Infokandjad

Otsing tähestiku järgi:

Basic Principles of the Government Coalition for 2016-2019

Basic Principles of the Government Coalition between the Estonian Centre Party, the Estonian Social Democratic Party, and Pro Patria and Res Publica Union (IRL) for 2016-2019

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/basic_principles_of_the_government_coalition_between_the_estonian_centre_party_the_estonian_social_democratic_party_and_pro_patria_and_res_publica_union_irl_for_2016-2019_0.pdfPDF
Brošüür

Brošüüri kujundamisel lähtutakse valitsusasutuste visuaalse identiteedi üldisest kujundusstiilist. Sellel võib kasutada nii riigivapiga kui kolme lõviga logo, kuid eelistatud on kolme lõviga logo. Kui infokandja kujundus on värviline, kasutatakse kujunduses värvilist logo. Ühevärvilise kujundusega kandjainfokandja puhul kasutatakse ühevärvilist logo. Trükisele võib logo alla kujundusväljale paigutada teksti, pildi, mustri või ühevärvilise pinna. Standardformaadid on A4, A5, A65, A6.


 

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_brosuur_a5_riigivappi.pdfPDF (A5, riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_brosuur_a6_riigivappi.pdfPDF (A6, riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_brosuur_a5_kolmlovi.pdfPDF (A5, 3 lõvi)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_brosuur_a6_kolmlovi.pdfPDF (A6, 3 lõvi)
Bänner

Bänneri kujunduses võib kasutada värviliselt nii riigivapiga kui kolme lõviga logo, kuid eelistatud on kolme lõviga logo. Päiskasti kõrgus ühtib bänneri kõrgusega ja päiskasti laius ühtib logo turvaala laiusega. Kui bänneril kasutatakse pilti, siis peab logo alune pind olema ühtlane.

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_banner_riigivapp.pdfPDF
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_infokiri_kolmlovi_0.pdfPDF