Infokandjad

Otsing tähestiku järgi:

Haldusakt

Haldusakti plangi kujunduse aluseks on A4 formaadis üldplank ja selle kujundust ei tohi muuta. Plangi päises kasutatakse vasakule joondatud 18 mm kõrgust ühevärvilist riigivapiga logo, selle alla kujundusväljale paigutatakse ühevärviline läbiva suurusega tekst. Pildid ja muud graafilised kujundid vormistatakse enamasti õigusakti lisana. Näidisena on toodud käskkiri kui üks võimalikke haldusakti liike.


 

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/kaskkiri_tnr.odtODT
Helkur

Helkuri kujundamisel lähtutakse valitsusasutuste visuaalse identiteedi üldisest kujundusstiilist. Esemetel ja meenetel kasutatakse tavapäraselt värvilist kolme lõviga logo, riigivapi või riigivapiga logo kasutamine on erandlik. Kui kujundus tingib väga väikese logo kasutamise, siis kasutatakse sümbolit või Roboto Condensed kirjatüübis asutuse nimetust. Logo all paiknevat kujundusvälja üldjuhul ei täideta. 

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/helkur.pngPNG
Helkurvest

Helkurvesti kujundamisel lähtutakse valitsusasutuste visuaalse identiteedi üldisest kujundusstiilist. Esemetel ja meenetel kasutatakse tavapäraselt värvilist kolme lõviga logo, riigivapi või riigivapiga logo kasutamine on erandlik. Kui kujundus tingib väga väikese logo kasutamise, siis kasutatakse sümbolit või Roboto Condensed kirjatüübis asutuse nimetust. Logo all paiknevat kujundusvälja üldjuhul ei täideta.  


Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/helkurvest_i.pngPNG
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/helkurvest_ii.pngPNG