Infokandjad

Bänner

Bänneri kujunduses võib kasutada värviliselt nii riigivapiga kui kolme lõviga logo, kuid eelistatud on kolme lõviga logo. Päiskasti kõrgus ühtib bänneri kõrgusega ja päiskasti laius ühtib logo turvaala laiusega. Kui bänneril kasutatakse pilti, siis peab logo alune pind olema ühtlane.

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_banner_riigivapp.pdfPDF
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_infokiri_kolmlovi_0.pdfPDF
Favicon

Valitsusasutuse veebilehel kasutatakse alati riigivappi ning seetõttu kuvatakse ka veebibrauseri sakkidel või aadressireal veebilehe ikoonipildina riigivappi. Kampaani- või teemaveebide puhul võib kasutada ka kolme lõvi.


 

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/favicon_2.pngPNG (riigivapiga)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/3lovi_32px_favico.pngPNG (3 lõviga)
Profiilipilt

Profiilipildina võib kasutada värviliselt nii riigivappi kui kolme lõvi, kuid eelistatult kolme lõvi. Sümbol katab profiilipildi pinna.

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/vaike_riigivapp_varviline_0.pngPNG (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/evv_facebook_ikoon_3lovi_0.pngPNG (3 lõvi)
Sisselogimisaken

Logo paiknemine sisselogimisakna kujunduses on kindlaks määratud ja seda ei tohi muuta. Veebiaknas kasutatakse kolmevärvilist riigivapiga logo ja akna päiskasti suurus ühtib logo turvaala mõõtudega. Näiteks 480 pikseli laiusel kasulikul pinnal on väikese riigivapi laius minimaalselt 45 pikselit ja see määrab ka logo mõõdud. Vapi ümber on kaitseala, mis peab olema minimaalselt 16 pikselit ülevalt vasakult ja alt.

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_sisselogimisaken.pdfPDF
Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_sisselogimisaken.pdfPDF
Veebileht

Logo paiknemine veebilehe kujunduses on kindlaks määratud ja seda ei tohi muuta. Veebilehtedel kasutatakse kolmevärvilist riigivapiga logo, mille lõvide lakad on lakoonilisemad. Veebilehe päiskasti suurus ühtib logo turvaala mõõtudega. Virtuaalruumis kasutatavas logos on riigivapi laius umbes 1/13 kasuliku pinna laiusest, näiteks 960 pikseli laiuse pinna puhul on väikese riigivapi laius 70 pikselit. Vapi ümber on kaitseala, mis minimaalselt on 16 pikselit ülevalt vasakult ja alt, kuid soovitavalt rohkem (kuni 30 pikselit).


Valitsusportaali stiiliraamat (4.3 MB, PDF) (ministeeriumitele)


Valitsusportaali kujundusmallid (2.25 MB, PPTX)


Valitsusportaali laiendatud stiiliraamat (5.04 MB, PDF) (teistele valitsusasutustele)


Valitsusportaali avalehtede toimetamise juhendmaterjal (693.75 KB, PDF) (22.10.2018 seminar)

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_veebileht.pdfPDF