Infokandjad

Otsing tähestiku järgi:

Luba

Loa kujunduse aluseks on üldplank ja selle kujundust ei tohi muuta. Loa päises kasutatakse vasakule joondatud Pantone trükis kahevärvilist riigivapiga logo, selle alla kujundusväljale paigutatakse ühevärviline läbiva suurusega tekst ja vähemalt üks turvaelement, vajadusel ka pilte või graafilisi kujundeid.


Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_luba.pdfPDF
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/luba_.odtODT
Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_luba.pdfPDF
Juhend mallide täitmiseks: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/guide/juhend_luba.pdfPDF
Lauakaart

Lauakaardi kujundus on kindlaks määratud ja seda ei tohi muuta. 18 mm kõrgune riigivapp paigutatakse kaardi päisesse arvestades riigivapi turvala. Üldjuhul kasutatakse lauakaardil pressitud riigivapp. Pantone neljavärvitrükis või ühevärviline (kuldne või must) riigivapp on samuti lubatud. Riigivapp ja muud kujundusväljad on kaardil alati joondatud keskele. Riigivapi alla paigutatav sisutekst on ühevärviline ja soovituslikult on selle kirjatüüp Roboto Slab.


Riigivapiga koos mustrit ei kasutata. Lauakaardi trükkimisel kasutatakse katmata vähemalt 350 g/m² valget paberit.

Juhtide protokollilise suhtluse mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/protocolic-mediums/templates/lauakaart.odtODT
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/protocolic-mediums/templates/m_lauakaart_pr.pdfPDF