Infokandjad

Otsing tähestiku järgi:

Taotluse vorm

Taotluse vormi kujunduses logo ei kasutata. Vorm on A4 formaadis ja selle kujundusväljale paigutatakse ühevärviline läbiva suurusega tekst ning vajadusel ka graafilisi jooniseid või pilte.


Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/taotlus_rc.odtODT (Roboto Condensed)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/taotlus_tnr.odtODT (Times New Roman)
Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_taotlus_rc.pdfPDF (Roboto Condensed)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_taotlus_tnr.pdfPDF (Times New Roman)
Tõend

Tõendi kujunduse aluseks on üldplank ja selle kujundust ei tohi muuta. Tõendi päises kasutatakse vasakule joondatud Pantone trükis kahevärvilist riigivapiga logo, selle alla kujundusväljale paigutatakse ühevärviline läbiva suurusega tekst ja vähemalt üks turvaelement, vajadusel ka pilte või graafilisi kujundeid.


Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_toend.pdfPDF
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/toend.odtODT
Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_toend_.pdfPDF
Tunnistus

Tunnistuse kujunduse aluseks on üldplank ja selle kujundust ei tohi muuta. Tunnistuse päises kasutatakse vasakule joondatud Pantone trükis kahevärvilist riigivapiga logo, selle alla kujundusväljale paigutatakse ühevärviline läbiva suurusega tekst ja vähemalt üks turvaelement, vajadusel ka pilte või graafilisi kujundeid.

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_tunnistus.pdfPDF
Töökuulutus

Töökuulutuse kujundamisel lähtutakse valitsusasutuste visuaalse identiteedi üldisest kujundusstiilist. Sellel võib kasutada nii riigivapiga kui kolme lõviga logo, kuid eelistatud on kolme lõviga logo. Kuulutusele võib logo alla kujundusväljale paigutada teksti, pildi, mustri või ühevärvilise pinna.


Kuulutuse kujunduse aluseks on ruudustik, mille küljepikkus on 4 mm. Kuulutuse veerule paigutatud ruudustikule asetatakse asutuse logo ning kuulutuse tekst.



Logo paigutamisel kuulutuse veerule tuleb arvestada logo turvaalaga. Kuulutusel on logo tavapäraselt värviline. Logo paikneb alati infokandjal valge päiskasti vasakus servas. Kasti minimaalne kõrgus on võrdne logo turvaala kõrgusega ja laius katab  terve formaadi. Logo suuruse määrab kindlaks kuulutuse sisuteksti suurus, sest tavapäraselt on asutuse nime esitähe kõrgus logos võrdne kuulutuse sisuteksti suurtähe kõrgusega.



Kuulutusele paigutatakse logo alla infoväljale soovituslikult Roboto Condensed kirjatüübis tekst. Tekst joondatakse asutuse nime algusega logos ühele joonele. Pealkirjad joondatakse alati vasakule. Sisutekstid joondatakse vasakule või plokki. Teksti üldjuhul ei sõrendata. Teksti eristamiseks kasutatakse kald- (nt võõrkeelne sõna), rasvast kirja või läbivaid suurtähti. Sisuteksti suurus on üldjuhul vähemalt 10 pt, pealkiri vähemalt 20 pt.


 

     

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/tookuulutus_riigivapp.odtODT (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/tookuulutus.odtODT (3 lõvi)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_kuulutus_riigivapp_0.pdfPDF (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_kuulutus_kolmlovi_0.pdfPDF (3 lõvi)
Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_kuulutus_riigivapp.pdfPDF (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/naidis_kuulutus_3l.pdfPDF (3 lõvi)
T-särk

T-särgi kujundamisel  on valitsusasutuste visuaalse identiteedi kujundusreeglite järgimine soovituslik. Logo võib kasutada nii värviliselt kui ühevärviliselt. Üldjuhul kasutatakse meeneks või kingituseks valmistatud T-särgil kolme lõviga logo.


 

Tahvelarvuti ümbris

Tahvelarvuti koti kujundamisel lähtutakse valitsusasutuste visuaalse identiteedi ühtsest kujundusstiilist. Esemetel ja meenetel kasutatakse kolme lõviga logo, riigivapi kasutamine on erandlik. Kujundusväljal mustrite, illustratsioonide jms kujunduselementide kasutamine on vaba.


Meenete ja kingituste puhul võib kasutada ka ühisele visuaalsele identiteedile omase kujundusega pakendeid. Pakenditel kasutatakse kolme lõviga logo, kuid lubatud on ka ilma kujunduseta pakendite kasutamine.


 

Teekarp

Teekarbi kujunduse puhul on valitsusasutuste visuaalse identiteedi kujundusreeglite järgimine soovituslik. Logo võib kasutada nii värviliselt kui ühevärviliselt ka naturaalsest materjalist (nt kivi, klaas, puit, keraamika jne) infokandjatel.


Meenete ja kingituste puhul võib kasutada ka ühisele visuaalsele identiteedile omase kujundusega pakendeid. Pakenditel kasutatakse kolme lõviga logo, kuid lubatud on ka ilma kujunduseta pakendite kasutamine.


   

Tänukaart

Tänukaardi kujundus on kindlaks määratud ja seda ei tohi muuta. Kaardil võib kasutada nii riigivapi kui kolme lõviga logo, kuid eelistatud on kolme lõviga logo. Üldjuhul on logod värvilised, kuid lubatud on ka ühevärvilise logo kasutamine. Logo alla kujundusväljale paigutatakse ühevärviline tekst ning kujunduses võib kasutada mustrit.


Riigiesinduslikel ja juhtide tänukaartidel kasutatakse alati vaid riigivappi. 18 mm kõrgune riigivapp paigutatakse kaardi päisesse arvestades riigivapi turvala. Üldjuhul kasutatakse Pantone neljavärvitrükis riigivappi. Ühevärviline (kuldne või must) või pressitud riigivapp on samuti erandjuhul lubatud. Riigivapp ja muud kujundusväljad on kaardil alati joondatud keskele. Riigivapi alla paigutatav sisutekst on ühevärviline ja soovituslikult on selle kirjatüüp Roboto Slab. Riigivapiga koos mustrit ei kasutata.


Tänukaart on A7 formaadis ja selle trükkimisel kasutatakse katmata vähemalt 350 g/m² valget paberit.


 

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_tanukaart_riigivapp.pdfPDF (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_tanukaart_kolmlovi.pdfPDF (3 lõvi)

Juhtide protokollilise suhtluse mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/protocolic-mediums/templates/m_esindustanukaart.pdfPDF
Tänukiri

Tänukirja kujundus on kindlaks määratud ja seda ei tohi muuta. Sellel võib kasutada nii riigivapi kui kolme lõviga logo, kuid eelistatud on kolme lõviga logo. Üldjuhul on logod värvilised, kuid lubatud on ka ühevärvilise logo kasutamine. Logo alla kujundusväljale paigutatakse ühevärviline tekst ning kujunduses võib kasutada mustrit.


Riigiesinduslikel ja juhtide poolt antud tänukirjadel kasutatakse alati vaid riigivappi. 22 mm kõrgune riigivapp paigutatakse päisesse arvestades riigivapi turvala. Üldjuhul kasutatakse Pantone neljavärvitrükis riigivappi. Ühevärviline (kuldne või must) või pressitud riigivapp on samuti erandjuhul lubatud. Riigivapp ja muud kujundusväljad on tänukirjal alati joondatud keskele. Riigivapi alla paigutatav sisutekst on ühevärviline ja soovituslikult on selle kirjatüüp Roboto Slab. Riigivapiga koos mustrit ei kasutata.


Tänukiri on A4 formaadis ja selle trükkimisel kasutatakse katmata vähemalt 160 g/m² valget paberit.

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/t2nukiri_vapp_23092014.odtODT (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_tanukiri_riigivapp.pdfPDF (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/t2nukiri_3lovi_23012014.odtODT (3 lõvi)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_tanukiri_kolmlovi.pdfPDF (3 lõvi)
Juhend mallide täitmiseks: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/guide/juhend_t2nukiri_vapp.pdfPDF (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/guide/juhend_t2nukiri_3lovi.pdfPDF (3 lõvi)

Juhtide protokollilise suhtluse mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/protocolic-mediums/templates/m_esindustanukiri1.pdfPDF