Infokandjad

Otsing tähestiku järgi:

Akti vorm

Akti vormi kujunduses logo ei kasutata. Vorm on A4 formaadis ja selle kujundusväljale paigutatakse ühevärviline läbiva suurusega tekst ning vajadusel ka graafilisi jooniseid või pilte. Antud nõuded kehtivad lepinguga seotud lisadokumendi vormistamisel. Nõuded haldusakti kohta on kirjas 'Haldusakti' rubriigis.  

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_akt_rc.odtODT (Roboto Condensed)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_akt_tnr.odtODT (Times New Roman)
Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_akt_rc_0.pdfPDF (Roboto Condensed)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_akt_tnr_0.pdfPDF (Times New Roman)
Ametitõend

Ametitõend on dokument ja oluline infokandja, mille kujundus on kindlaks määratud ja seda ei tohi muuta. Ametitõend on üldjuhul mõõtudega 85,6 × 53,98 mm.


Logo

Ametitõendil kui dokumendil kasutatakse turva- ja kujunduselemendina alati riigivappi. Värviline riigivapist ja asutuse nimest koosneva logo kõrgus on 80% tavasuurusest, so koos turvaalaga 21,1 mm. Logo paikneb ametitõendi heleda päiskasti vasakus servas 4 mm kaugusel tõendi ülemisest ja vasakust servast. Asutuse nime kaugus tõendi vasakust servast on 20 mm. Kuna tegu on väikese formaadilise infokandjaga, on siin lubatud eirata logo turvaala reegleid ning päiskasti minimaalne kõrgus on 20 mm ja laius katab terve formaadi.Kujundusväli


Logo alla kujundusväljale paigutatakse vajalik teksti, vähemalt üks turvaelement, vajadusel ka pilte ja graafilisi kujuneid. Kujundusvälja taust võib olla sinine, must või valge.


Dokumentidel soovitame kasutada enamlevinud kirjatüüpe nagu näiteks Times New Roman, Arial vms, kuid võib kasutada ka Roboto Condensed kirjatüüpi. Teksti suurus (soovitavalt 12 pt) ja värvus (must) on üldjuhul läbivalt sama, teksti eristamiseks kasutatakse kald (nt võõrkeelne sõna) ja paksu kirja ning läbivaid SUURTÄHTI (nt nimi). Teksti üldjuhul ei sõrendata. Tekst ametitõendil joondatakse alati vasakule 20 mm kaugusele tõendi vasakust servast.


Dokumentidel illustreerivat tunnusgraafikat ei kasutata.Tagakülg


Ametitõendi tagakülg on üldjuhul puhas. Vajadusele võib sinna paigutada täiendavat teksti või mõne muu graafilise elemendi. Teksti paigutamisel joondatakse see vasakule 4 mm kaugusele tõendi vasakust servast.


Trükkimine


Ametitõendil trükitakse väike riigivapp Pantone värvidega: kuld 872 PMS ja sinine 286 PMS.

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_ametitoend.cdrCDR
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_ametitoend.pdfPDF
Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_ametitoend.pdfPDF
Arengukava

Arengukava kujunduse aluseks on A4 formaadis üldplank ja selle kujundust ei tohi muuta. Arengukava esilehe päises kasutatakse vasakule joondatud 18 mm kõrgust ühevärvilist riigivapiga logo, selle alla kujundusväljale paigutatakse läbiva suurusega ühevärviline tekst ning vajadusel ka pilte või graafilisi kujundeid.

 

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/arengukava_rc.odtODT (Roboto Condensed)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/arengukava_tnr.odtODT (Times New Roman)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_arengukava.docxDOCX (Times New Roman)
Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_arengukava_rc.pdfPDF (Roboto Condensed)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_arengukava_tnr.pdfPDF (Times New Roman)
Juhend mallide täitmiseks: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/guide/juhend_arengukava.pdfPDF (ODT juhend)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/guide/juhend_arengukava_wordis.pdfPDF (DOC juhend)
Aruanne

Aruande kujunduse aluseks on A4 formaadis üldplank ja selle kujundust ei tohi muuta. Aruande esilehe päises kasutatakse vasakule joondatud 18 mm kõrgust ühevärvilist riigivapiga logo, selle alla kujundusväljale paigutatakse läbiva suurusega ühevärviline tekst ning vajadusel ka pilte või graafilisi kujundeid.

 

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/aruanne_rc.odtODT (Roboto Condensed)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/aruanne_tnr.odtODT (Times New Roman)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_aruanne_tnr.docxDOCX (Times New Roman)
Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_aruanne_rc.pdfPDF (Roboto Condensed)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_aruanne_tnr.pdfPDF (Times New Roman)
Juhend mallide täitmiseks: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/guide/juhend_aruanne.pdfPDF (ODT juhend)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/guide/n_aruanne_tnr.pdfPDF (DOC juhend)
E-kiri

Olulistel infokandjate, sealhulgas e-kirja kujundus on kindlaks määratud ning seda ei tohi muuta. E-kirja kujundus lähtub valitsusasutuste ühise visuaalse identiteedi kujundusstiilist, kuid riigivapi (ega kolme lõviga) ja asutuse nimega logo turvalisuse kaalutlusel e-kirjas ei kasutata. Infokandja kujunduse üldine värvikoloriit põhineb rahvusvärvidel, kuid dokumentidel on teksti värvus eelistatavalt must. E-kirja teksti suurus ja värvus on üldjuhul läbivalt sama, teksti eristamiseks kasutatakse kald ja rasva kirja (nt pealkiri) ning läbivaid SUURTÄHTI. Teksti üldjuhul ei sõrendata. Tekstid joondatakse vasakule või plokki. E-kirja loomisel kasutatakse programmi oletus-kirjatüüpi. E-kirjas võib vajadusel kasutada selgitavaid skeeme, graafikuid ja pilte. Ajutiselt võib e-kirja jaluses kasutada ka kampaanialogo. E-kirjas ei kasutata valitsusasutuste ühise visuaalse identiteedi mustreid.
 

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/eev_e-post_signatuur_01.jpgJPG
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/eev_e-post_signatuur_02.jpgJPG
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/eev_e-post_signatuur_03.jpgJPG
Faksiplank

Faksiplangi kujunduse aluseks on A4 formaadis üldplank ja selle kujundust ei tohi muuta. Plangi päises kasutatakse vasakule joondatud 18 mm kõrgust ühevärvilist riigivapiga logo, selle alla kujundusväljale paigutatakse ühevärviline läbiva suurusega tekst ning vajadusel ka pilte või graafilisi kujundeid.


Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/faks_rc.odtODT (Roboto Condensed)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/faks_tnr.odtODT (Times New Roman)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_faks_tnr.docxDOCX (Times New Roman)
Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_faks_rc.pdfPDF (Roboto Condensed)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_faks_tnr.pdfPDF (Times New Roman)
Juhend mallide täitmiseks: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/guide/juhend_faks.pdfPDF (ODT juhend)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/guide/juhend_faksiplank_wordis.pdfPDF (DOC juhend)
Haldusakt

Haldusakti plangi kujunduse aluseks on A4 formaadis üldplank ja selle kujundust ei tohi muuta. Plangi päises kasutatakse vasakule joondatud 18 mm kõrgust ühevärvilist riigivapiga logo, selle alla kujundusväljale paigutatakse ühevärviline läbiva suurusega tekst. Pildid ja muud graafilised kujundid vormistatakse enamasti õigusakti lisana. Näidisena on toodud käskkiri kui üks võimalikke haldusakti liike.


 

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/kaskkiri_tnr.odtODT
Käskkirja plank

Käskkirja plangi kujunduse aluseks on A4 formaadis üldplank ja selle kujundust ei tohi muuta. Plangi päises kasutatakse vasakule joondatud 18 mm kõrgust ühevärvilist riigivapiga logo, selle alla kujundusväljale paigutatakse ühevärviline läbiva suurusega tekst. Pildid ja muud graafilised kujundid vormistatakse enamasti õigusakti lisana.


 

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/kaskkiri_rc.odtODT (Roboto Condensed)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_kaskkiri_tnr.odtODT (Times New Roman)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_kaskkiri_tnr.docxDOCX (Times New Roman)
Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_kaskkiri_rc_0.pdfPDF (Roboto Condensed)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_kaskkiri_tnr_0.pdfPDF (Times New Roman)
Juhend mallide täitmiseks: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/guide/juhend_oigusakt_1.pdfPDF (ODT juhend)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/guide/juhend_kaskkirjaplank_wordis.pdfPDF (DOC juhend)
Kirjaplank

Kirjaplangi kujunduse aluseks on A4 formaadis üldplank ning selle kujundust ei tohi muuta. Plangi päises kasutatakse vasakule joondatud 18 mm kõrgust ühevärvilist riigivapiga logo, selle alla kujundusväljale paigutatakse läbiva suurusega tekst ning vajadusel ka graafilisi kujundeid või pilte.

 

Riigiesinduslikus protokollilises suhtluses kasutatav kirjaplangi päises on keskele joondatud 20 mm kõrgune Pantone trükis neljavärviline riigivappi ja selle all on soovituslikult musta värvi Roboto Slab kirjatüübis asutuse nimetus. Eranditena on lubatud ühevärviline või fooliotrükiga (kuldne) riigivapp, samuti surutrükiga riigivapp. Nimetuse alla kujundusväljale paigutatakse läbiva suurusega ühevärviline tekst ning vajadusel ka graafilisi kujundeid või pilte.

 


Kirjaplank on A4 formaadis ja selle trükkimisel kasutatakse 80 - 160 g/m² valget paberit.


 


 


 


 


Asutuse juhi poolt kasutatav protokolliline kiri


Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_kiri_tnr_0.docxDOCX
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/kirjablank_rc.odtODT (Roboto Condensed)
Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_kirjablank_rc.pdfPDF (Roboto Condensed)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_kiri_tnr.pdfPDF (Times New Roman)
Juhend mallide täitmiseks: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/guide/juhend_kirjaplank.pdfPDF (Open Office)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/guide/juhend_kirjaplank_wordis.pdfPDF (MS Word)

Juhtide protokollilise suhtluse mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/protocolic-mediums/templates/m_esinduskirjablank.odtODT
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/protocolic-mediums/templates/m_esinduskirjaplank.pdfPDF
Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/protocolic-mediums/examples/n_esinduskirjablank_rc.pdfPDF (Roboto Condensed)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/protocolic-mediums/examples/n_esinduskirjablank_tnr.pdfPDF (Times New Roman)
Korralduse plank

Korralduse plangi kujunduse aluseks on A4 formaadis üldplank ja selle kujundust ei tohi muuta. Plangi päises kasutatakse vasakule joondatud 18 mm kõrgust ühevärvilist riigivapiga logo, selle alla kujundusväljale paigutatakse ühevärviline läbiva suurusega tekst. Pildid ja muud graafilised kujundid vormistatakse enamasti õigusakti lisana.


 

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/korraldus_tnr.odtODT (Times New Roman)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_korraldus_tnr.docxDOCX (Times New Roman)
Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_korraldus_tnr.pdfPDF (Times New Roman)
Juhend mallide täitmiseks: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/guide/juhend_oigusakt_0.pdfPDF (ODT juhend)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/guide/juhend_korraldus_wordis.pdfPDF (DOC juhend)
Luba

Loa kujunduse aluseks on üldplank ja selle kujundust ei tohi muuta. Loa päises kasutatakse vasakule joondatud Pantone trükis kahevärvilist riigivapiga logo, selle alla kujundusväljale paigutatakse ühevärviline läbiva suurusega tekst ja vähemalt üks turvaelement, vajadusel ka pilte või graafilisi kujundeid.


Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_luba.pdfPDF
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/luba_.odtODT
Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_luba.pdfPDF
Juhend mallide täitmiseks: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/guide/juhend_luba.pdfPDF
Määruse plank

Määruse plangi kujunduse aluseks on A4 formaadis üldplank ja selle kujundust ei tohi muuta. Plangi päises kasutatakse vasakule joondatud 18 mm kõrgust ühevärvilist riigivapiga logo, selle alla kujundusväljale paigutatakse ühevärviline läbiva suurusega tekst. Pildid ja muud graafilised kujundid vormistatakse enamasti määruse lisana.


  

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_maarus_tnr.odtODT (Times New Roman)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_maarus_tnr.docxDOCX (Times New Roman)
Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_maarus_tnr.pdfPDF
Juhend mallide täitmiseks: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/guide/juhend_oigusakt.pdfPDF (ODT juhend)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/guide/juhend_maarus_wordis.pdfPDF (DOC juhend)
Memo

Memorandumi kujunduses logo ei kasutata. Memorandum on A4 formaadis ja selle alla kujundusväljale paigutatakse ühevärviline läbiva suurusega tekst ning vajadusel ka pilte või graafilisi kujundeid.


Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/memo_rc.odtODT (Roboto Condensed)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/memo_tnr.odtODT (Times New Roman)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_memo_tnr.docxDOCX (Times New Roman)
Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_memo_rc.pdfPDF (Roboto Condensed)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_memo_tnr.pdfPDF (Times New Roman)
Parkimisluba

Parkimisloa kujunduse aluseks on üldplank ja selle kujundust ei tohi muuta. Luba on A6 formaadis ja selle päises kasutatakse vasakule joondatud vähemalt 10 mm kõrgust Pantone trükis kahevärvilist riigivapiga logo, selle alla kujundusväljale paigutatakse ühevärviline läbiva suurusega tekst ja vähemalt üks turvaelement.


Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_parkimisluba.pdfPDF
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/parkimisluba.odtODT
Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_parkimisluba.pdfPDF
Raport

Raporti kujunduse aluseks on A4 formaadis üldplank ja selle kujundust ei tohi muuta. Rapordi esilehe päises kasutatakse vasakule joondatud 18 mm kõrgust ühevärvilist riigivapiga logo, selle alla kujundusväljale paigutatakse läbiva suurusega ühevärviline tekst ning vajadusel ka pilte või graafilisi kujundeid.


Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/raport_rc.odtODT (Roboto Condensed)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/raport_tnr.odtODT (Times New Roman)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_raport_tnr.docxDOCX (Times New Roman)
Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_raport_rc.pdfPDF (Roboto Condensed)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_raport_tnr.pdfPDF (Times New Roman)
Juhend mallide täitmiseks: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/guide/juhend_raport.pdfPDF (ODT juhend)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/guide/juhend_raport_wordis.pdfPDF (DOC juhend)
Resolutsioon

Resolutsiooni kujunduses logo ei kasutata. Resolutsioon on A5 formaadis ja selle alla kujundusväljale paigutatakse ühevärviline läbiva suurusega tekst.


Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/resolutsioon_rc.odtODT (Roboto Condensed)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/resolutsioon_tnr.odtODT (Times New Roman)
Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_resolutsioon_rc.pdfPDF (Roboto Condensed)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_resolutsioon_tnr.pdfPDF (Times New Roman)
Sissepääsuluba

Sissepääsuluba on oluline infokandja, mille kujundus on kindlaks määratud ja seda ei tohi muuta. Sissepääsuluba on üldjuhul mõõtudega 85,6 × 53,98 mm.


Logo


Sissepääsuloal kui dokumendil kasutatakse turva- ja kujunduselemendina alati riigivappi. Värvilise riigivapist ja asutuse nimest koosneva logo kõrgus on 80% tavasuurusest, so koos turvaalaga 21,1 mm. Logo paikneb sissepääsuloa heleda päiskasti vasakus servas 4 mm kaugusel loa ülemisest ja vasakust servast. Asutuse nime kaugus loa vasakust servast on 20 mm. Kuna tegu on väikese formaadilise infokandjaga, on siin lubatud eirata logo turvaala reegleid ning päiskasti minimaalne kõrgus on 20 mm ja laius katab terve formaadi.Kujundusväli


Logo alla kujundusväljale paigutatakse vajalik teksti, vähemalt üks turvaelement, vajadusel ka pilte ja graafilisi kujuneid. Kujundusvälja taust võib olla sinine, must või valge.


Dokumentidel soovitame kasutada enamlevinud kirjatüüpe nagu näiteks Times New Roman, Arial vms, kuid võib kasutada ka Roboto Condensed kirjatüüpi. Teksti suurus (soovitavalt 12 pt) ja värvus (must) on üldjuhul läbivalt sama, teksti eristamiseks kasutatakse kald (nt võõrkeelne sõna) ja paksu kirja ning läbivaid SUURTÄHTI (nt nimi). Teksti üldjuhul ei sõrendata. Tekst sissepääsuloal joondatakse alati vasakule 20 mm kaugusele loa vasakust servast.


Dokumentidel illustreerivat tunnusgraafikat ei kasutata.Tagakülg


Sissepääsuloa tagakülg on üldjuhul puhas. Vajadusele võib sinna paigutada täiendavat teksti või mõne muu graafilise elemendi. Teksti paigutamisel joondatakse see vasakule 4 mm kaugusele loa vasakust servast.


Trükkimine


Sissepääsuloal trükitakse väike riigivapp Pantone värvidega: kuld 872 PMS ja sinine 286 PMS.  


NäidisedAsutuse välja antav sissepääsuluba oma teenistujale.Asutuse välja antav isikustatud sissepääsuluba teise asutuse teenistujale.Asutuse välja antav sissepääsuluba külalistele.

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/sissep22sukaart.odtODT
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_sissepaasuluba.pdfPDF
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_sissepaasuluba_ii.pdfPDF (turvaalaga)
Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_sissepaasuluba_pildiga.pdfPDF (pildiga)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_sissepaasuluba_kulaline.pdfPDF (külaline)
Juhend mallide täitmiseks: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/guide/juhend_sissep22sukaart.pdfPDF
Taotluse vorm

Taotluse vormi kujunduses logo ei kasutata. Vorm on A4 formaadis ja selle kujundusväljale paigutatakse ühevärviline läbiva suurusega tekst ning vajadusel ka graafilisi jooniseid või pilte.


Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/taotlus_rc.odtODT (Roboto Condensed)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/taotlus_tnr.odtODT (Times New Roman)
Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_taotlus_rc.pdfPDF (Roboto Condensed)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_taotlus_tnr.pdfPDF (Times New Roman)
Tõend

Tõendi kujunduse aluseks on üldplank ja selle kujundust ei tohi muuta. Tõendi päises kasutatakse vasakule joondatud Pantone trükis kahevärvilist riigivapiga logo, selle alla kujundusväljale paigutatakse ühevärviline läbiva suurusega tekst ja vähemalt üks turvaelement, vajadusel ka pilte või graafilisi kujundeid.


Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_toend.pdfPDF
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/toend.odtODT
Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_toend_.pdfPDF
Tunnistus

Tunnistuse kujunduse aluseks on üldplank ja selle kujundust ei tohi muuta. Tunnistuse päises kasutatakse vasakule joondatud Pantone trükis kahevärvilist riigivapiga logo, selle alla kujundusväljale paigutatakse ühevärviline läbiva suurusega tekst ja vähemalt üks turvaelement, vajadusel ka pilte või graafilisi kujundeid.

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_tunnistus.pdfPDF
Üldplank

Üldplangi kujundust ei tohi muuta. Üldplangi päises kasutatakse vasakule joondatud 18 mm kõrgust ühevärvilist riigivapiga logo. Üldplangi kujundus on aluseks kõigi teiste dokumentide kujundusele.


Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/yldplank.odtODT
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_yldplank_tnr.docxDOCX (Times New Roman)
Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_yldplank.pdfPDF
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/m_yldplank_tnr.pdfPDF (Times New Roman)
Juhend mallide täitmiseks: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/guide/juhend_yldplank.pdfPDF (ODT juhend)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/guide/juhend_yldplank_wordis.pdfPDF (DOC juhend)
CD plaadi silt

CD plaadi sildi kujundamisel lähtutakse valitsusasutuste visuaalse identiteedi üldisest kujundusstiilist. Sildil võib kasutada nii riigivapiga kui kolme lõviga logo, kuid eelistatud on kolme lõviga logo. Sildil võib logo alla kujundusväljale paigutada  teksti, pildi, mustri või ühevärvilise pinna. Ühes kogumis olevad infokandjatel kasutatakse ühe sümboliga logosid, näiteks kui CD plaadil on silt kolme lõviga logoga, siis kasutatakse ka ümbrisel kolme lõviga logo.


 

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_cd_plaadi_silt_riigivapp.pdfPDF (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_cd_plaadi_silt_kolmlovi.pdfPDF (3 lõvi)
CD plaadi ümbris

CD plaadi ümbrise kujundamisel lähtutakse valitsusasutuste visuaalse identiteedi üldisest kujundusstiilist. Ümbrisel võib kasutada nii riigivapiga kui kolme lõviga logo, kuid eelistatud on kolme lõviga logo. Ümbrisel võib logo alla kujundusväljale paigutada  teksti, pildi, mustri või ühevärvilise pinna. Ühes kogumis olevad infokandjatel kasutatakse ühe sümboliga logosid, näiteks kui CD plaadil on silt kolme lõviga logoga, siis kasutatakse ka ümbrisel kolme lõviga logo.

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_cd_plaadi_umbris_riigivapp.pdfPDF (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_cd_plaadi_umbris_kolmlovi.pdfPDF (3 lõvi)
Dokumendikaaned

Dokumendikaante kujundamisel lähtutakse valitsusasutuste visuaalse identiteedi üldisest kujundusstiilist. Kaantel võib kasutada nii riigivapiga kui kolme lõviga logo, kuid eelistatud on kolme lõviga logo. Dokumendikaantele võib logo alla kujundusväljale paigutada teksti, pildi, mustri või ühevärvilise pinna.


Riigiesinduslikel ja juhtide protokollilises suhtluses kasutatavad dokumendikaantel võib kasutada ka vaid riigivappi. 22 mm kõrgune riigivapp joondatakse keskele ja paigutatakse kaante keskpunkti ja päise vahelisele alale, arvestades riigivapi turvala. Üldjuhul kasutatakse kaantel pressitud riigivapp. Pantone neljavärvitrükis või ühevärviline (kuldne või must) riigivapp on samuti lubatud.


Ühes kogumis olevad infokandjad on ühe sümboliga, näiteks riigivapiga aukiri pannakse riigivapiga dokumendikaante vahele, riigivapiga logoga kiri  pannakse riigivapiga logoga kaante vahele ja kolme lõviga logoga trükis pannakse kolme lõviga logoga kaante vahele.


 

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_dokumendikaaned_riigivapp.pdfPDF (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_dokumendikaaned_kolmlovi.pdfPDF (3 lõvi)

Juhtide protokollilise suhtluse mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/protocolic-mediums/templates/m_esindusdokumendikaaned_pr.pdfPDF
Dokumendimapp

Dokumendimapi kujundamisel lähtutakse valitsusasutuste visuaalse identiteedi üldisest kujundusstiilist. Mapil võib kasutada nii riigivapiga kui kolme lõviga logo, kuid eelistatud on kolme lõviga logo. Mapile võib logo alla kujundusväljale paigutada teksti, pildi, mustri või ühevärvilise pinna.


Riigiesinduslikel ja juhtide protokollilises suhtluses kasutatavad dokumendimapil võib kasutada ka vaid riigivappi. 22 mm kõrgune riigivapp joondatakse keskele ja paigutatakse mapi keskpunkti ja päise vahelisele alale, arvestades riigivapi turvala. Üldjuhul kasutatakse mapil pressitud riigivapp. Pantone neljavärvitrükis või ühevärviline (kuldne või must) riigivapp on samuti lubatud.


Ühes kogumis olevad infokandjad on ühe sümboliga, näiteks riigivapiga aukiri pannakse riigivapiga dokumendimapi vahele, riigivapiga logoga kiri  pannakse riigivapiga logoga mapi vahele ja kolme lõviga logoga trükis pannakse kolme lõviga logoga mapi vahele.


 

Kalender

Kalendripäise kujundamisel lähtutakse valitsusasutuste visuaalse identiteedi üldisest kujundusstiilist. Päisel võib kasutada nii riigivapiga kui kolme lõviga logo, kuid eelistatud on kolme lõviga logo. Päisele võib logo alla kujundusväljale paigutada teksti, pildi, mustri või ühevärvilise pinna.

Taskukalendri näidisel on kasutatud koos valitsusasutuse logoga struktuurifondide logosid, mistõttu on siin lubatud kooskasutuse reeglite järgi paigutada logod infokandja jalusesse.


        

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/kalendripais.pngPNG (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/kalendripais_ii.pngPNG (3 lõvi)
Kalendermärkmik

Kalendermärkmiku kaante kujundamisel lähtutakse valitsusasutuste visuaalse identiteedi üldisest kujundusstiilist. Märkmikul võib kasutada nii riigivapiga kui kolme lõviga logo, kuid eelistatud on kolme lõviga logo. Logo all paiknevat kujundusvälja üldjuhul ei täideta.


Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_kalendermarkmik_riigivapp.pdfPDF (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_kalendermarkmik_kolmlovi.pdfPDF (3 lõvi)
Märkmepaber

Märkmepaberi kujundamisel lähtutakse valitsusasutuste visuaalse identiteedi üldisest kujundusstiilist. Paberil võib kasutada nii riigivapiga kui kolme lõviga logo, kuid eelistatud on kolme lõviga logo. Logo all paiknevat kujundusvälja üldjuhul ei täideta. Lubatud on kasutada ka ilma kujunduseta märkmepaberit.

  

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/n_markmepaber_ii.pdfPDF (ruut)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/n_markmepaber.pdfPDF (A5)
Märkmik

Märkmiku kaante kujundamisel lähtutakse valitsusasutuste visuaalse identiteedi üldisest kujundusstiilist. Märkmikul võib kasutada nii riigivapiga kui kolme lõviga logo, kuid eelistatud on kolme lõviga logo. Logo all paiknevat kujundusvälja üldjuhul ei täideta.


  

Ümbrik

Ümbriku kujundamisel lähtutakse valitsusasutuste visuaalse identiteedi üldisest kujundusstiilist. Ümbrikul võib kasutada nii riigivapiga kui kolme lõviga logo, kuid eelistatud on kolme lõviga logo. Ümbrikule võib logo alla kujundusväljale paigutada teksti. Ühes kogumis olevad infokandjad on ühe sümboliga, näiteks riigivapiga kutse pannakse riigivapiga ümbrikusse, riigivapiga logoga kiri  pannakse riigivapiga logoga ümbrikusse, kolme lõviga logoga infoleht pannakse kolme lõviga logoga ümbrikusse. Lubatud on kasutada ka valgeid ümbrike, ilma sümboliteta.


Riigiesinduslikel ja juhtide protokollilises suhtluses kasutatavad ümbrikutel võib kasutada ka vaid riigivappi. 18 mm kõrgune riigivapp joondatakse keskele ja paigutatakse ümbriku tagumisele küljele arvestades riigivapi turvala. Üldjuhul kasutatakse ümbrikul pressitud riigivapp. Pantone neljavärvitrükis või ühevärviline (kuldne või must) riigivapp on samuti lubatud. 


 

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_umbrik_c5_riigivapp.pdfPDF (C5, riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_umbrik_c5_kolmlovi.pdfPDF (C5, 3 lõvi)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_umbrik_c6_riigivapp.pdfPDF (C6, riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_umbrik_c6_kolmlovi.pdfPDF (C6, 3 lõvi)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_umbrik_c65_riigivapp.pdfPDF (C65, riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_umbrik_c65_kolmlovi.pdfPDF (C65, 3 lõvi)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/ymbrikud_vapp.odtODT (riigivapiga ümbrikud)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/ymbrikud_3lovi.odtODT (3 lõviga ümbrikud)

Juhtide protokollilise suhtluse mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/protocolic-mediums/templates/m_esindusumbrik_c5.pdfPDF (C5)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/protocolic-mediums/templates/m_esindusumbrik_c6.pdfPDF (C6)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/protocolic-mediums/templates/m_esindusumbrik_c65.pdfPDF (C65)
Kõnepult

Kõnepuldi kujundamisel lähtutakse valitsusasutuste visuaalse identiteedi üldisest kujundusstiilist. Sellel võib kasutada nii riigivapiga kui kolme lõviga logo, kuid eelistatud on kolme lõviga logo. Logo all paiknevat kujundusvälja üldjuhul ei täideta.

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_konepult_riigivapp.pdfPDF (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_konepult_kolmlovi.pdfPDF (3 lõvi)
Kuulutus

Kuulutuse kujundamisel lähtutakse valitsusasutuste visuaalse identiteedi üldisest kujundusstiilist. Sellel võib kasutada nii riigivapiga kui kolme lõviga logo, kuid eelistatud on kolme lõviga logo. Kuulutusele võib logo alla kujundusväljale paigutada teksti, pildi, mustri või ühevärvilise pinna.


Kuulutuse kujunduse aluseks on ruudustik, mille küljepikkus on 4 mm. Kuulutuse veerule paigutatud ruudustikule asetatakse asutuse logo ning kuulutuse tekst.


 


Logo paigutamisel kuulutuse veerule tuleb arvestada logo turvaalaga. Kuulutusel on logo tavapäraselt värviline. Logo paikneb alati infokandjal valge päiskasti vasakus servas. Kasti minimaalne kõrgus on võrdne logo turvaala kõrgusega ja laius katab  terve formaadi. Logo suuruse määrab kindlaks kuulutuse sisuteksti suurus, sest tavapäraselt on asutuse nime esitähe kõrgus logos võrdne kuulutuse sisuteksti suurtähe kõrgusega.Kuulutusele paigutatakse logo alla infoväljale ühevärviline tekst. Soovituslikult kasutatakse Roboto Condensed kirjatüüpi. Tekst joondatakse asutuse nime algusega logos ühele joonele. Pealkirjad joondatakse alati vasakule. Sisutekstid joondatakse vasakule või plokki. Teksti üldjuhul ei sõrendata. Teksti eristamiseks kasutatakse kald- (nt võõrkeelne sõna), rasvast kirja või läbivaid suurtähti. Sisuteksti suurus on üldjuhul vähemalt 10 pt, pealkiri vähemalt 20 pt.

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/kuulutus_riigivappi_2.odtODT (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_kuulutus_riigivapp.pdfPDF (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/kuulutus_3lovi_2.odtODT (3 lõvi)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_kuulutus_kolmlovi.pdfPDF (3 lõvi)
Pressisein

Pressiseina kujundamisel lähtutakse valitsusasutuste visuaalse identiteedi üldisest kujundusstiilist, kuid pressiseinal ei pea logo paiknema vasakul ning seda võib dubleerida. Seinal võib kasutada nii riigivapiga kui kolme lõviga logo, kuid eelistatud on kolme lõviga logo. 


 


Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_pressisein_riigivappx1.pdfPDF (riigivapp x 1)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_pressisein_kolmlovix1.pdfPDF (3 lõvi x 1)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_pressisein_kolmlovix16.pdfPDF (3 lõvi x 16)
Pressiteade

Pressiteate kujundamisel lähtutakse valitsusasutuste visuaalse identiteedi üldisest kujundusstiilist. Sellel võib kasutada nii riigivapiga kui kolme lõviga logo, kuid eelistatud on kolme lõviga logo. Teatele võib logo alla kujundusväljale paigutada teksti, pildi, mustri või ühevärvilise pinna. Kuna pressiteate edastamiseks kasutatakse e-posti, siis on lubatud rakendada ka e-postile kehtivaid reegleid, sh mitte kasutada graafilisi elemente.

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/evv_pressiteade_01.jpgJPG
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/evv_pressiteade_02.jpgJPG
Töökuulutus

Töökuulutuse kujundamisel lähtutakse valitsusasutuste visuaalse identiteedi üldisest kujundusstiilist. Sellel võib kasutada nii riigivapiga kui kolme lõviga logo, kuid eelistatud on kolme lõviga logo. Kuulutusele võib logo alla kujundusväljale paigutada teksti, pildi, mustri või ühevärvilise pinna.


Kuulutuse kujunduse aluseks on ruudustik, mille küljepikkus on 4 mm. Kuulutuse veerule paigutatud ruudustikule asetatakse asutuse logo ning kuulutuse tekst.Logo paigutamisel kuulutuse veerule tuleb arvestada logo turvaalaga. Kuulutusel on logo tavapäraselt värviline. Logo paikneb alati infokandjal valge päiskasti vasakus servas. Kasti minimaalne kõrgus on võrdne logo turvaala kõrgusega ja laius katab  terve formaadi. Logo suuruse määrab kindlaks kuulutuse sisuteksti suurus, sest tavapäraselt on asutuse nime esitähe kõrgus logos võrdne kuulutuse sisuteksti suurtähe kõrgusega.Kuulutusele paigutatakse logo alla infoväljale soovituslikult Roboto Condensed kirjatüübis tekst. Tekst joondatakse asutuse nime algusega logos ühele joonele. Pealkirjad joondatakse alati vasakule. Sisutekstid joondatakse vasakule või plokki. Teksti üldjuhul ei sõrendata. Teksti eristamiseks kasutatakse kald- (nt võõrkeelne sõna), rasvast kirja või läbivaid suurtähti. Sisuteksti suurus on üldjuhul vähemalt 10 pt, pealkiri vähemalt 20 pt.


 

     

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/tookuulutus_riigivapp.odtODT (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/tookuulutus.odtODT (3 lõvi)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_kuulutus_riigivapp_0.pdfPDF (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_kuulutus_kolmlovi_0.pdfPDF (3 lõvi)
Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_kuulutus_riigivapp.pdfPDF (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/naidis_kuulutus_3l.pdfPDF (3 lõvi)
Videosignatuur

Videosignatuure kasutatakse videoklippide sissejuhatuses. Videosignatuuride kujundamisel lähtutakse valitsusasutuste visuaalse identiteedi üldisest kujundusstiilist, kuid videosignatuuril ei pea logo paiknema vasakul. Videosignatuurid on loodud asutustele, kes on ministeeriumi vahendusel teavitanud riigikantseleid oma vastavast vajadusest. 


Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/19_rk_5s_valitsus.mp4MP4 (Vabariigi Valitsus)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/10_rk_5s_haridusmin.mp4MP4 (HTM )
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/11_rk_5s_justiitsmin.mp4MP4 (Justiitsministeerium)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/12_rk_5s_kaitsemin.mp4MP4 (Kaitseministeerium)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/13_rk_5s_majandus.mp4MP4 (MKM)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/14_rk_5s_pollumaj.mp4MP4 (Põllumajandusministeerium)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/15_rk_5s_rahandusmin.mp4MP4 (Rahandusministeerium)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/16_rk_5s_sisemin.mp4MP4 (Siseministeerium)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/17_rk_5s_sotsiaalmin.mp4MP4 (Sotsiaalministeerium)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/18_rk_5s_valismin.mp4MP4 (Välisministeerium)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/00_rk_5s_konkurents.mp4MP4 (Konkurentsiamet)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/01_rk_5s_lennuamet.mp4MP4 (Lennuamet)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/02_rk_5s_maantee.mp4MP4 (Maanteeamet )
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/03_rk_5s_maksuamet.mp4MP4 (Maksu- ja Tolliamet )
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/04_rk_5s_kaitseres.mp4MP4 (Kaitseressursside amet)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/05_rk_5s_pollumaj_reg.mp4MP4 (PRIA )
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/07_rk_5s_tehn_valve.mp4MP4 (Tehnilise Järelevalve Amet )
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/06_rk_5s_infosys.mp4MP4 (Riigi Infosüsteemi Amet )
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/08_rk_5s_kaitsevagi_est.mp4MP4 (Kaitsevägi )
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/09_rk_5s_kaitsevagi_eng.mp4MP4 (Kaitsevägi eng)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/20_rk_5s_republic.mp4MP4 (Republic of Estonia)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/21_rk_5s_kultuurimin.mp4MP4 (Kultuuriministeerium)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/25_rk_5s_maa-amet.mp4MP4 (Maa-amet)
Helkur

Helkuri kujundamisel lähtutakse valitsusasutuste visuaalse identiteedi üldisest kujundusstiilist. Esemetel ja meenetel kasutatakse tavapäraselt värvilist kolme lõviga logo, riigivapi või riigivapiga logo kasutamine on erandlik. Kui kujundus tingib väga väikese logo kasutamise, siis kasutatakse sümbolit või Roboto Condensed kirjatüübis asutuse nimetust. Logo all paiknevat kujundusvälja üldjuhul ei täideta. 

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/helkur.pngPNG
Helkurvest

Helkurvesti kujundamisel lähtutakse valitsusasutuste visuaalse identiteedi üldisest kujundusstiilist. Esemetel ja meenetel kasutatakse tavapäraselt värvilist kolme lõviga logo, riigivapi või riigivapiga logo kasutamine on erandlik. Kui kujundus tingib väga väikese logo kasutamise, siis kasutatakse sümbolit või Roboto Condensed kirjatüübis asutuse nimetust. Logo all paiknevat kujundusvälja üldjuhul ei täideta.  


Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/helkurvest_i.pngPNG
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/helkurvest_ii.pngPNG
Kinkekott

Kinkekoti materjali valik ning kujundus on vabad, kuid trükitud koti puhul on soovitav järgida ühtset visuaalset identiteeti.


      

Kruus

Kruusi kujundamisel lähtutakse valitsusasutuste visuaalse identiteedi üldisest kujundusstiilist. Esemetel ja meenetel kasutatakse tavapäraselt värvilist kolme lõviga logo, riigivapi või riigivapiga logo kasutamine on erandlik. Kui kujundus tingib väga väikese logo kasutamise, siis kasutatakse sümbolit või Roboto Condensed kirjatüübis asutuse nimetust. Logo all paiknevat kujundusvälja üldjuhul ei täideta.


  

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/kruus.pngPNG
Pliiats

Pliiatsi kujundamisel lähtutakse valitsusasutuste visuaalse identiteedi üldisest kujundusstiilist. Esemetel ja meenetel kasutatakse tavapäraselt värvilist kolme lõviga logo, riigivapi või riigivapiga logo kasutamine on erandlik. Kuna pliiatsi puhul tingib kujundus väga väikese logo kasutamise, siis kasutatakse siin Roboto Condensed kirjatüübis asutuse nimetust.


  

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/pliiats.pngPNG
Rinnamärk

Rinnamärgi kujundamisel lähtutakse valitsusasutuste visuaalse identiteedi üldisest kujundusstiilist. Esemetel ja meenetel kasutatakse tavapäraselt värvilist kolme lõviga logo, riigivapi või riigivapiga logo kasutamine on erandlik. Kuna rinnamärgi puhul tingib kujundus väga väikese logo kasutamise, siis kasutatakse siin ainult sümbolit.


Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/rinnamark.pngPNG
Sall

Kingituste puhul on valitsusasutuste ühise visuaalse identiteedi järgimine kujunduses soovituslik. Sallile või pakendile võib paigutada valitsusasutuse kolme lõviga logo.


Meenete ja kingituste puhul võib kasutada ka ühisele visuaalsele identiteedile omase kujundusega pakendeid. Pakenditel kasutatakse kolme lõviga logo, kuid lubatud on ka ilma kujunduseta pakendite kasutamine.


   

Seenenuga

Seenenoa kujundamisel lähtutakse valitsusasutuste visuaalse identiteedi üldisest kujundusstiilist. Esemetel ja meenetel kasutatakse tavapäraselt värvilist kolme lõviga logo, riigivapi või riigivapiga logo kasutamine on erandlik. Kui kujundus tingib väga väikese logo kasutamise, siis kasutatakse sümbolit või Roboto Condensed kirjatüübis asutuse nimetust. Logo all paiknevat kujundusvälja üldjuhul ei täideta.


Ühevärvilise logo kasutamine naturaalsel materjalil (puit, klaas, kivi, keraamika jne) on lubatud.


Meenete ja kingituste puhul võib kasutada ka ühisele visuaalsele identiteedile omase kujundusega pakendeid. Pakenditel kasutatakse kolme lõviga logo, kuid lubatud on ka ilma kujunduseta pakendite kasutamine.


T-särk

T-särgi kujundamisel  on valitsusasutuste visuaalse identiteedi kujundusreeglite järgimine soovituslik. Logo võib kasutada nii värviliselt kui ühevärviliselt. Üldjuhul kasutatakse meeneks või kingituseks valmistatud T-särgil kolme lõviga logo.


 

Tahvelarvuti ümbris

Tahvelarvuti koti kujundamisel lähtutakse valitsusasutuste visuaalse identiteedi ühtsest kujundusstiilist. Esemetel ja meenetel kasutatakse kolme lõviga logo, riigivapi kasutamine on erandlik. Kujundusväljal mustrite, illustratsioonide jms kujunduselementide kasutamine on vaba.


Meenete ja kingituste puhul võib kasutada ka ühisele visuaalsele identiteedile omase kujundusega pakendeid. Pakenditel kasutatakse kolme lõviga logo, kuid lubatud on ka ilma kujunduseta pakendite kasutamine.


 

Teekarp

Teekarbi kujunduse puhul on valitsusasutuste visuaalse identiteedi kujundusreeglite järgimine soovituslik. Logo võib kasutada nii värviliselt kui ühevärviliselt ka naturaalsest materjalist (nt kivi, klaas, puit, keraamika jne) infokandjatel.


Meenete ja kingituste puhul võib kasutada ka ühisele visuaalsele identiteedile omase kujundusega pakendeid. Pakenditel kasutatakse kolme lõviga logo, kuid lubatud on ka ilma kujunduseta pakendite kasutamine.


   

Vihmavari

Vihmavarju kujundamisel lähtutakse valitsusasutuste visuaalse identiteedi ühtsest kujundusstiilist. Üldjuhul kasutatakse kolme lõviga logo.


Visiitkaardi hoidja

Visiitkaardi hoidja kujundamisel lähtutakse valitsusasutuste visuaalse identiteedi üldisest kujundusstiilist. Esemetel ja meenetel kasutatakse tavapäraselt värvilist kolme lõviga logo, riigivapi või riigivapiga logo kasutamine on erandlik. Kui kujundus tingib väga väikese logo kasutamise, siis kasutatakse sümbolit või Roboto Condensed kirjatüübis asutuse nimetust. Logo all paiknevat kujundusvälja üldjuhul ei täideta.


 

Võtmehoidja

Võtmehoidja kujundamisel lähtutakse valitsusasutuste visuaalse identiteedi üldisest kujundusstiilist. Esemetel ja meenetel kasutatakse tavapäraselt värvilist kolme lõviga logo, riigivapi või riigivapiga logo kasutamine on erandlik. Kui kujundus tingib väga väikese logo kasutamise, siis kasutatakse sümbolit või Roboto Condensed kirjatüübis asutuse nimetust. Logo all paiknevat kujundusvälja üldjuhul ei täideta.


Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/votmehoidjad.pngPNG
Võtmepael

Võtmepaela kujundamisel lähtutakse valitsusasutuste visuaalse identiteedi üldisest kujundusstiilist. Esemetel ja meenetel kasutatakse tavapäraselt värvilist kolme lõviga logo, riigivapi või riigivapiga logo kasutamine on erandlik. Kui kujundus tingib väga väikese logo kasutamise, siis kasutatakse sümbolit või Roboto Condensed kirjatüübis asutuse nimetust. Logo all paiknevat kujundusvälja üldjuhul ei täideta.


 

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/votmepael.pngPNG
Aukiri

Aukirja kujundus on kindlaks määratud ja seda ei tohi muuta. Sellel võib kasutada nii riigivapi kui kolme lõviga logo, kuid eelistatud on kolme lõviga logo. Üldjuhul on logod värvilised, kuid lubatud on ka ühevärvilise logo kasutamine. Logo alla kujundusväljale paigutatakse ühevärviline tekst ning kujunduses võib kasutada mustrit.


 


Riigiesinduslikel ja juhtide poolt antud aukirjadel kasutatakse alati vaid riigivappi. 22 mm kõrgune riigivapp paigutatakse päisesse arvestades riigivapi turvala. Üldjuhul kasutatakse Pantone neljavärvitrükis riigivappi. Ühevärviline (kuldne või must) või pressitud riigivapp on samuti erandjuhul lubatud. Riigivapp ja muud kujundusväljad on aukirjal alati joondatud keskele. Riigivapi alla paigutatav sisutekst on ühevärviline ja selle kirjatüüp on Roboto Slab. Riigivapiga koos mustrit ei kasutata.


 


Aukiri on A4 formaadis ja selle trükkimisel kasutatakse katmata vähemalt 160 g/m² valget paberit.

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_aukiri_riigivapp.pdfPDF (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_aukiri_kolmlovi.pdfPDF (3 lõvi)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/aukiri_vapp_1_0.odtODT (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/aukiri_3lovi_0.odtODT (3 lõvi)
Juhend mallide täitmiseks: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/guide/juhend_aukiri_vapp.pdfPDF (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/guide/juhend_aukiri_3lovi.pdfPDF (3 lõvi)

Juhtide protokollilise suhtluse mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/protocolic-mediums/templates/m_esindusaukiri.pdfPDF
Diplom

Diplomi kujundus on kindlaks määratud ja seda ei tohi muuta. Sellel võib kasutada nii riigivapi kui kolme lõviga logo, kuid eelistatud on kolme lõviga logo. Üldjuhul on logod värvilised, kuid lubatud on ka ühevärvilise logo kasutamine. Logo alla kujundusväljale paigutatakse ühevärviline tekst ning kujunduses võib kasutada mustrit.


Riigiesinduslikel ja juhtide poolt antud diplomitel kasutatakse alati vaid riigivappi. 22 mm kõrgune riigivapp paigutatakse diplomi päisesse arvestades riigivapi turvala. Üldjuhul kasutatakse Pantone neljavärvitrükis riigivappi. Ühevärviline (kuldne või must) või pressitud riigivapp on samuti erandjuhul lubatud. Riigivapp ja muud kujundusväljad on diplomil alati joondatud keskele. Riigivapi alla paigutatav sisutekst on ühevärviline ja selle kirjatüüp on soovituslikult Roboto Slab. Riigivapiga koos mustrit ei kasutata.


Diplom on A4 formaadis ja selle trükkimisel kasutatakse katmata vähemalt 160 g/m² valget paberit.

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_diplom_riigivapp.pdfPDF (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_diplom_kolmlovi.pdfPDF (3 lõvi)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/diplom_vapp.odtODT (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/diplom_3lovi.odtODT (3 lõvi)
Juhend mallide täitmiseks: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/guide/juhend_diplom_vapp.pdfPDF (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/guide/juhend_diplom_3lovi.pdfPDF (3 lõvi)

Juhtide protokollilise suhtluse mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/protocolic-mediums/templates/m_esindusdiplom.pdfPDF
Kutsekaart

Kutsekaardi kujundus on kindlaks määratud ja seda ei tohi muuta. Kaardil võib kasutada nii riigivapi kui kolme lõviga logo, kuid eelistatud on kolme lõviga logo. Üldjuhul on logod värvilised, kuid lubatud on ka ühevärvilise logo kasutamine. Logo alla kujundusväljale paigutatakse ühevärviline tekst ning kujunduses võib kasutada mustrit.


Riigiesinduslikel ja juhtide kutsekaartidel kasutatakse alati vaid riigivappi. 18 mm kõrgune riigivapp paigutatakse kaardi päisesse arvestades riigivapi turvala. Üldjuhul kasutatakse Pantone neljavärvitrükis riigivappi. Ühevärviline (kuldne või must) või pressitud riigivapp on samuti erandjuhul lubatud. Riigivapp ja muud kujundusväljad on kaardil alati joondatud keskele. Riigivapi alla paigutatav sisutekst on ühevärviline ja soovituslikult on selle kirjatüüp Roboto Slab. Riigivapiga koos mustrit ei kasutata.


Kutsekaart on A6 või A65 formaadis ja selle trükkimisel kasutatakse katmata vähemalt 350 g/m² valget paberit.


Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_kutsekaart_riigivapp.pdfPDF (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_kutsekaart_kolmlovi.pdfPDF (3 lõvi)

Juhtide protokollilise suhtluse mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/protocolic-mediums/templates/m_esinduskutsekaart.pdfPDF
Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/protocolic-mediums/examples/kutse_vm.jpgJPG
Lauakaart

Lauakaardi kujundus on kindlaks määratud ja seda ei tohi muuta. 18 mm kõrgune riigivapp paigutatakse kaardi päisesse arvestades riigivapi turvala. Üldjuhul kasutatakse lauakaardil pressitud riigivapp. Pantone neljavärvitrükis või ühevärviline (kuldne või must) riigivapp on samuti lubatud. Riigivapp ja muud kujundusväljad on kaardil alati joondatud keskele. Riigivapi alla paigutatav sisutekst on ühevärviline ja soovituslikult on selle kirjatüüp Roboto Slab.


Riigivapiga koos mustrit ei kasutata. Lauakaardi trükkimisel kasutatakse katmata vähemalt 350 g/m² valget paberit.

Juhtide protokollilise suhtluse mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/protocolic-mediums/templates/lauakaart.odtODT
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/protocolic-mediums/templates/m_lauakaart_pr.pdfPDF
Menüükaaned

Menüükaante kujundus on kindlaks määratud ja seda ei tohi muuta. 18 mm kõrgune riigivapp paigutatakse kaardi päisesse arvestades riigivapi turvala. Üldjuhul kasutatakse menüükaantel pressitud riigivapp. Pantone neljavärvitrükis või ühevärviline (kuldne või must) riigivapp on samuti lubatud. Riigivapp on alati joondatud keskele. Riigivapi all paiknevat ala ei täideta. Sisutekst on ühevärviline ja soovituslikult on selle kirjatüüp Roboto Slab. Riigivapiga koos mustrit ei kasutata.


Menüükaart on A65 formaadis ja selle trükkimisel kasutatakse katmata vähemalt 350 g/m² valget paberit.

Juhtide protokollilise suhtluse mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/protocolic-mediums/templates/m_esindusmenuukaaned.pdfPDF
Nimekaart

Nimekaardi kujundus on kindlaks määratud ja seda ei tohi muuta. Riigiesinduslikel ja juhtide nimekaartidel kasutatakse alati vaid riigivappi. 16 mm kõrgune riigivapp paigutatakse kaardi päisesse arvestades riigivapi turvala. Üldjuhul kasutatakse Pantone neljavärvitrükis riigivappi. Ühevärviline (kuldne või must) või pressitud riigivapp on samuti erandjuhul lubatud. Riigivapp ja muud kujundusväljad on kaardil alati joondatud keskele. Riigivapi alla paigutatav sisutekst on ühevärviline ja soovituslikult on selle kirjatüüp Roboto Slab. Riigivapiga koos mustrit ei kasutata.


Nimekaart on mõõtudega 85x55 mm ja selle trükkimisel kasutatakse katmata vähemalt 350 g/m² valget paberit.

Juhtide protokollilise suhtluse mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/protocolic-mediums/templates/m_nimekaart.pdfPDF
Nimesilt

Nimesildi kujundus on kindlaks määratud ja seda ei tohi muuta. Sildil võib kasutada nii riigivapi kui kolme lõviga logo, kuid eelistatud on kolme lõviga logo. Üldjuhul on logod värvilised, kuid lubatud on ka ühevärvilise logo kasutamine. Logo alla kujundusväljale paigutatakse ühevärviline tekst ning kujunduses võib kasutada mustrit.


Riigiesinduslikel ja juhtide nimesildil kasutatakse alati vaid riigivappi. 16 mm kõrgune riigivapp paigutatakse sildi päisesse arvestades riigivapi turvala. Üldjuhul kasutatakse ühevärvilist riigivappi. Värviline riigivapp on samuti erandjuhul lubatud. Riigivapp ja muud kujundusväljad on kaardil alati joondatud keskele. Riigivapi alla paigutatav sisutekst on ühevärviline ja soovituslikult on selle kirjatüüp Roboto Slab. Riigivapiga koos mustrit ei kasutata.


Nimesilt on mõõtudega 85x55 mm ja selle trükkimisel kasutatakse katmata vähemalt 120 kuni 350 g/m² valget paberit.

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_nimesilt_riigivapp.pdfPDF (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_nimesilt_kolmlovi.pdfPDF (3 lõvi)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/nimesilt_a4.odtODT (A4)

Juhtide protokollilise suhtluse mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/protocolic-mediums/templates/m_esindusnimesilt.pdfPDF
Õnnitluskaart

Õnnitluskaardi kujundus ei ole kindlaks määratud. Sellel võib kasutada nii riigivapi kui kolme lõviga logo, kuid sellisel juhul peetakse kinni ka ühtsest kujundusstiilist.

Tänukaart

Tänukaardi kujundus on kindlaks määratud ja seda ei tohi muuta. Kaardil võib kasutada nii riigivapi kui kolme lõviga logo, kuid eelistatud on kolme lõviga logo. Üldjuhul on logod värvilised, kuid lubatud on ka ühevärvilise logo kasutamine. Logo alla kujundusväljale paigutatakse ühevärviline tekst ning kujunduses võib kasutada mustrit.


Riigiesinduslikel ja juhtide tänukaartidel kasutatakse alati vaid riigivappi. 18 mm kõrgune riigivapp paigutatakse kaardi päisesse arvestades riigivapi turvala. Üldjuhul kasutatakse Pantone neljavärvitrükis riigivappi. Ühevärviline (kuldne või must) või pressitud riigivapp on samuti erandjuhul lubatud. Riigivapp ja muud kujundusväljad on kaardil alati joondatud keskele. Riigivapi alla paigutatav sisutekst on ühevärviline ja soovituslikult on selle kirjatüüp Roboto Slab. Riigivapiga koos mustrit ei kasutata.


Tänukaart on A7 formaadis ja selle trükkimisel kasutatakse katmata vähemalt 350 g/m² valget paberit.


 

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_tanukaart_riigivapp.pdfPDF (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_tanukaart_kolmlovi.pdfPDF (3 lõvi)

Juhtide protokollilise suhtluse mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/protocolic-mediums/templates/m_esindustanukaart.pdfPDF
Tänukiri

Tänukirja kujundus on kindlaks määratud ja seda ei tohi muuta. Sellel võib kasutada nii riigivapi kui kolme lõviga logo, kuid eelistatud on kolme lõviga logo. Üldjuhul on logod värvilised, kuid lubatud on ka ühevärvilise logo kasutamine. Logo alla kujundusväljale paigutatakse ühevärviline tekst ning kujunduses võib kasutada mustrit.


Riigiesinduslikel ja juhtide poolt antud tänukirjadel kasutatakse alati vaid riigivappi. 22 mm kõrgune riigivapp paigutatakse päisesse arvestades riigivapi turvala. Üldjuhul kasutatakse Pantone neljavärvitrükis riigivappi. Ühevärviline (kuldne või must) või pressitud riigivapp on samuti erandjuhul lubatud. Riigivapp ja muud kujundusväljad on tänukirjal alati joondatud keskele. Riigivapi alla paigutatav sisutekst on ühevärviline ja soovituslikult on selle kirjatüüp Roboto Slab. Riigivapiga koos mustrit ei kasutata.


Tänukiri on A4 formaadis ja selle trükkimisel kasutatakse katmata vähemalt 160 g/m² valget paberit.

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/t2nukiri_vapp_23092014.odtODT (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_tanukiri_riigivapp.pdfPDF (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/t2nukiri_3lovi_23012014.odtODT (3 lõvi)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_tanukiri_kolmlovi.pdfPDF (3 lõvi)
Juhend mallide täitmiseks: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/guide/juhend_t2nukiri_vapp.pdfPDF (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/guide/juhend_t2nukiri_3lovi.pdfPDF (3 lõvi)

Juhtide protokollilise suhtluse mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/protocolic-mediums/templates/m_esindustanukiri1.pdfPDF
Visiidiprogramm

Visiidiprogrammi kujundus on kindlaks määratud ja seda ei tohi muuta. 20 mm kõrgune riigivapp paigutatakse trükise kaane päisesse arvestades riigivapi turvala. Üldjuhul kasutatakse Pantone neljavärvitrükis riigivappi. Ühevärviline (kuldne või must) või pressitud riigivapp on samuti erandjuhul lubatud. Riigivapp ja muud kujundusväljad on kaardil alati joondatud keskele. Riigivapi alla paigutatav ja trükise  sisutekst on ühevärviline ja soovituslikult on selle kirjatüüp Roboto Slab. Riigivapiga koos mustrit ei kasutata.


Visiidiprogramm on A6 formaadis ja selle trükkimisel kasutatakse katmata vähemalt 160 g/m² valget paberit.

Juhtide protokollilise suhtluse mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/protocolic-mediums/templates/visiidiprogramm.odtODT
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/protocolic-mediums/templates/m_visiidiprogramm.pdfPDF
Visiitkaart

Üldiselt


Protokollilise suhtluse infokandjate kujundus on diferentseeritud: juhid esindavad riiki ning seetõttu on juhi kasutatav protokollilise infokandja kujundus formaalsem – sellel kasutatakse riigivappi ilma asutuse nimeta ja selle joondus on klassikaliselt tsentreeritud. Teised teenistujad kasutavad nii riigivapi kui sellest tuletatud kolme lõviga asutuse logo ning infokandja kujundus on joondatud vasakule.


Visiitkaart on oluline infokandja, mille kujundus on kindlaks määratud ja seda ei tohi muuta. Hea tava kohaselt kahepoolseid (üks eesti- ja teine võõrkeelne) visiitkaarte ei kasutata. Visiitkaardi kujunduses mustrit ei kasutata.


Visiitkaart on mõõtudega 85x55 mm ja selle trükkimisel kasutatakse katmata 350 g/m² valget paberit. Paberisoovituseks on Original Gmund Smooth (värvus creme) või Conqueror CX22 (värvus brilliant white).


 

Juhi visiitkaart

Riigivapp


Juhi (nt minister, peadirektor, kaitseväejuhataja, maavanem aga vajadusel ka juhtkonna liikmed) visiitkaardil kasutatakse alati riigivappi. 14 mm kõrgune riigivapp paigutatakse tsentreeritult kaardi päisesse arvestades riigivapi turvala. Riigivapi alla asutuse või ametinimetust ei kirjutata.


Üldjuhul kasutatakse Pantone täisvärvitrükis riigivappi (kuld 872 PMS, sinine 285 PMS, punane 200 PMS ja must Black PMS). Kõige esinduslikum on siiditrükk, mida peaks eelistama asutuse juhtile visiitkaarti tellides. Ühevärviline (matt kuldne (872 PMS), läikiv must (Black PMS)) või pressitud riigivapp on samuti lubatud.


Tekst


Riigivapi alla paigutatav sisutekst on ühevärviline ja soovituslikult on selle kirjatüüp Roboto Slab.


Nimi kirjutatakse alati läbiva suurtähega rasvakirjas (Roboto Slab Bold All Caps), tähekõrgus on 10 punkti. Vajadusel kirjutatakse akadeemiline tiitel/kraad, auaste jms väiketähelise lühendina nime ette, näiteks prof EESNIMI PEREKONNANIMI.


Ametinimetus kirjutatakse (Roboto Slab Bold) läbiva väiketähega rasvakirjas nime alla, tähekõrgus on 8 punkti. Kui soovitakse visiitkaardil välja tuua ka ministeerium, lisatakse ametinimetuse alla vastava ministeeriumi nimi. Näiteks


riigihalduse minister
Rahandusministeerium


Võõrkeelsel visiitkaardil tuleb ametinimetuse alla kirjutada riiginimetus, näiteks Republic of Estonia.


Kontaktandmed kirjutatakse (Roboto Slab Regular) kuni neljale reale, tähekõrgus on 8 punkti. Eestikeelsel visiitkaardil  on algustähed läbivalt väiksed ning võõrkeelsel visiitkaardil suured.


 

Teiste teenistujate visiitkaartTeenistuja, välja arvatud juhi, eestikeelne visiitkaart.Teenistuja, välja arvatud juhi, võõrkeelne visiitkaart.


Logo


Teiste teenistujate eestikeelsel visiitkaardil võib kasutada nii riigivapi kui kolme lõviga logo, kuid eelistatud on kolme lõviga logo. Võõrkeelsel visiitkaardil on alati riigivapiga logoga. Üldjuhul kasutatakse visiitkaardil värvilist logo, mille kõrgus on 60% tavasuurusest. Lubatud on ka ühevärviline (sinine 286 PMS, must Black PMS) logo.


Kolme lõviga logo lõvid paiknevad visiitkaardil 4 mm kaugusel vasakust ning 8 mm kaugusel ülemisest servast. Riigivapiga logo paikneb visiitkaardil 4 mm kaugusel vasakust ning 8 mm kaugusel ülemisest servast. Asutuse nime algustähe kaugus kaardi vasakust servast on 20 mm.


Erandina kasutataval kahepoolsel visiitkaardil on mõlemal küljel sama sümboli - riigivapiga logo.


Tekst


Logo alla kujundusväljale paigutatav sisutekst on ühevärviline, joondatud vasakule ja selle kirjatüüp on Roboto Condensed.


Nimi kirjutatakse alati läbiva suurtähega rasvakirjas (Roboto Condensed Bold All Caps), tähekõrgus on 10 punkti. Vajadusel kirjutatakse akadeemiline tiitel/kraad, auaste jms väiketähtedega (Roboto Condensed Bold) nime taha. Näiteks EESNIMI PEREKONNANIMI, kolonel.


Ametinimetus kirjutatakse (Roboto Condensed Bold) läbiva väiketähega rasvakirjas nime alla, tähekõrgus on 8 punkti. Juhul kui soovitakse visiitkaardil välja tuua ka struktuuriüksus, lisatakse ametinimetuse alla vastav nimetus. 


Kontaktandmed kirjutatakse (Roboto Condensed Regular) kuni neljale reale, tähekõrgus on 8 punkti. Eestikeelsel visiitkaardil  on algustähed läbivalt väiksed ning võõrkeelsel visiitkaardil suured. Võõrkeelsel visiitkaardil tuleb lisada postiaadressile maa nimi ning telefoninumbritele suunakood.


Tagakülg


Visiitkaardi tagakülg on üldjuhul puhas. Vajadusele võib sinna paigutada mõne graafilise elemendi, kampaanialogo, lingikogu vms.


 

 

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_visiitkaart_riigivapp.pdfPDF (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_visiitkaart_kolmlovi.pdfPDF (3 lõvi)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/evv_visitka_txt_proov.jpgJPG (paigutus ruudustikul)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/evv_visitka_txt_proov.inddINDD
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/evv_visitka_txt_proov.rtfRTF (Teksti osa)

Juhtide protokollilise suhtluse mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/protocolic-mediums/templates/m_esindusvisiitkaart.pdfPDF
Ametiriided

Ametiriietele riigivapiga ja kolme lõviga logosid üldjuhul ei paigutata. Vormiriietusel kasutatavad sümbolid kehtestatakse vastava korraga.

Auto

Autole riigivapiga ja kolme lõviga logosid üldjuhul ei paigutata. Kui nimetatud sümboleid soovitakse liikuvvahenditele  paigutada, siis kehtestatakse liikuvvahendi tähistamine vastava korraga.

Majajuht

Majajuhile üldiselt sümboleid ei paigutata. Asutuse nimetust koos riigivapiga võib kasutada, kui ühes majas paiknevad mitu asutust. Majajuhi kujundamisel kasutatakse Roboto kirjatüüpi.

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/majajuht.pngPNG
Majasilt

Majasildi kujundus on kindlaks määratud ja seda ei tohi muuta. Sildil kasutatakse ühevärvilist riigivapiga logo. Logo koos turvaalaga täidab formaadi pinna täielikult. Logo minimaalne kõrgus on 21 cm. Majasilt paigutatakse alati hoone fassaadile sissepääsu juurde (skeem 1). Siltide materjal on väärikas.


Tulenevalt hoone arhitektuurilisest eripärast on lubatud erilahendused, mis eelnevalt kooskõlastatakse Riigikantseleiga.

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_majasilt.pdfPDF
Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_silt1.pdfPDF (üherealine)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_silt2.pdfPDF (kaherealine)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_silt3.pdfPDF (kolmerealine)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/majasilt_ukse_korval.pngPNG (skeem 1)
Uksesilt

Uksesilt paigutatakse ukse külge. Logoga uksesilti kasutatakse vaid juhul, kui majasilti ei ole võimalik kasutada või dubleerivalt, kui asutus asub hooneosas, millel on üks sissepääs koos teiste asutuste ja ettevõtetega (skeem 1). Sildil kasutatakse ühevärvilist riigivapiga logo. Vajadusel võib uksele lisada infot, näiteks struktuuriüksuse nime, lahtioleku või vastuvõtu ajad jne (skeem 2). Logo minimaalne kõrgus on 21 cm. Uksesilt võib olla kleebis.

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_uksesilt.pdfPDF
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/logo_ja_lisainfoga_uksesilt.pngPNG (skeem 1)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/lisainfoga_uksesilt.pngPNG (skeem 2)
Valgustulp

Valgustulp paigaldatakse hoonest eemale, näiteks tänava äärde. Tulbal kasutatakse ühevärvilist riigivapiga logo, mis koos turvaalaga täidab formaadi pinna täielikult.

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_valgustulp.pdfPDF
Välisviit

Välisviit paigaldatakse hoonest eemale, näiteks tänava äärde. Viidal kasutatakse ühevärvilist riigivapiga logo. Viidale võib lisada näitkes suunda näitava noole või muu asjakohase lisainfo.


Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_valgustulp_0.pdfPDF
Aastaraamat

Aastaraamatu kujundamisel lähtutakse valitsusasutuste visuaalse identiteedi üldisest kujundusstiilist. Sellel võib kasutada nii riigivapiga kui kolme lõviga logo, kuid eelistatud on kolme lõviga logo. Kui infokandja kujundus on värviline, kasutatakse kujunduses värvilist logo. Ühevärvilise kujundusega kandjainfokandja puhul kasutatakse ühevärvilist logo. Trükisele võib logo alla kujundusväljale paigutada teksti, pildi, mustri või ühevärvilise pinna.


Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_aastaraamat_riigivapp.pdfPDF (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_aastaraamat_kolmlovi.pdfPDF (3 lõvi)
Brošüür

Brošüüri kujundamisel lähtutakse valitsusasutuste visuaalse identiteedi üldisest kujundusstiilist. Sellel võib kasutada nii riigivapiga kui kolme lõviga logo, kuid eelistatud on kolme lõviga logo. Kui infokandja kujundus on värviline, kasutatakse kujunduses värvilist logo. Ühevärvilise kujundusega kandjainfokandja puhul kasutatakse ühevärvilist logo. Trükisele võib logo alla kujundusväljale paigutada teksti, pildi, mustri või ühevärvilise pinna. Standardformaadid on A4, A5, A65, A6.


 

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_brosuur_a5_riigivappi.pdfPDF (A5, riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_brosuur_a6_riigivappi.pdfPDF (A6, riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_brosuur_a5_kolmlovi.pdfPDF (A5, 3 lõvi)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_brosuur_a6_kolmlovi.pdfPDF (A6, 3 lõvi)
Esitlusslaidid

Esitlusslaidide kujundamisel lähtutakse valitsusasutuste visuaalse identiteedi üldisest kujundusstiilist. Sellel võib kasutada nii riigivapiga kui kolme lõviga logo, kuid eelistatud on kolme lõviga logo. Slaididel on soovitav kasutada logosid esimesel ja viimasel slaidil. Slaidile võib logo alla kujundusväljale paigutada teksti, pildi, mustri või ühevärvilise pinna.Logo paigutamine esitluse esi- ja lõpuslaidile.Logoga esitlusslaidil pea kinni teksti joondusest, mis tuleneb logost (nime esitäht).

 

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/esitlusslaidid_2.0_riigivapp.potxPOTX (riigivapp (16:9))
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/esitlusslaidid_2.0_3lovi.potxPOTX (3 lõvi (16:9))
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/esitlusslaidid_riigivapp.odpODP (riigivapp (4:3))
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/esitlusslaidid_3lovi.odpODP (3 lõvi (4:3))
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/esitlusslaidid_3lovi.pptxPPTX (3 lõvi (4:3))
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/esitlusslaidid_riigivapp.pptxPPTX (riigivapp (4:3))
Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/esitlusslaidid_riigivapp.pdfPDF (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/esitlusslaidid_3lovi.pdfPDF (3 lõvi)
Juhend mallide täitmiseks: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/guide/juhend_esitlusslaid.pdfPDF (odp faili kasutamiseks)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/guide/juhend_esitlusslaid_3lovi.pdfPDF (pptx faili kasutamiseks)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/guide/juhend_esitlusslaid_riigivapp.pdfPDF (pptx faili kasutamiseks)
Flaier

Flaieri kujundamisel lähtutakse valitsusasutuste visuaalse identiteedi üldisest kujundusstiilist. Sellel võib kasutada nii riigivapiga kui kolme lõviga logo, kuid eelistatud on kolme lõviga logo. Kui infokandja kujundus on värviline, kasutatakse kujunduses värvilist logo. Ühevärvilise kujundusega kandjainfokandja puhul kasutatakse ühevärvilist logo. Trükisele võib logo alla kujundusväljale paigutada teksti, pildi, mustri või ühevärvilise pinna. Standardformaadid on A4, A5, A65, A6.

Infograafika

Infograafika põhivärvid lähtuvad valitsusasutuste ühise visuaalse identiteedi värvidest – sinisest, mustast ja valgest. Kasutada võib kas põhivärviskaalal või laiendatud värviskaalal põhinevaid infograafika lahendusi, kuid üldiselt kasutatakse põhivärviskaalat.


Põhivärvide skaalal võib värve valida vabalt kogu skaala ulatuses, kuid domineeriv toon peab olema ‘lipusinine’. Kasutatakse illustratsioonide, võrdlevate diagrammide ja online keskkondades (infogr.am, piktochart.com, canva.com) infograafika loomisel. Taustavärv on alati valge.


Laiendatud värviskaalat kasutatakse juhul, kui põhivärvid ja -toonid ei ole piisavad infograafilise selguse loomiseks. Laiendatud värviskaala on põhivärviskaala laiendus, mida on täiendatud valitsusportaali stiilijuhises lubatud värvidega. Laiendatud värviskaalat kasutatakse ainult juhul, kui on vaja visuaalselt eristada suurt hulka andmeid ja on oht, et sinised ja hallid toonid sulavad ühte. Näiteks sektor- ja joondiagrammide puhul Excelis ja online keskkondades (infogr.am, piktochart.com, canva.com) infograafika loomisel.


Sellises olukorras valitakse värvid järjekorras vasakult paremale, alustades lipusinisest ja liikudes edasi ning valides iga järgneva värvi, sealjuures ühtki värvi mitte vahele jättes.

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/riigi_cvi_-_pohivarvid.xlsxXLSX (Põhivärvid (xlsx))
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/riigi_cvi_-_lisavarvid.xlsxXLSX (Lisavärvid (xlsx))
Infoleht

Infolehe kujundamisel lähtutakse valitsusasutuste visuaalse identiteedi üldisest kujundusstiilist. Sellel võib kasutada nii riigivapiga kui kolme lõviga logo, kuid eelistatud on kolme lõviga logo. Kui infokandja kujundus on värviline, kasutatakse kujunduses värvilist logo. Ühevärvilise kujundusega kandjainfokandja puhul kasutatakse ühevärvilist logo. Trükisele võib logo alla kujundusväljale paigutada teksti, pildi, mustri või ühevärvilise pinna.


Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_infokiri_riigivapp.pdfPDF (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_infokiri_kolmlovi.pdfPDF (3 lõvi)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/infoleht-uudiskiri_3lovi.odtODT (3 lõvi)
Plakat

Plakati kujundamisel lähtutakse valitsusasutuste visuaalse identiteedi üldisest kujundusstiilist. Sellel võib kasutada nii riigivapiga kui kolme lõviga logo, kuid eelistatud on kolme lõviga logo. Kui infokandja kujundus on värviline, kasutatakse kujunduses värvilist logo. Ühevärvilise kujundusega kandjainfokandja puhul kasutatakse ühevärvilist logo. Trükisele võib logo alla kujundusväljale paigutada teksti, pildi, mustri või ühevärvilise pinna.


 

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_plakat_riigivapp.pdfPDF (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_plakat_kolmlovi.pdfPDF (3 lõvi)
Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_plakat_riigivapp.pdfPDF (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_plakat_kolmlovi.pdfPDF (3 lõvi)
Roll-up

Roll-up bänneri kujundamisel lähtutakse valitsusasutuste visuaalse identiteedi üldisest kujundusstiilist. Sellel võib kasutada nii riigivapiga kui kolme lõviga logo, kuid eelistatud on kolme lõviga logo. Kui infokandja kujundus on värviline, kasutatakse kujunduses värvilist logo. Ühevärvilise kujundusega kandjainfokandja puhul kasutatakse ühevärvilist logo. Bännerile võib logo alla kujundusväljale paigutada teksti, pildi, mustri või ühevärvilise pinna.


Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_rollupbanner_riigivapp.pdfPDF (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_rollupbanner_kolmlovi.pdfPDF (3 lõvi)
Voldik

Voldiku kujundamisel lähtutakse valitsusasutuste visuaalse identiteedi üldisest kujundusstiilist. Sellel võib kasutada nii riigivapiga kui kolme lõviga logo, kuid eelistatud on kolme lõviga logo. Kui infokandja kujundus on värviline, kasutatakse kujunduses värvilist logo. Ühevärvilise kujundusega kandjainfokandja puhul kasutatakse ühevärvilist logo. Trükisele võib logo alla kujundusväljale paigutada teksti, pildi, mustri või ühevärvilise pinna. Standardformaadid on A4, A5, A65, A6.


  

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_voldik_riigivapp.pdfPDF (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_voldik_kolmlovi.pdfPDF (3 lõvi)
Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_voldik_riigivapp.pdfPDF (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_voldik_kolmlovi.pdfPDF (3 lõvi)
Bänner

Bänneri kujunduses võib kasutada värviliselt nii riigivapiga kui kolme lõviga logo, kuid eelistatud on kolme lõviga logo. Päiskasti kõrgus ühtib bänneri kõrgusega ja päiskasti laius ühtib logo turvaala laiusega. Kui bänneril kasutatakse pilti, siis peab logo alune pind olema ühtlane.

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_banner_riigivapp.pdfPDF
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_infokiri_kolmlovi_0.pdfPDF
Favicon

Valitsusasutuse veebilehel kasutatakse alati riigivappi ning seetõttu kuvatakse ka veebibrauseri sakkidel või aadressireal veebilehe ikoonipildina riigivappi. Kampaani- või teemaveebide puhul võib kasutada ka kolme lõvi.


 

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/favicon_2.pngPNG (riigivapiga)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/3lovi_32px_favico.pngPNG (3 lõviga)
Profiilipilt

Profiilipildina võib kasutada värviliselt nii riigivappi kui kolme lõvi, kuid eelistatult kolme lõvi. Sümbol katab profiilipildi pinna.

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/vaike_riigivapp_varviline_0.pngPNG (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/evv_facebook_ikoon_3lovi_0.pngPNG (3 lõvi)
Sisselogimisaken

Logo paiknemine sisselogimisakna kujunduses on kindlaks määratud ja seda ei tohi muuta. Veebiaknas kasutatakse kolmevärvilist riigivapiga logo ja akna päiskasti suurus ühtib logo turvaala mõõtudega. Näiteks 480 pikseli laiusel kasulikul pinnal on väikese riigivapi laius minimaalselt 45 pikselit ja see määrab ka logo mõõdud. Vapi ümber on kaitseala, mis peab olema minimaalselt 16 pikselit ülevalt vasakult ja alt.

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_sisselogimisaken.pdfPDF
Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_sisselogimisaken.pdfPDF
Veebileht

Logo paiknemine veebilehe kujunduses on kindlaks määratud ja seda ei tohi muuta. Veebilehtedel kasutatakse kolmevärvilist riigivapiga logo, mille lõvide lakad on lakoonilisemad. Veebilehe päiskasti suurus ühtib logo turvaala mõõtudega. Virtuaalruumis kasutatavas logos on riigivapi laius umbes 1/13 kasuliku pinna laiusest, näiteks 960 pikseli laiuse pinna puhul on väikese riigivapi laius 70 pikselit. Vapi ümber on kaitseala, mis minimaalselt on 16 pikselit ülevalt vasakult ja alt, kuid soovitavalt rohkem (kuni 30 pikselit).


Valitsusportaali stiiliraamat (4.3 MB, PDF) (ministeeriumitele)


Valitsusportaali kujundusmallid (2.25 MB, PPTX)


Valitsusportaali laiendatud stiiliraamat (5.04 MB, PDF) (teistele valitsusasutustele)


Valitsusportaali avalehtede toimetamise juhendmaterjal (693.75 KB, PDF) (22.10.2018 seminar)

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_veebileht.pdfPDF