Infokandjad

Otsing tähestiku järgi:

Käskkirja plank

Käskkirja plangi kujunduse aluseks on A4 formaadis üldplank ja selle kujundust ei tohi muuta. Plangi päises kasutatakse vasakule joondatud 18 mm kõrgust ühevärvilist riigivapiga logo, selle alla kujundusväljale paigutatakse ühevärviline läbiva suurusega tekst. Pildid ja muud graafilised kujundid vormistatakse enamasti õigusakti lisana.


 

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/kaskkiri_rc.odtODT (Roboto Condensed)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_kaskkiri_tnr.odtODT (Times New Roman)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_kaskkiri_tnr.docxDOCX (Times New Roman)
Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_kaskkiri_rc_0.pdfPDF (Roboto Condensed)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_kaskkiri_tnr_0.pdfPDF (Times New Roman)
Juhend mallide täitmiseks: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/guide/juhend_oigusakt_1.pdfPDF (ODT juhend)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/guide/juhend_kaskkirjaplank_wordis.pdfPDF (DOC juhend)
Kirjaplank

Kirjaplangi kujunduse aluseks on A4 formaadis üldplank ning selle kujundust ei tohi muuta. Plangi päises kasutatakse vasakule joondatud 18 mm kõrgust ühevärvilist riigivapiga logo, selle alla kujundusväljale paigutatakse läbiva suurusega tekst ning vajadusel ka graafilisi kujundeid või pilte.

 

Riigiesinduslikus protokollilises suhtluses kasutatav kirjaplangi päises on keskele joondatud 20 mm kõrgune Pantone trükis neljavärviline riigivappi ja selle all on soovituslikult musta värvi Roboto Slab kirjatüübis asutuse nimetus. Eranditena on lubatud ühevärviline või fooliotrükiga (kuldne) riigivapp, samuti surutrükiga riigivapp. Nimetuse alla kujundusväljale paigutatakse läbiva suurusega ühevärviline tekst ning vajadusel ka graafilisi kujundeid või pilte.

 


Kirjaplank on A4 formaadis ja selle trükkimisel kasutatakse 80 - 160 g/m² valget paberit.


 


 


 


 


Asutuse juhi poolt kasutatav protokolliline kiri


Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_kiri_tnr_0.docxDOCX
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/kirjablank_rc.odtODT (Roboto Condensed)
Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_kirjablank_rc.pdfPDF (Roboto Condensed)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_kiri_tnr.pdfPDF (Times New Roman)
Juhend mallide täitmiseks: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/guide/juhend_kirjaplank.pdfPDF (Open Office)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/guide/juhend_kirjaplank_wordis.pdfPDF (MS Word)

Juhtide protokollilise suhtluse mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/protocolic-mediums/templates/m_esinduskirjablank.odtODT
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/protocolic-mediums/templates/m_esinduskirjaplank.pdfPDF
Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/protocolic-mediums/examples/n_esinduskirjablank_rc.pdfPDF (Roboto Condensed)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/protocolic-mediums/examples/n_esinduskirjablank_tnr.pdfPDF (Times New Roman)
Korralduse plank

Korralduse plangi kujunduse aluseks on A4 formaadis üldplank ja selle kujundust ei tohi muuta. Plangi päises kasutatakse vasakule joondatud 18 mm kõrgust ühevärvilist riigivapiga logo, selle alla kujundusväljale paigutatakse ühevärviline läbiva suurusega tekst. Pildid ja muud graafilised kujundid vormistatakse enamasti õigusakti lisana.


 

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/korraldus_tnr.odtODT (Times New Roman)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_korraldus_tnr.docxDOCX (Times New Roman)
Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_korraldus_tnr.pdfPDF (Times New Roman)
Juhend mallide täitmiseks: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/guide/juhend_oigusakt_0.pdfPDF (ODT juhend)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/guide/juhend_korraldus_wordis.pdfPDF (DOC juhend)
Kalender

Kalendripäise kujundamisel lähtutakse valitsusasutuste visuaalse identiteedi üldisest kujundusstiilist. Päisel võib kasutada nii riigivapiga kui kolme lõviga logo, kuid eelistatud on kolme lõviga logo. Päisele võib logo alla kujundusväljale paigutada teksti, pildi, mustri või ühevärvilise pinna.

Taskukalendri näidisel on kasutatud koos valitsusasutuse logoga struktuurifondide logosid, mistõttu on siin lubatud kooskasutuse reeglite järgi paigutada logod infokandja jalusesse.


        

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/kalendripais.pngPNG (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/kalendripais_ii.pngPNG (3 lõvi)
Kalendermärkmik

Kalendermärkmiku kaante kujundamisel lähtutakse valitsusasutuste visuaalse identiteedi üldisest kujundusstiilist. Märkmikul võib kasutada nii riigivapiga kui kolme lõviga logo, kuid eelistatud on kolme lõviga logo. Logo all paiknevat kujundusvälja üldjuhul ei täideta.


Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_kalendermarkmik_riigivapp.pdfPDF (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_kalendermarkmik_kolmlovi.pdfPDF (3 lõvi)
Kõnepult

Kõnepuldi kujundamisel lähtutakse valitsusasutuste visuaalse identiteedi üldisest kujundusstiilist. Sellel võib kasutada nii riigivapiga kui kolme lõviga logo, kuid eelistatud on kolme lõviga logo. Logo all paiknevat kujundusvälja üldjuhul ei täideta.

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_konepult_riigivapp.pdfPDF (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_konepult_kolmlovi.pdfPDF (3 lõvi)
Kuulutus

Kuulutuse kujundamisel lähtutakse valitsusasutuste visuaalse identiteedi üldisest kujundusstiilist. Sellel võib kasutada nii riigivapiga kui kolme lõviga logo, kuid eelistatud on kolme lõviga logo. Kuulutusele võib logo alla kujundusväljale paigutada teksti, pildi, mustri või ühevärvilise pinna.


Kuulutuse kujunduse aluseks on ruudustik, mille küljepikkus on 4 mm. Kuulutuse veerule paigutatud ruudustikule asetatakse asutuse logo ning kuulutuse tekst.


 


Logo paigutamisel kuulutuse veerule tuleb arvestada logo turvaalaga. Kuulutusel on logo tavapäraselt värviline. Logo paikneb alati infokandjal valge päiskasti vasakus servas. Kasti minimaalne kõrgus on võrdne logo turvaala kõrgusega ja laius katab  terve formaadi. Logo suuruse määrab kindlaks kuulutuse sisuteksti suurus, sest tavapäraselt on asutuse nime esitähe kõrgus logos võrdne kuulutuse sisuteksti suurtähe kõrgusega.Kuulutusele paigutatakse logo alla infoväljale ühevärviline tekst. Soovituslikult kasutatakse Roboto Condensed kirjatüüpi. Tekst joondatakse asutuse nime algusega logos ühele joonele. Pealkirjad joondatakse alati vasakule. Sisutekstid joondatakse vasakule või plokki. Teksti üldjuhul ei sõrendata. Teksti eristamiseks kasutatakse kald- (nt võõrkeelne sõna), rasvast kirja või läbivaid suurtähti. Sisuteksti suurus on üldjuhul vähemalt 10 pt, pealkiri vähemalt 20 pt.

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/kuulutus_riigivappi_2.odtODT (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_kuulutus_riigivapp.pdfPDF (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/kuulutus_3lovi_2.odtODT (3 lõvi)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_kuulutus_kolmlovi.pdfPDF (3 lõvi)
Kinkekott

Kinkekoti materjali valik ning kujundus on vabad, kuid trükitud koti puhul on soovitav järgida ühtset visuaalset identiteeti.


      

Kruus

Kruusi kujundamisel lähtutakse valitsusasutuste visuaalse identiteedi üldisest kujundusstiilist. Esemetel ja meenetel kasutatakse tavapäraselt värvilist kolme lõviga logo, riigivapi või riigivapiga logo kasutamine on erandlik. Kui kujundus tingib väga väikese logo kasutamise, siis kasutatakse sümbolit või Roboto Condensed kirjatüübis asutuse nimetust. Logo all paiknevat kujundusvälja üldjuhul ei täideta.


  

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/kruus.pngPNG
Kutsekaart

Kutsekaardi kujundus on kindlaks määratud ja seda ei tohi muuta. Kaardil võib kasutada nii riigivapi kui kolme lõviga logo, kuid eelistatud on kolme lõviga logo. Üldjuhul on logod värvilised, kuid lubatud on ka ühevärvilise logo kasutamine. Logo alla kujundusväljale paigutatakse ühevärviline tekst ning kujunduses võib kasutada mustrit.


Riigiesinduslikel ja juhtide kutsekaartidel kasutatakse alati vaid riigivappi. 18 mm kõrgune riigivapp paigutatakse kaardi päisesse arvestades riigivapi turvala. Üldjuhul kasutatakse Pantone neljavärvitrükis riigivappi. Ühevärviline (kuldne või must) või pressitud riigivapp on samuti erandjuhul lubatud. Riigivapp ja muud kujundusväljad on kaardil alati joondatud keskele. Riigivapi alla paigutatav sisutekst on ühevärviline ja soovituslikult on selle kirjatüüp Roboto Slab. Riigivapiga koos mustrit ei kasutata.


Kutsekaart on A6 või A65 formaadis ja selle trükkimisel kasutatakse katmata vähemalt 350 g/m² valget paberit.


Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_kutsekaart_riigivapp.pdfPDF (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_kutsekaart_kolmlovi.pdfPDF (3 lõvi)

Juhtide protokollilise suhtluse mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/protocolic-mediums/templates/m_esinduskutsekaart.pdfPDF
Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/protocolic-mediums/examples/kutse_vm.jpgJPG