Infokandjad

Otsing tähestiku järgi:

Määruse plank

Määruse plangi kujunduse aluseks on A4 formaadis üldplank ja selle kujundust ei tohi muuta. Plangi päises kasutatakse vasakule joondatud 18 mm kõrgust ühevärvilist riigivapiga logo, selle alla kujundusväljale paigutatakse ühevärviline läbiva suurusega tekst. Pildid ja muud graafilised kujundid vormistatakse enamasti määruse lisana.


  

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_maarus_tnr.odtODT (Times New Roman)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_maarus_tnr.docxDOCX (Times New Roman)
Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_maarus_tnr.pdfPDF
Juhend mallide täitmiseks: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/guide/juhend_oigusakt.pdfPDF (ODT juhend)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/guide/juhend_maarus_wordis.pdfPDF (DOC juhend)
Memo

Memorandumi kujunduses logo ei kasutata. Memorandum on A4 formaadis ja selle alla kujundusväljale paigutatakse ühevärviline läbiva suurusega tekst ning vajadusel ka pilte või graafilisi kujundeid.


Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/memo_rc.odtODT (Roboto Condensed)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/memo_tnr.odtODT (Times New Roman)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_memo_tnr.docxDOCX (Times New Roman)
Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_memo_rc.pdfPDF (Roboto Condensed)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_memo_tnr.pdfPDF (Times New Roman)
Märkmepaber

Märkmepaberi kujundamisel lähtutakse valitsusasutuste visuaalse identiteedi üldisest kujundusstiilist. Paberil võib kasutada nii riigivapiga kui kolme lõviga logo, kuid eelistatud on kolme lõviga logo. Logo all paiknevat kujundusvälja üldjuhul ei täideta. Lubatud on kasutada ka ilma kujunduseta märkmepaberit.

  

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/n_markmepaber_ii.pdfPDF (ruut)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/n_markmepaber.pdfPDF (A5)
Märkmik

Märkmiku kaante kujundamisel lähtutakse valitsusasutuste visuaalse identiteedi üldisest kujundusstiilist. Märkmikul võib kasutada nii riigivapiga kui kolme lõviga logo, kuid eelistatud on kolme lõviga logo. Logo all paiknevat kujundusvälja üldjuhul ei täideta.


  

Menüükaaned

Menüükaante kujundus on kindlaks määratud ja seda ei tohi muuta. 18 mm kõrgune riigivapp paigutatakse kaardi päisesse arvestades riigivapi turvala. Üldjuhul kasutatakse menüükaantel pressitud riigivapp. Pantone neljavärvitrükis või ühevärviline (kuldne või must) riigivapp on samuti lubatud. Riigivapp on alati joondatud keskele. Riigivapi all paiknevat ala ei täideta. Sisutekst on ühevärviline ja soovituslikult on selle kirjatüüp Roboto Slab. Riigivapiga koos mustrit ei kasutata.


Menüükaart on A65 formaadis ja selle trükkimisel kasutatakse katmata vähemalt 350 g/m² valget paberit.

Juhtide protokollilise suhtluse mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/protocolic-mediums/templates/m_esindusmenuukaaned.pdfPDF
Majajuht

Majajuhile üldiselt sümboleid ei paigutata. Asutuse nimetust koos riigivapiga võib kasutada, kui ühes majas paiknevad mitu asutust. Majajuhi kujundamisel kasutatakse Roboto kirjatüüpi.

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/majajuht.pngPNG
Majasilt

Majasildi kujundus on kindlaks määratud ja seda ei tohi muuta. Sildil kasutatakse ühevärvilist riigivapiga logo. Logo koos turvaalaga täidab formaadi pinna täielikult. Logo minimaalne kõrgus on 21 cm. Majasilt paigutatakse alati hoone fassaadile sissepääsu juurde (skeem 1). Siltide materjal on väärikas.


Tulenevalt hoone arhitektuurilisest eripärast on lubatud erilahendused, mis eelnevalt kooskõlastatakse Riigikantseleiga.

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_majasilt.pdfPDF
Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_silt1.pdfPDF (üherealine)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_silt2.pdfPDF (kaherealine)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_silt3.pdfPDF (kolmerealine)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/majasilt_ukse_korval.pngPNG (skeem 1)