Infokandjad

Otsing tähestiku järgi:

Akti vorm

Akti vormi kujunduses logo ei kasutata. Vorm on A4 formaadis ja selle kujundusväljale paigutatakse ühevärviline läbiva suurusega tekst ning vajadusel ka graafilisi jooniseid või pilte. Antud nõuded kehtivad lepinguga seotud lisadokumendi vormistamisel. Nõuded haldusakti kohta on kirjas 'Haldusakti' rubriigis.  

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_akt_rc.odtODT (Roboto Condensed)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_akt_tnr.odtODT (Times New Roman)
Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_akt_rc_0.pdfPDF (Roboto Condensed)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_akt_tnr_0.pdfPDF (Times New Roman)
Ametitõend

Ametitõend on dokument ja oluline infokandja, mille kujundus on kindlaks määratud ja seda ei tohi muuta. Ametitõend on üldjuhul mõõtudega 85,6 × 53,98 mm.


Logo

Ametitõendil kui dokumendil kasutatakse turva- ja kujunduselemendina alati riigivappi. Värviline riigivapist ja asutuse nimest koosneva logo kõrgus on 80% tavasuurusest, so koos turvaalaga 21,1 mm. Logo paikneb ametitõendi heleda päiskasti vasakus servas 4 mm kaugusel tõendi ülemisest ja vasakust servast. Asutuse nime kaugus tõendi vasakust servast on 20 mm. Kuna tegu on väikese formaadilise infokandjaga, on siin lubatud eirata logo turvaala reegleid ning päiskasti minimaalne kõrgus on 20 mm ja laius katab terve formaadi.Kujundusväli


Logo alla kujundusväljale paigutatakse vajalik teksti, vähemalt üks turvaelement, vajadusel ka pilte ja graafilisi kujuneid. Kujundusvälja taust võib olla sinine, must või valge.


Dokumentidel soovitame kasutada enamlevinud kirjatüüpe nagu näiteks Times New Roman, Arial vms, kuid võib kasutada ka Roboto Condensed kirjatüüpi. Teksti suurus (soovitavalt 12 pt) ja värvus (must) on üldjuhul läbivalt sama, teksti eristamiseks kasutatakse kald (nt võõrkeelne sõna) ja paksu kirja ning läbivaid SUURTÄHTI (nt nimi). Teksti üldjuhul ei sõrendata. Tekst ametitõendil joondatakse alati vasakule 20 mm kaugusele tõendi vasakust servast.


Dokumentidel illustreerivat tunnusgraafikat ei kasutata.Tagakülg


Ametitõendi tagakülg on üldjuhul puhas. Vajadusele võib sinna paigutada täiendavat teksti või mõne muu graafilise elemendi. Teksti paigutamisel joondatakse see vasakule 4 mm kaugusele tõendi vasakust servast.


Trükkimine


Ametitõendil trükitakse väike riigivapp Pantone värvidega: kuld 872 PMS ja sinine 286 PMS.

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_ametitoend.cdrCDR
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_ametitoend.pdfPDF
Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_ametitoend.pdfPDF
Arengukava

Arengukava kujunduse aluseks on A4 formaadis üldplank ja selle kujundust ei tohi muuta. Arengukava esilehe päises kasutatakse vasakule joondatud 18 mm kõrgust ühevärvilist riigivapiga logo, selle alla kujundusväljale paigutatakse läbiva suurusega ühevärviline tekst ning vajadusel ka pilte või graafilisi kujundeid.

 

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/arengukava_rc.odtODT (Roboto Condensed)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/arengukava_tnr.odtODT (Times New Roman)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_arengukava.docxDOCX (Times New Roman)
Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_arengukava_rc.pdfPDF (Roboto Condensed)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_arengukava_tnr.pdfPDF (Times New Roman)
Juhend mallide täitmiseks: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/guide/juhend_arengukava.pdfPDF (ODT juhend)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/guide/juhend_arengukava_wordis.pdfPDF (DOC juhend)
Aruanne

Aruande kujunduse aluseks on A4 formaadis üldplank ja selle kujundust ei tohi muuta. Aruande esilehe päises kasutatakse vasakule joondatud 18 mm kõrgust ühevärvilist riigivapiga logo, selle alla kujundusväljale paigutatakse läbiva suurusega ühevärviline tekst ning vajadusel ka pilte või graafilisi kujundeid.

 

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/aruanne_rc.odtODT (Roboto Condensed)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/aruanne_tnr.odtODT (Times New Roman)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_aruanne_tnr.docxDOCX (Times New Roman)
Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_aruanne_rc.pdfPDF (Roboto Condensed)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_aruanne_tnr.pdfPDF (Times New Roman)
Juhend mallide täitmiseks: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/guide/juhend_aruanne.pdfPDF (ODT juhend)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/guide/n_aruanne_tnr.pdfPDF (DOC juhend)
Aukiri

Aukirja kujundus on kindlaks määratud ja seda ei tohi muuta. Sellel võib kasutada nii riigivapi kui kolme lõviga logo, kuid eelistatud on kolme lõviga logo. Üldjuhul on logod värvilised, kuid lubatud on ka ühevärvilise logo kasutamine. Logo alla kujundusväljale paigutatakse ühevärviline tekst ning kujunduses võib kasutada mustrit.


 


Riigiesinduslikel ja juhtide poolt antud aukirjadel kasutatakse alati vaid riigivappi. 22 mm kõrgune riigivapp paigutatakse päisesse arvestades riigivapi turvala. Üldjuhul kasutatakse Pantone neljavärvitrükis riigivappi. Ühevärviline (kuldne või must) või pressitud riigivapp on samuti erandjuhul lubatud. Riigivapp ja muud kujundusväljad on aukirjal alati joondatud keskele. Riigivapi alla paigutatav sisutekst on ühevärviline ja selle kirjatüüp on Roboto Slab. Riigivapiga koos mustrit ei kasutata.


 


Aukiri on A4 formaadis ja selle trükkimisel kasutatakse katmata vähemalt 160 g/m² valget paberit.

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_aukiri_riigivapp.pdfPDF (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_aukiri_kolmlovi.pdfPDF (3 lõvi)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/aukiri_vapp_1_0.odtODT (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/aukiri_3lovi_0.odtODT (3 lõvi)
Juhend mallide täitmiseks: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/guide/juhend_aukiri_vapp.pdfPDF (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/guide/juhend_aukiri_3lovi.pdfPDF (3 lõvi)

Juhtide protokollilise suhtluse mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/protocolic-mediums/templates/m_esindusaukiri.pdfPDF
Ametiriided

Ametiriietele riigivapiga ja kolme lõviga logosid üldjuhul ei paigutata. Vormiriietusel kasutatavad sümbolid kehtestatakse vastava korraga.

Auto

Autole riigivapiga ja kolme lõviga logosid üldjuhul ei paigutata. Kui nimetatud sümboleid soovitakse liikuvvahenditele  paigutada, siis kehtestatakse liikuvvahendi tähistamine vastava korraga.

Aastaraamat

Aastaraamatu kujundamisel lähtutakse valitsusasutuste visuaalse identiteedi üldisest kujundusstiilist. Sellel võib kasutada nii riigivapiga kui kolme lõviga logo, kuid eelistatud on kolme lõviga logo. Kui infokandja kujundus on värviline, kasutatakse kujunduses värvilist logo. Ühevärvilise kujundusega kandjainfokandja puhul kasutatakse ühevärvilist logo. Trükisele võib logo alla kujundusväljale paigutada teksti, pildi, mustri või ühevärvilise pinna.


Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_aastaraamat_riigivapp.pdfPDF (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_aastaraamat_kolmlovi.pdfPDF (3 lõvi)