Infokandjad

Otsing tähestiku järgi:

Nimekaart

Nimekaardi kujundus on kindlaks määratud ja seda ei tohi muuta. Riigiesinduslikel ja juhtide nimekaartidel kasutatakse alati vaid riigivappi. 16 mm kõrgune riigivapp paigutatakse kaardi päisesse arvestades riigivapi turvala. Üldjuhul kasutatakse Pantone neljavärvitrükis riigivappi. Ühevärviline (kuldne või must) või pressitud riigivapp on samuti erandjuhul lubatud. Riigivapp ja muud kujundusväljad on kaardil alati joondatud keskele. Riigivapi alla paigutatav sisutekst on ühevärviline ja soovituslikult on selle kirjatüüp Roboto Slab. Riigivapiga koos mustrit ei kasutata.


Nimekaart on mõõtudega 85x55 mm ja selle trükkimisel kasutatakse katmata vähemalt 350 g/m² valget paberit.

Juhtide protokollilise suhtluse mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/protocolic-mediums/templates/m_nimekaart.pdfPDF
Nimesilt

Nimesildi kujundus on kindlaks määratud ja seda ei tohi muuta. Sildil võib kasutada nii riigivapi kui kolme lõviga logo, kuid eelistatud on kolme lõviga logo. Üldjuhul on logod värvilised, kuid lubatud on ka ühevärvilise logo kasutamine. Logo alla kujundusväljale paigutatakse ühevärviline tekst ning kujunduses võib kasutada mustrit.


Riigiesinduslikel ja juhtide nimesildil kasutatakse alati vaid riigivappi. 16 mm kõrgune riigivapp paigutatakse sildi päisesse arvestades riigivapi turvala. Üldjuhul kasutatakse ühevärvilist riigivappi. Värviline riigivapp on samuti erandjuhul lubatud. Riigivapp ja muud kujundusväljad on kaardil alati joondatud keskele. Riigivapi alla paigutatav sisutekst on ühevärviline ja soovituslikult on selle kirjatüüp Roboto Slab. Riigivapiga koos mustrit ei kasutata.


Nimesilt on mõõtudega 85x55 mm ja selle trükkimisel kasutatakse katmata vähemalt 120 kuni 350 g/m² valget paberit.

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_nimesilt_riigivapp.pdfPDF (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_nimesilt_kolmlovi.pdfPDF (3 lõvi)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/nimesilt_a4.odtODT (A4)

Juhtide protokollilise suhtluse mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/protocolic-mediums/templates/m_esindusnimesilt.pdfPDF