Infokandjad

Otsing tähestiku järgi:

E-kiri

Olulistel infokandjate, sealhulgas e-kirja kujundus on kindlaks määratud ning seda ei tohi muuta. E-kirja kujundus lähtub valitsusasutuste ühise visuaalse identiteedi kujundusstiilist, kuid riigivapi (ega kolme lõviga) ja asutuse nimega logo turvalisuse kaalutlusel e-kirjas ei kasutata. Infokandja kujunduse üldine värvikoloriit põhineb rahvusvärvidel, kuid dokumentidel on teksti värvus eelistatavalt must. E-kirja teksti suurus ja värvus on üldjuhul läbivalt sama, teksti eristamiseks kasutatakse kald ja rasva kirja (nt pealkiri) ning läbivaid SUURTÄHTI. Teksti üldjuhul ei sõrendata. Tekstid joondatakse vasakule või plokki. E-kirja loomisel kasutatakse programmi oletus-kirjatüüpi. E-kirjas võib vajadusel kasutada selgitavaid skeeme, graafikuid ja pilte. Ajutiselt võib e-kirja jaluses kasutada ka kampaanialogo. E-kirjas ei kasutata valitsusasutuste ühise visuaalse identiteedi mustreid.
 

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/eev_e-post_signatuur_01.jpgJPG
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/eev_e-post_signatuur_02.jpgJPG
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/eev_e-post_signatuur_03.jpgJPG
Esitlusslaidid

Esitlusslaidide kujundamisel lähtutakse valitsusasutuste visuaalse identiteedi üldisest kujundusstiilist. Sellel võib kasutada nii riigivapiga kui kolme lõviga logo, kuid eelistatud on kolme lõviga logo. Slaididel on soovitav kasutada logosid esimesel ja viimasel slaidil. Slaidile võib logo alla kujundusväljale paigutada teksti, pildi, mustri või ühevärvilise pinna.Logo paigutamine esitluse esi- ja lõpuslaidile.Logoga esitlusslaidil pea kinni teksti joondusest, mis tuleneb logost (nime esitäht).

 

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/esitlusslaidid_2.0_riigivapp.potxPOTX (riigivapp (16:9))
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/esitlusslaidid_2.0_3lovi.potxPOTX (3 lõvi (16:9))
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/esitlusslaidid_riigivapp.odpODP (riigivapp (4:3))
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/esitlusslaidid_3lovi.odpODP (3 lõvi (4:3))
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/esitlusslaidid_3lovi.pptxPPTX (3 lõvi (4:3))
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/esitlusslaidid_riigivapp.pptxPPTX (riigivapp (4:3))
Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/esitlusslaidid_riigivapp.pdfPDF (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/esitlusslaidid_3lovi.pdfPDF (3 lõvi)
Juhend mallide täitmiseks: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/guide/juhend_esitlusslaid.pdfPDF (odp faili kasutamiseks)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/guide/juhend_esitlusslaid_3lovi.pdfPDF (pptx faili kasutamiseks)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/guide/juhend_esitlusslaid_riigivapp.pdfPDF (pptx faili kasutamiseks)