Infokandjad

Otsing tähestiku järgi:

Parkimisluba

Parkimisloa kujunduse aluseks on üldplank ja selle kujundust ei tohi muuta. Luba on A6 formaadis ja selle päises kasutatakse vasakule joondatud vähemalt 10 mm kõrgust Pantone trükis kahevärvilist riigivapiga logo, selle alla kujundusväljale paigutatakse ühevärviline läbiva suurusega tekst ja vähemalt üks turvaelement.


Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_parkimisluba.pdfPDF
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/parkimisluba.odtODT
Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_parkimisluba.pdfPDF
Pressisein

Pressiseina kujundamisel lähtutakse valitsusasutuste visuaalse identiteedi üldisest kujundusstiilist, kuid pressiseinal ei pea logo paiknema vasakul ning seda võib dubleerida. Seinal võib kasutada nii riigivapiga kui kolme lõviga logo, kuid eelistatud on kolme lõviga logo. 


 


Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_pressisein_riigivappx1.pdfPDF (riigivapp x 1)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_pressisein_kolmlovix1.pdfPDF (3 lõvi x 1)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_pressisein_kolmlovix16.pdfPDF (3 lõvi x 16)
Pressiteade

Pressiteate kujundamisel lähtutakse valitsusasutuste visuaalse identiteedi üldisest kujundusstiilist. Sellel võib kasutada nii riigivapiga kui kolme lõviga logo, kuid eelistatud on kolme lõviga logo. Teatele võib logo alla kujundusväljale paigutada teksti, pildi, mustri või ühevärvilise pinna. Kuna pressiteate edastamiseks kasutatakse e-posti, siis on lubatud rakendada ka e-postile kehtivaid reegleid, sh mitte kasutada graafilisi elemente.

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/evv_pressiteade_01.jpgJPG
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/evv_pressiteade_02.jpgJPG
Pliiats

Pliiatsi kujundamisel lähtutakse valitsusasutuste visuaalse identiteedi üldisest kujundusstiilist. Esemetel ja meenetel kasutatakse tavapäraselt värvilist kolme lõviga logo, riigivapi või riigivapiga logo kasutamine on erandlik. Kuna pliiatsi puhul tingib kujundus väga väikese logo kasutamise, siis kasutatakse siin Roboto Condensed kirjatüübis asutuse nimetust.


  

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/pliiats.pngPNG
Plakat

Plakati kujundamisel lähtutakse valitsusasutuste visuaalse identiteedi üldisest kujundusstiilist. Sellel võib kasutada nii riigivapiga kui kolme lõviga logo, kuid eelistatud on kolme lõviga logo. Kui infokandja kujundus on värviline, kasutatakse kujunduses värvilist logo. Ühevärvilise kujundusega kandjainfokandja puhul kasutatakse ühevärvilist logo. Trükisele võib logo alla kujundusväljale paigutada teksti, pildi, mustri või ühevärvilise pinna.


 

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_plakat_riigivapp.pdfPDF (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_plakat_kolmlovi.pdfPDF (3 lõvi)
Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_plakat_riigivapp.pdfPDF (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_plakat_kolmlovi.pdfPDF (3 lõvi)
Profiilipilt

Profiilipildina võib kasutada värviliselt nii riigivappi kui kolme lõvi, kuid eelistatult kolme lõvi. Sümbol katab profiilipildi pinna.

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/vaike_riigivapp_varviline_0.pngPNG (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/evv_facebook_ikoon_3lovi_0.pngPNG (3 lõvi)