Infokandjad

Aastaraamat

Aastaraamatu kujundamisel lähtutakse valitsusasutuste visuaalse identiteedi üldisest kujundusstiilist. Sellel võib kasutada nii riigivapiga kui kolme lõviga logo, kuid eelistatud on kolme lõviga logo. Kui infokandja kujundus on värviline, kasutatakse kujunduses värvilist logo. Ühevärvilise kujundusega kandjainfokandja puhul kasutatakse ühevärvilist logo. Trükisele võib logo alla kujundusväljale paigutada teksti, pildi, mustri või ühevärvilise pinna.


Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_aastaraamat_riigivapp.pdfPDF (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_aastaraamat_kolmlovi.pdfPDF (3 lõvi)
Brošüür

Brošüüri kujundamisel lähtutakse valitsusasutuste visuaalse identiteedi üldisest kujundusstiilist. Sellel võib kasutada nii riigivapiga kui kolme lõviga logo, kuid eelistatud on kolme lõviga logo. Kui infokandja kujundus on värviline, kasutatakse kujunduses värvilist logo. Ühevärvilise kujundusega kandjainfokandja puhul kasutatakse ühevärvilist logo. Trükisele võib logo alla kujundusväljale paigutada teksti, pildi, mustri või ühevärvilise pinna. Standardformaadid on A4, A5, A65, A6.


 

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_brosuur_a5_riigivappi.pdfPDF (A5, riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_brosuur_a6_riigivappi.pdfPDF (A6, riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_brosuur_a5_kolmlovi.pdfPDF (A5, 3 lõvi)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_brosuur_a6_kolmlovi.pdfPDF (A6, 3 lõvi)
Esitlusslaidid

Esitlusslaidide kujundamisel lähtutakse valitsusasutuste visuaalse identiteedi üldisest kujundusstiilist. Sellel võib kasutada nii riigivapiga kui kolme lõviga logo, kuid eelistatud on kolme lõviga logo. Slaididel on soovitav kasutada logosid esimesel ja viimasel slaidil. Slaidile võib logo alla kujundusväljale paigutada teksti, pildi, mustri või ühevärvilise pinna.Logo paigutamine esitluse esi- ja lõpuslaidile.Logoga esitlusslaidil pea kinni teksti joondusest, mis tuleneb logost (nime esitäht).

 

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/esitlusslaidid_2.0_riigivapp.potxPOTX (riigivapp (16:9))
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/esitlusslaidid_2.0_3lovi.potxPOTX (3 lõvi (16:9))
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/esitlusslaidid_riigivapp.odpODP (riigivapp (4:3))
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/esitlusslaidid_3lovi.odpODP (3 lõvi (4:3))
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/esitlusslaidid_3lovi.pptxPPTX (3 lõvi (4:3))
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/esitlusslaidid_riigivapp.pptxPPTX (riigivapp (4:3))
Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/esitlusslaidid_riigivapp.pdfPDF (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/esitlusslaidid_3lovi.pdfPDF (3 lõvi)
Juhend mallide täitmiseks: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/guide/juhend_esitlusslaid.pdfPDF (odp faili kasutamiseks)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/guide/juhend_esitlusslaid_3lovi.pdfPDF (pptx faili kasutamiseks)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/guide/juhend_esitlusslaid_riigivapp.pdfPDF (pptx faili kasutamiseks)
Flaier

Flaieri kujundamisel lähtutakse valitsusasutuste visuaalse identiteedi üldisest kujundusstiilist. Sellel võib kasutada nii riigivapiga kui kolme lõviga logo, kuid eelistatud on kolme lõviga logo. Kui infokandja kujundus on värviline, kasutatakse kujunduses värvilist logo. Ühevärvilise kujundusega kandjainfokandja puhul kasutatakse ühevärvilist logo. Trükisele võib logo alla kujundusväljale paigutada teksti, pildi, mustri või ühevärvilise pinna. Standardformaadid on A4, A5, A65, A6.

Infograafika

Infograafika põhivärvid lähtuvad valitsusasutuste ühise visuaalse identiteedi värvidest – sinisest, mustast ja valgest. Kasutada võib kas põhivärviskaalal või laiendatud värviskaalal põhinevaid infograafika lahendusi, kuid üldiselt kasutatakse põhivärviskaalat.


Põhivärvide skaalal võib värve valida vabalt kogu skaala ulatuses, kuid domineeriv toon peab olema ‘lipusinine’. Kasutatakse illustratsioonide, võrdlevate diagrammide ja online keskkondades (infogr.am, piktochart.com, canva.com) infograafika loomisel. Taustavärv on alati valge.


Laiendatud värviskaalat kasutatakse juhul, kui põhivärvid ja -toonid ei ole piisavad infograafilise selguse loomiseks. Laiendatud värviskaala on põhivärviskaala laiendus, mida on täiendatud valitsusportaali stiilijuhises lubatud värvidega. Laiendatud värviskaalat kasutatakse ainult juhul, kui on vaja visuaalselt eristada suurt hulka andmeid ja on oht, et sinised ja hallid toonid sulavad ühte. Näiteks sektor- ja joondiagrammide puhul Excelis ja online keskkondades (infogr.am, piktochart.com, canva.com) infograafika loomisel.


Sellises olukorras valitakse värvid järjekorras vasakult paremale, alustades lipusinisest ja liikudes edasi ning valides iga järgneva värvi, sealjuures ühtki värvi mitte vahele jättes.

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/riigi_cvi_-_pohivarvid.xlsxXLSX (Põhivärvid (xlsx))
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/riigi_cvi_-_lisavarvid.xlsxXLSX (Lisavärvid (xlsx))
Infoleht

Infolehe kujundamisel lähtutakse valitsusasutuste visuaalse identiteedi üldisest kujundusstiilist. Sellel võib kasutada nii riigivapiga kui kolme lõviga logo, kuid eelistatud on kolme lõviga logo. Kui infokandja kujundus on värviline, kasutatakse kujunduses värvilist logo. Ühevärvilise kujundusega kandjainfokandja puhul kasutatakse ühevärvilist logo. Trükisele võib logo alla kujundusväljale paigutada teksti, pildi, mustri või ühevärvilise pinna.


Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_infokiri_riigivapp.pdfPDF (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_infokiri_kolmlovi.pdfPDF (3 lõvi)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/infoleht-uudiskiri_3lovi.odtODT (3 lõvi)
Plakat

Plakati kujundamisel lähtutakse valitsusasutuste visuaalse identiteedi üldisest kujundusstiilist. Sellel võib kasutada nii riigivapiga kui kolme lõviga logo, kuid eelistatud on kolme lõviga logo. Kui infokandja kujundus on värviline, kasutatakse kujunduses värvilist logo. Ühevärvilise kujundusega kandjainfokandja puhul kasutatakse ühevärvilist logo. Trükisele võib logo alla kujundusväljale paigutada teksti, pildi, mustri või ühevärvilise pinna.


 

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_plakat_riigivapp.pdfPDF (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_plakat_kolmlovi.pdfPDF (3 lõvi)
Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_plakat_riigivapp.pdfPDF (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_plakat_kolmlovi.pdfPDF (3 lõvi)
Roll-up

Roll-up bänneri kujundamisel lähtutakse valitsusasutuste visuaalse identiteedi üldisest kujundusstiilist. Sellel võib kasutada nii riigivapiga kui kolme lõviga logo, kuid eelistatud on kolme lõviga logo. Kui infokandja kujundus on värviline, kasutatakse kujunduses värvilist logo. Ühevärvilise kujundusega kandjainfokandja puhul kasutatakse ühevärvilist logo. Bännerile võib logo alla kujundusväljale paigutada teksti, pildi, mustri või ühevärvilise pinna.


Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_rollupbanner_riigivapp.pdfPDF (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_rollupbanner_kolmlovi.pdfPDF (3 lõvi)
Voldik

Voldiku kujundamisel lähtutakse valitsusasutuste visuaalse identiteedi üldisest kujundusstiilist. Sellel võib kasutada nii riigivapiga kui kolme lõviga logo, kuid eelistatud on kolme lõviga logo. Kui infokandja kujundus on värviline, kasutatakse kujunduses värvilist logo. Ühevärvilise kujundusega kandjainfokandja puhul kasutatakse ühevärvilist logo. Trükisele võib logo alla kujundusväljale paigutada teksti, pildi, mustri või ühevärvilise pinna. Standardformaadid on A4, A5, A65, A6.


  

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_voldik_riigivapp.pdfPDF (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_voldik_kolmlovi.pdfPDF (3 lõvi)
Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_voldik_riigivapp.pdfPDF (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_voldik_kolmlovi.pdfPDF (3 lõvi)