Infokandjad

Otsing tähestiku järgi:

Sissepääsuluba

Sissepääsuluba on oluline infokandja, mille kujundus on kindlaks määratud ja seda ei tohi muuta. Sissepääsuluba on üldjuhul mõõtudega 85,6 × 53,98 mm.


Logo


Sissepääsuloal kui dokumendil kasutatakse turva- ja kujunduselemendina alati riigivappi. Värvilise riigivapist ja asutuse nimest koosneva logo kõrgus on 80% tavasuurusest, so koos turvaalaga 21,1 mm. Logo paikneb sissepääsuloa heleda päiskasti vasakus servas 4 mm kaugusel loa ülemisest ja vasakust servast. Asutuse nime kaugus loa vasakust servast on 20 mm. Kuna tegu on väikese formaadilise infokandjaga, on siin lubatud eirata logo turvaala reegleid ning päiskasti minimaalne kõrgus on 20 mm ja laius katab terve formaadi.Kujundusväli


Logo alla kujundusväljale paigutatakse vajalik teksti, vähemalt üks turvaelement, vajadusel ka pilte ja graafilisi kujuneid. Kujundusvälja taust võib olla sinine, must või valge.


Dokumentidel soovitame kasutada enamlevinud kirjatüüpe nagu näiteks Times New Roman, Arial vms, kuid võib kasutada ka Roboto Condensed kirjatüüpi. Teksti suurus (soovitavalt 12 pt) ja värvus (must) on üldjuhul läbivalt sama, teksti eristamiseks kasutatakse kald (nt võõrkeelne sõna) ja paksu kirja ning läbivaid SUURTÄHTI (nt nimi). Teksti üldjuhul ei sõrendata. Tekst sissepääsuloal joondatakse alati vasakule 20 mm kaugusele loa vasakust servast.


Dokumentidel illustreerivat tunnusgraafikat ei kasutata.Tagakülg


Sissepääsuloa tagakülg on üldjuhul puhas. Vajadusele võib sinna paigutada täiendavat teksti või mõne muu graafilise elemendi. Teksti paigutamisel joondatakse see vasakule 4 mm kaugusele loa vasakust servast.


Trükkimine


Sissepääsuloal trükitakse väike riigivapp Pantone värvidega: kuld 872 PMS ja sinine 286 PMS.  


NäidisedAsutuse välja antav sissepääsuluba oma teenistujale.Asutuse välja antav isikustatud sissepääsuluba teise asutuse teenistujale.Asutuse välja antav sissepääsuluba külalistele.

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/sissep22sukaart.odtODT
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_sissepaasuluba.pdfPDF
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_sissepaasuluba_ii.pdfPDF (turvaalaga)
Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_sissepaasuluba_pildiga.pdfPDF (pildiga)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_sissepaasuluba_kulaline.pdfPDF (külaline)
Juhend mallide täitmiseks: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/guide/juhend_sissep22sukaart.pdfPDF
Sall

Kingituste puhul on valitsusasutuste ühise visuaalse identiteedi järgimine kujunduses soovituslik. Sallile või pakendile võib paigutada valitsusasutuse kolme lõviga logo.


Meenete ja kingituste puhul võib kasutada ka ühisele visuaalsele identiteedile omase kujundusega pakendeid. Pakenditel kasutatakse kolme lõviga logo, kuid lubatud on ka ilma kujunduseta pakendite kasutamine.


   

Seenenuga

Seenenoa kujundamisel lähtutakse valitsusasutuste visuaalse identiteedi üldisest kujundusstiilist. Esemetel ja meenetel kasutatakse tavapäraselt värvilist kolme lõviga logo, riigivapi või riigivapiga logo kasutamine on erandlik. Kui kujundus tingib väga väikese logo kasutamise, siis kasutatakse sümbolit või Roboto Condensed kirjatüübis asutuse nimetust. Logo all paiknevat kujundusvälja üldjuhul ei täideta.


Ühevärvilise logo kasutamine naturaalsel materjalil (puit, klaas, kivi, keraamika jne) on lubatud.


Meenete ja kingituste puhul võib kasutada ka ühisele visuaalsele identiteedile omase kujundusega pakendeid. Pakenditel kasutatakse kolme lõviga logo, kuid lubatud on ka ilma kujunduseta pakendite kasutamine.


Sisselogimisaken

Logo paiknemine sisselogimisakna kujunduses on kindlaks määratud ja seda ei tohi muuta. Veebiaknas kasutatakse kolmevärvilist riigivapiga logo ja akna päiskasti suurus ühtib logo turvaala mõõtudega. Näiteks 480 pikseli laiusel kasulikul pinnal on väikese riigivapi laius minimaalselt 45 pikselit ja see määrab ka logo mõõdud. Vapi ümber on kaitseala, mis peab olema minimaalselt 16 pikselit ülevalt vasakult ja alt.

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_sisselogimisaken.pdfPDF
Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_sisselogimisaken.pdfPDF