Infokandjad

Otsing tähestiku järgi:

Dokumendikaaned

Dokumendikaante kujundamisel lähtutakse valitsusasutuste visuaalse identiteedi üldisest kujundusstiilist. Kaantel võib kasutada nii riigivapiga kui kolme lõviga logo, kuid eelistatud on kolme lõviga logo. Dokumendikaantele võib logo alla kujundusväljale paigutada teksti, pildi, mustri või ühevärvilise pinna.


Riigiesinduslikel ja juhtide protokollilises suhtluses kasutatavad dokumendikaantel võib kasutada ka vaid riigivappi. 22 mm kõrgune riigivapp joondatakse keskele ja paigutatakse kaante keskpunkti ja päise vahelisele alale, arvestades riigivapi turvala. Üldjuhul kasutatakse kaantel pressitud riigivapp. Pantone neljavärvitrükis või ühevärviline (kuldne või must) riigivapp on samuti lubatud.


Ühes kogumis olevad infokandjad on ühe sümboliga, näiteks riigivapiga aukiri pannakse riigivapiga dokumendikaante vahele, riigivapiga logoga kiri  pannakse riigivapiga logoga kaante vahele ja kolme lõviga logoga trükis pannakse kolme lõviga logoga kaante vahele.


 

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_dokumendikaaned_riigivapp.pdfPDF (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_dokumendikaaned_kolmlovi.pdfPDF (3 lõvi)

Juhtide protokollilise suhtluse mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/protocolic-mediums/templates/m_esindusdokumendikaaned_pr.pdfPDF
Dokumendimapp

Dokumendimapi kujundamisel lähtutakse valitsusasutuste visuaalse identiteedi üldisest kujundusstiilist. Mapil võib kasutada nii riigivapiga kui kolme lõviga logo, kuid eelistatud on kolme lõviga logo. Mapile võib logo alla kujundusväljale paigutada teksti, pildi, mustri või ühevärvilise pinna.


Riigiesinduslikel ja juhtide protokollilises suhtluses kasutatavad dokumendimapil võib kasutada ka vaid riigivappi. 22 mm kõrgune riigivapp joondatakse keskele ja paigutatakse mapi keskpunkti ja päise vahelisele alale, arvestades riigivapi turvala. Üldjuhul kasutatakse mapil pressitud riigivapp. Pantone neljavärvitrükis või ühevärviline (kuldne või must) riigivapp on samuti lubatud.


Ühes kogumis olevad infokandjad on ühe sümboliga, näiteks riigivapiga aukiri pannakse riigivapiga dokumendimapi vahele, riigivapiga logoga kiri  pannakse riigivapiga logoga mapi vahele ja kolme lõviga logoga trükis pannakse kolme lõviga logoga mapi vahele.


 

Diplom

Diplomi kujundus on kindlaks määratud ja seda ei tohi muuta. Sellel võib kasutada nii riigivapi kui kolme lõviga logo, kuid eelistatud on kolme lõviga logo. Üldjuhul on logod värvilised, kuid lubatud on ka ühevärvilise logo kasutamine. Logo alla kujundusväljale paigutatakse ühevärviline tekst ning kujunduses võib kasutada mustrit.


Riigiesinduslikel ja juhtide poolt antud diplomitel kasutatakse alati vaid riigivappi. 22 mm kõrgune riigivapp paigutatakse diplomi päisesse arvestades riigivapi turvala. Üldjuhul kasutatakse Pantone neljavärvitrükis riigivappi. Ühevärviline (kuldne või must) või pressitud riigivapp on samuti erandjuhul lubatud. Riigivapp ja muud kujundusväljad on diplomil alati joondatud keskele. Riigivapi alla paigutatav sisutekst on ühevärviline ja selle kirjatüüp on soovituslikult Roboto Slab. Riigivapiga koos mustrit ei kasutata.


Diplom on A4 formaadis ja selle trükkimisel kasutatakse katmata vähemalt 160 g/m² valget paberit.

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_diplom_riigivapp.pdfPDF (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_diplom_kolmlovi.pdfPDF (3 lõvi)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/diplom_vapp.odtODT (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/diplom_3lovi.odtODT (3 lõvi)
Juhend mallide täitmiseks: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/guide/juhend_diplom_vapp.pdfPDF (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/guide/juhend_diplom_3lovi.pdfPDF (3 lõvi)

Juhtide protokollilise suhtluse mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/protocolic-mediums/templates/m_esindusdiplom.pdfPDF