Infokandjad

Ametiriided

Ametiriietele riigivapiga ja kolme lõviga logosid üldjuhul ei paigutata. Vormiriietusel kasutatavad sümbolid kehtestatakse vastava korraga.

Auto

Autole riigivapiga ja kolme lõviga logosid üldjuhul ei paigutata. Kui nimetatud sümboleid soovitakse liikuvvahenditele  paigutada, siis kehtestatakse liikuvvahendi tähistamine vastava korraga.

Majajuht

Majajuhile üldiselt sümboleid ei paigutata. Asutuse nimetust koos riigivapiga võib kasutada, kui ühes majas paiknevad mitu asutust. Majajuhi kujundamisel kasutatakse Roboto kirjatüüpi.

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/majajuht.pngPNG
Majasilt

Majasildi kujundus on kindlaks määratud ja seda ei tohi muuta. Sildil kasutatakse ühevärvilist riigivapiga logo. Logo koos turvaalaga täidab formaadi pinna täielikult. Logo minimaalne kõrgus on 21 cm. Majasilt paigutatakse alati hoone fassaadile sissepääsu juurde (skeem 1). Siltide materjal on väärikas.


Tulenevalt hoone arhitektuurilisest eripärast on lubatud erilahendused, mis eelnevalt kooskõlastatakse Riigikantseleiga.

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_majasilt.pdfPDF
Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_silt1.pdfPDF (üherealine)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_silt2.pdfPDF (kaherealine)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_silt3.pdfPDF (kolmerealine)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/majasilt_ukse_korval.pngPNG (skeem 1)
Uksesilt

Uksesilt paigutatakse ukse külge. Logoga uksesilti kasutatakse vaid juhul, kui majasilti ei ole võimalik kasutada või dubleerivalt, kui asutus asub hooneosas, millel on üks sissepääs koos teiste asutuste ja ettevõtetega (skeem 1). Sildil kasutatakse ühevärvilist riigivapiga logo. Vajadusel võib uksele lisada infot, näiteks struktuuriüksuse nime, lahtioleku või vastuvõtu ajad jne (skeem 2). Logo minimaalne kõrgus on 21 cm. Uksesilt võib olla kleebis.

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_uksesilt.pdfPDF
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/logo_ja_lisainfoga_uksesilt.pngPNG (skeem 1)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/lisainfoga_uksesilt.pngPNG (skeem 2)
Valgustulp

Valgustulp paigaldatakse hoonest eemale, näiteks tänava äärde. Tulbal kasutatakse ühevärvilist riigivapiga logo, mis koos turvaalaga täidab formaadi pinna täielikult.

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_valgustulp.pdfPDF
Välisviit

Välisviit paigaldatakse hoonest eemale, näiteks tänava äärde. Viidal kasutatakse ühevärvilist riigivapiga logo. Viidale võib lisada näitkes suunda näitava noole või muu asjakohase lisainfo.


Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_valgustulp_0.pdfPDF