Infokandjad

Otsing tähestiku järgi:

Üldplank

Üldplangi kujundust ei tohi muuta. Üldplangi päises kasutatakse vasakule joondatud 18 mm kõrgust ühevärvilist riigivapiga logo. Üldplangi kujundus on aluseks kõigi teiste dokumentide kujundusele.


Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/yldplank.odtODT
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_yldplank_tnr.docxDOCX (Times New Roman)
Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_yldplank.pdfPDF
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/m_yldplank_tnr.pdfPDF (Times New Roman)
Juhend mallide täitmiseks: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/guide/juhend_yldplank.pdfPDF (ODT juhend)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/guide/juhend_yldplank_wordis.pdfPDF (DOC juhend)
Ümbrik

Ümbriku kujundamisel lähtutakse valitsusasutuste visuaalse identiteedi üldisest kujundusstiilist. Ümbrikul võib kasutada nii riigivapiga kui kolme lõviga logo, kuid eelistatud on kolme lõviga logo. Ümbrikule võib logo alla kujundusväljale paigutada teksti. Ühes kogumis olevad infokandjad on ühe sümboliga, näiteks riigivapiga kutse pannakse riigivapiga ümbrikusse, riigivapiga logoga kiri  pannakse riigivapiga logoga ümbrikusse, kolme lõviga logoga infoleht pannakse kolme lõviga logoga ümbrikusse. Lubatud on kasutada ka valgeid ümbrike, ilma sümboliteta.


Riigiesinduslikel ja juhtide protokollilises suhtluses kasutatavad ümbrikutel võib kasutada ka vaid riigivappi. 18 mm kõrgune riigivapp joondatakse keskele ja paigutatakse ümbriku tagumisele küljele arvestades riigivapi turvala. Üldjuhul kasutatakse ümbrikul pressitud riigivapp. Pantone neljavärvitrükis või ühevärviline (kuldne või must) riigivapp on samuti lubatud. 


 

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_umbrik_c5_riigivapp.pdfPDF (C5, riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_umbrik_c5_kolmlovi.pdfPDF (C5, 3 lõvi)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_umbrik_c6_riigivapp.pdfPDF (C6, riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_umbrik_c6_kolmlovi.pdfPDF (C6, 3 lõvi)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_umbrik_c65_riigivapp.pdfPDF (C65, riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_umbrik_c65_kolmlovi.pdfPDF (C65, 3 lõvi)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/ymbrikud_vapp.odtODT (riigivapiga ümbrikud)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/ymbrikud_3lovi.odtODT (3 lõviga ümbrikud)

Juhtide protokollilise suhtluse mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/protocolic-mediums/templates/m_esindusumbrik_c5.pdfPDF (C5)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/protocolic-mediums/templates/m_esindusumbrik_c6.pdfPDF (C6)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/protocolic-mediums/templates/m_esindusumbrik_c65.pdfPDF (C65)
Uksesilt

Uksesilt paigutatakse ukse külge. Logoga uksesilti kasutatakse vaid juhul, kui majasilti ei ole võimalik kasutada või dubleerivalt, kui asutus asub hooneosas, millel on üks sissepääs koos teiste asutuste ja ettevõtetega (skeem 1). Sildil kasutatakse ühevärvilist riigivapiga logo. Vajadusel võib uksele lisada infot, näiteks struktuuriüksuse nime, lahtioleku või vastuvõtu ajad jne (skeem 2). Logo minimaalne kõrgus on 21 cm. Uksesilt võib olla kleebis.

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_uksesilt.pdfPDF
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/logo_ja_lisainfoga_uksesilt.pngPNG (skeem 1)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/lisainfoga_uksesilt.pngPNG (skeem 2)