välisviit

Välisviit paigaldatakse hoonest eemale, näiteks tänava äärde. Viidal kasutatakse ühevärvilist riigivapiga logo. Viidale võib lisada näitkes suunda näitava noole või muu asjakohase lisainfo.


Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_valgustulp_0.pdfPDF
Voldik

Voldiku kujundamisel lähtutakse valitsusasutuste visuaalse identiteedi üldisest kujundusstiilist. Sellel võib kasutada nii riigivapiga kui kolme lõviga logo, kuid eelistatud on kolme lõviga logo. Kui infokandja kujundus on värviline, kasutatakse kujunduses värvilist logo. Ühevärvilise kujundusega kandjainfokandja puhul kasutatakse ühevärvilist logo. Trükisele võib logo alla kujundusväljale paigutada teksti, pildi, mustri või ühevärvilise pinna. Standardformaadid on A4, A5, A65, A6.


  

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_voldik_riigivapp.pdfPDF (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_voldik_kolmlovi.pdfPDF (3 lõvi)
Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_voldik_riigivapp.pdfPDF (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_voldik_kolmlovi.pdfPDF (3 lõvi)
Veebileht

Logo paiknemine veebilehe kujunduses on kindlaks määratud ja seda ei tohi muuta. Veebilehtedel kasutatakse kolmevärvilist riigivapiga logo, mille lõvide lakad on lakoonilisemad. Veebilehe päiskasti suurus ühtib logo turvaala mõõtudega. Virtuaalruumis kasutatavas logos on riigivapi laius umbes 1/13 kasuliku pinna laiusest, näiteks 960 pikseli laiuse pinna puhul on väikese riigivapi laius 70 pikselit. Vapi ümber on kaitseala, mis minimaalselt on 16 pikselit ülevalt vasakult ja alt, kuid soovitavalt rohkem (kuni 30 pikselit).


Valitsusportaali stiiliraamat (4.3 MB, PDF) (ministeeriumitele)


Valitsusportaali kujundusmallid (2.25 MB, PPTX)


Valitsusportaali laiendatud stiiliraamat (5.04 MB, PDF) (teistele valitsusasutustele)


Valitsusportaali avalehtede toimetamise juhendmaterjal (693.75 KB, PDF) (22.10.2018 seminar)

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_veebileht.pdfPDF