Infokandjad

Aukiri

Aukirja kujundus on kindlaks määratud ja seda ei tohi muuta. Sellel võib kasutada nii riigivapi kui kolme lõviga logo, kuid eelistatud on kolme lõviga logo. Üldjuhul on logod värvilised, kuid lubatud on ka ühevärvilise logo kasutamine. Logo alla kujundusväljale paigutatakse ühevärviline tekst ning kujunduses võib kasutada mustrit.


 


Riigiesinduslikel ja juhtide poolt antud aukirjadel kasutatakse alati vaid riigivappi. 22 mm kõrgune riigivapp paigutatakse päisesse arvestades riigivapi turvala. Üldjuhul kasutatakse Pantone neljavärvitrükis riigivappi. Ühevärviline (kuldne või must) või pressitud riigivapp on samuti erandjuhul lubatud. Riigivapp ja muud kujundusväljad on aukirjal alati joondatud keskele. Riigivapi alla paigutatav sisutekst on ühevärviline ja selle kirjatüüp on Roboto Slab. Riigivapiga koos mustrit ei kasutata.


 


Aukiri on A4 formaadis ja selle trükkimisel kasutatakse katmata vähemalt 160 g/m² valget paberit.

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_aukiri_riigivapp.pdfPDF (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_aukiri_kolmlovi.pdfPDF (3 lõvi)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/aukiri_vapp_1_0.odtODT (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/aukiri_3lovi_0.odtODT (3 lõvi)
Juhend mallide täitmiseks: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/guide/juhend_aukiri_vapp.pdfPDF (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/guide/juhend_aukiri_3lovi.pdfPDF (3 lõvi)

Juhtide protokollilise suhtluse mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/protocolic-mediums/templates/m_esindusaukiri.pdfPDF
Diplom

Diplomi kujundus on kindlaks määratud ja seda ei tohi muuta. Sellel võib kasutada nii riigivapi kui kolme lõviga logo, kuid eelistatud on kolme lõviga logo. Üldjuhul on logod värvilised, kuid lubatud on ka ühevärvilise logo kasutamine. Logo alla kujundusväljale paigutatakse ühevärviline tekst ning kujunduses võib kasutada mustrit.


Riigiesinduslikel ja juhtide poolt antud diplomitel kasutatakse alati vaid riigivappi. 22 mm kõrgune riigivapp paigutatakse diplomi päisesse arvestades riigivapi turvala. Üldjuhul kasutatakse Pantone neljavärvitrükis riigivappi. Ühevärviline (kuldne või must) või pressitud riigivapp on samuti erandjuhul lubatud. Riigivapp ja muud kujundusväljad on diplomil alati joondatud keskele. Riigivapi alla paigutatav sisutekst on ühevärviline ja selle kirjatüüp on soovituslikult Roboto Slab. Riigivapiga koos mustrit ei kasutata.


Diplom on A4 formaadis ja selle trükkimisel kasutatakse katmata vähemalt 160 g/m² valget paberit.

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_diplom_riigivapp.pdfPDF (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_diplom_kolmlovi.pdfPDF (3 lõvi)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/diplom_vapp.odtODT (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/diplom_3lovi.odtODT (3 lõvi)
Juhend mallide täitmiseks: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/guide/juhend_diplom_vapp.pdfPDF (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/guide/juhend_diplom_3lovi.pdfPDF (3 lõvi)

Juhtide protokollilise suhtluse mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/protocolic-mediums/templates/m_esindusdiplom.pdfPDF
Kutsekaart

Kutsekaardi kujundus on kindlaks määratud ja seda ei tohi muuta. Kaardil võib kasutada nii riigivapi kui kolme lõviga logo, kuid eelistatud on kolme lõviga logo. Üldjuhul on logod värvilised, kuid lubatud on ka ühevärvilise logo kasutamine. Logo alla kujundusväljale paigutatakse ühevärviline tekst ning kujunduses võib kasutada mustrit.


Riigiesinduslikel ja juhtide kutsekaartidel kasutatakse alati vaid riigivappi. 18 mm kõrgune riigivapp paigutatakse kaardi päisesse arvestades riigivapi turvala. Üldjuhul kasutatakse Pantone neljavärvitrükis riigivappi. Ühevärviline (kuldne või must) või pressitud riigivapp on samuti erandjuhul lubatud. Riigivapp ja muud kujundusväljad on kaardil alati joondatud keskele. Riigivapi alla paigutatav sisutekst on ühevärviline ja soovituslikult on selle kirjatüüp Roboto Slab. Riigivapiga koos mustrit ei kasutata.


Kutsekaart on A6 või A65 formaadis ja selle trükkimisel kasutatakse katmata vähemalt 350 g/m² valget paberit.


Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_kutsekaart_riigivapp.pdfPDF (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_kutsekaart_kolmlovi.pdfPDF (3 lõvi)

Juhtide protokollilise suhtluse mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/protocolic-mediums/templates/m_esinduskutsekaart.pdfPDF
Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/protocolic-mediums/examples/kutse_vm.jpgJPG
Lauakaart

Lauakaardi kujundus on kindlaks määratud ja seda ei tohi muuta. 18 mm kõrgune riigivapp paigutatakse kaardi päisesse arvestades riigivapi turvala. Üldjuhul kasutatakse lauakaardil pressitud riigivapp. Pantone neljavärvitrükis või ühevärviline (kuldne või must) riigivapp on samuti lubatud. Riigivapp ja muud kujundusväljad on kaardil alati joondatud keskele. Riigivapi alla paigutatav sisutekst on ühevärviline ja soovituslikult on selle kirjatüüp Roboto Slab.


Riigivapiga koos mustrit ei kasutata. Lauakaardi trükkimisel kasutatakse katmata vähemalt 350 g/m² valget paberit.

Juhtide protokollilise suhtluse mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/protocolic-mediums/templates/lauakaart.odtODT
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/protocolic-mediums/templates/m_lauakaart_pr.pdfPDF
Menüükaaned

Menüükaante kujundus on kindlaks määratud ja seda ei tohi muuta. 18 mm kõrgune riigivapp paigutatakse kaardi päisesse arvestades riigivapi turvala. Üldjuhul kasutatakse menüükaantel pressitud riigivapp. Pantone neljavärvitrükis või ühevärviline (kuldne või must) riigivapp on samuti lubatud. Riigivapp on alati joondatud keskele. Riigivapi all paiknevat ala ei täideta. Sisutekst on ühevärviline ja soovituslikult on selle kirjatüüp Roboto Slab. Riigivapiga koos mustrit ei kasutata.


Menüükaart on A65 formaadis ja selle trükkimisel kasutatakse katmata vähemalt 350 g/m² valget paberit.

Juhtide protokollilise suhtluse mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/protocolic-mediums/templates/m_esindusmenuukaaned.pdfPDF
Nimekaart

Nimekaardi kujundus on kindlaks määratud ja seda ei tohi muuta. Riigiesinduslikel ja juhtide nimekaartidel kasutatakse alati vaid riigivappi. 16 mm kõrgune riigivapp paigutatakse kaardi päisesse arvestades riigivapi turvala. Üldjuhul kasutatakse Pantone neljavärvitrükis riigivappi. Ühevärviline (kuldne või must) või pressitud riigivapp on samuti erandjuhul lubatud. Riigivapp ja muud kujundusväljad on kaardil alati joondatud keskele. Riigivapi alla paigutatav sisutekst on ühevärviline ja soovituslikult on selle kirjatüüp Roboto Slab. Riigivapiga koos mustrit ei kasutata.


Nimekaart on mõõtudega 85x55 mm ja selle trükkimisel kasutatakse katmata vähemalt 350 g/m² valget paberit.

Juhtide protokollilise suhtluse mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/protocolic-mediums/templates/m_nimekaart.pdfPDF
Nimesilt

Nimesildi kujundus on kindlaks määratud ja seda ei tohi muuta. Sildil võib kasutada nii riigivapi kui kolme lõviga logo, kuid eelistatud on kolme lõviga logo. Üldjuhul on logod värvilised, kuid lubatud on ka ühevärvilise logo kasutamine. Logo alla kujundusväljale paigutatakse ühevärviline tekst ning kujunduses võib kasutada mustrit.


Riigiesinduslikel ja juhtide nimesildil kasutatakse alati vaid riigivappi. 16 mm kõrgune riigivapp paigutatakse sildi päisesse arvestades riigivapi turvala. Üldjuhul kasutatakse ühevärvilist riigivappi. Värviline riigivapp on samuti erandjuhul lubatud. Riigivapp ja muud kujundusväljad on kaardil alati joondatud keskele. Riigivapi alla paigutatav sisutekst on ühevärviline ja soovituslikult on selle kirjatüüp Roboto Slab. Riigivapiga koos mustrit ei kasutata.


Nimesilt on mõõtudega 85x55 mm ja selle trükkimisel kasutatakse katmata vähemalt 120 kuni 350 g/m² valget paberit.

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_nimesilt_riigivapp.pdfPDF (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_nimesilt_kolmlovi.pdfPDF (3 lõvi)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/nimesilt_a4.odtODT (A4)

Juhtide protokollilise suhtluse mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/protocolic-mediums/templates/m_esindusnimesilt.pdfPDF
Õnnitluskaart

Õnnitluskaardi kujundus ei ole kindlaks määratud. Sellel võib kasutada nii riigivapi kui kolme lõviga logo, kuid sellisel juhul peetakse kinni ka ühtsest kujundusstiilist.

Tänukaart

Tänukaardi kujundus on kindlaks määratud ja seda ei tohi muuta. Kaardil võib kasutada nii riigivapi kui kolme lõviga logo, kuid eelistatud on kolme lõviga logo. Üldjuhul on logod värvilised, kuid lubatud on ka ühevärvilise logo kasutamine. Logo alla kujundusväljale paigutatakse ühevärviline tekst ning kujunduses võib kasutada mustrit.


Riigiesinduslikel ja juhtide tänukaartidel kasutatakse alati vaid riigivappi. 18 mm kõrgune riigivapp paigutatakse kaardi päisesse arvestades riigivapi turvala. Üldjuhul kasutatakse Pantone neljavärvitrükis riigivappi. Ühevärviline (kuldne või must) või pressitud riigivapp on samuti erandjuhul lubatud. Riigivapp ja muud kujundusväljad on kaardil alati joondatud keskele. Riigivapi alla paigutatav sisutekst on ühevärviline ja soovituslikult on selle kirjatüüp Roboto Slab. Riigivapiga koos mustrit ei kasutata.


Tänukaart on A7 formaadis ja selle trükkimisel kasutatakse katmata vähemalt 350 g/m² valget paberit.


 

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_tanukaart_riigivapp.pdfPDF (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_tanukaart_kolmlovi.pdfPDF (3 lõvi)

Juhtide protokollilise suhtluse mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/protocolic-mediums/templates/m_esindustanukaart.pdfPDF
Tänukiri

Tänukirja kujundus on kindlaks määratud ja seda ei tohi muuta. Sellel võib kasutada nii riigivapi kui kolme lõviga logo, kuid eelistatud on kolme lõviga logo. Üldjuhul on logod värvilised, kuid lubatud on ka ühevärvilise logo kasutamine. Logo alla kujundusväljale paigutatakse ühevärviline tekst ning kujunduses võib kasutada mustrit.


Riigiesinduslikel ja juhtide poolt antud tänukirjadel kasutatakse alati vaid riigivappi. 22 mm kõrgune riigivapp paigutatakse päisesse arvestades riigivapi turvala. Üldjuhul kasutatakse Pantone neljavärvitrükis riigivappi. Ühevärviline (kuldne või must) või pressitud riigivapp on samuti erandjuhul lubatud. Riigivapp ja muud kujundusväljad on tänukirjal alati joondatud keskele. Riigivapi alla paigutatav sisutekst on ühevärviline ja soovituslikult on selle kirjatüüp Roboto Slab. Riigivapiga koos mustrit ei kasutata.


Tänukiri on A4 formaadis ja selle trükkimisel kasutatakse katmata vähemalt 160 g/m² valget paberit.

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/t2nukiri_vapp_23092014.odtODT (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_tanukiri_riigivapp.pdfPDF (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/t2nukiri_3lovi_23012014.odtODT (3 lõvi)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_tanukiri_kolmlovi.pdfPDF (3 lõvi)
Juhend mallide täitmiseks: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/guide/juhend_t2nukiri_vapp.pdfPDF (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/guide/juhend_t2nukiri_3lovi.pdfPDF (3 lõvi)

Juhtide protokollilise suhtluse mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/protocolic-mediums/templates/m_esindustanukiri1.pdfPDF
Visiidiprogramm

Visiidiprogrammi kujundus on kindlaks määratud ja seda ei tohi muuta. 20 mm kõrgune riigivapp paigutatakse trükise kaane päisesse arvestades riigivapi turvala. Üldjuhul kasutatakse Pantone neljavärvitrükis riigivappi. Ühevärviline (kuldne või must) või pressitud riigivapp on samuti erandjuhul lubatud. Riigivapp ja muud kujundusväljad on kaardil alati joondatud keskele. Riigivapi alla paigutatav ja trükise  sisutekst on ühevärviline ja soovituslikult on selle kirjatüüp Roboto Slab. Riigivapiga koos mustrit ei kasutata.


Visiidiprogramm on A6 formaadis ja selle trükkimisel kasutatakse katmata vähemalt 160 g/m² valget paberit.

Juhtide protokollilise suhtluse mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/protocolic-mediums/templates/visiidiprogramm.odtODT
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/protocolic-mediums/templates/m_visiidiprogramm.pdfPDF
Visiitkaart

Üldiselt


Protokollilise suhtluse infokandjate kujundus on diferentseeritud: juhid esindavad riiki ning seetõttu on juhi kasutatav protokollilise infokandja kujundus formaalsem – sellel kasutatakse riigivappi ilma asutuse nimeta ja selle joondus on klassikaliselt tsentreeritud. Teised teenistujad kasutavad nii riigivapi kui sellest tuletatud kolme lõviga asutuse logo ning infokandja kujundus on joondatud vasakule.


Visiitkaart on oluline infokandja, mille kujundus on kindlaks määratud ja seda ei tohi muuta. Hea tava kohaselt kahepoolseid (üks eesti- ja teine võõrkeelne) visiitkaarte ei kasutata. Visiitkaardi kujunduses mustrit ei kasutata.


Visiitkaart on mõõtudega 85x55 mm ja selle trükkimisel kasutatakse katmata 350 g/m² valget paberit. Paberisoovituseks on Original Gmund Smooth (värvus creme) või Conqueror CX22 (värvus brilliant white).


 

Juhi visiitkaart

Riigivapp


Juhi (nt minister, peadirektor, kaitseväejuhataja, maavanem aga vajadusel ka juhtkonna liikmed) visiitkaardil kasutatakse alati riigivappi. 14 mm kõrgune riigivapp paigutatakse tsentreeritult kaardi päisesse arvestades riigivapi turvala. Riigivapi alla asutuse või ametinimetust ei kirjutata.


Üldjuhul kasutatakse Pantone täisvärvitrükis riigivappi (kuld 872 PMS, sinine 285 PMS, punane 200 PMS ja must Black PMS). Kõige esinduslikum on siiditrükk, mida peaks eelistama asutuse juhtile visiitkaarti tellides. Ühevärviline (matt kuldne (872 PMS), läikiv must (Black PMS)) või pressitud riigivapp on samuti lubatud.


Tekst


Riigivapi alla paigutatav sisutekst on ühevärviline ja soovituslikult on selle kirjatüüp Roboto Slab.


Nimi kirjutatakse alati läbiva suurtähega rasvakirjas (Roboto Slab Bold All Caps), tähekõrgus on 10 punkti. Vajadusel kirjutatakse akadeemiline tiitel/kraad, auaste jms väiketähelise lühendina nime ette, näiteks prof EESNIMI PEREKONNANIMI.


Ametinimetus kirjutatakse (Roboto Slab Bold) läbiva väiketähega rasvakirjas nime alla, tähekõrgus on 8 punkti. Kui soovitakse visiitkaardil välja tuua ka ministeerium, lisatakse ametinimetuse alla vastava ministeeriumi nimi. Näiteks


riigihalduse minister
Rahandusministeerium


Võõrkeelsel visiitkaardil tuleb ametinimetuse alla kirjutada riiginimetus, näiteks Republic of Estonia.


Kontaktandmed kirjutatakse (Roboto Slab Regular) kuni neljale reale, tähekõrgus on 8 punkti. Eestikeelsel visiitkaardil  on algustähed läbivalt väiksed ning võõrkeelsel visiitkaardil suured.


 

Teiste teenistujate visiitkaartTeenistuja, välja arvatud juhi, eestikeelne visiitkaart.Teenistuja, välja arvatud juhi, võõrkeelne visiitkaart.


Logo


Teiste teenistujate eestikeelsel visiitkaardil võib kasutada nii riigivapi kui kolme lõviga logo, kuid eelistatud on kolme lõviga logo. Võõrkeelsel visiitkaardil on alati riigivapiga logoga. Üldjuhul kasutatakse visiitkaardil värvilist logo, mille kõrgus on 60% tavasuurusest. Lubatud on ka ühevärviline (sinine 286 PMS, must Black PMS) logo.


Kolme lõviga logo lõvid paiknevad visiitkaardil 4 mm kaugusel vasakust ning 8 mm kaugusel ülemisest servast. Riigivapiga logo paikneb visiitkaardil 4 mm kaugusel vasakust ning 8 mm kaugusel ülemisest servast. Asutuse nime algustähe kaugus kaardi vasakust servast on 20 mm.


Erandina kasutataval kahepoolsel visiitkaardil on mõlemal küljel sama sümboli - riigivapiga logo.


Tekst


Logo alla kujundusväljale paigutatav sisutekst on ühevärviline, joondatud vasakule ja selle kirjatüüp on Roboto Condensed.


Nimi kirjutatakse alati läbiva suurtähega rasvakirjas (Roboto Condensed Bold All Caps), tähekõrgus on 10 punkti. Vajadusel kirjutatakse akadeemiline tiitel/kraad, auaste jms väiketähtedega (Roboto Condensed Bold) nime taha. Näiteks EESNIMI PEREKONNANIMI, kolonel.


Ametinimetus kirjutatakse (Roboto Condensed Bold) läbiva väiketähega rasvakirjas nime alla, tähekõrgus on 8 punkti. Juhul kui soovitakse visiitkaardil välja tuua ka struktuuriüksus, lisatakse ametinimetuse alla vastav nimetus. 


Kontaktandmed kirjutatakse (Roboto Condensed Regular) kuni neljale reale, tähekõrgus on 8 punkti. Eestikeelsel visiitkaardil  on algustähed läbivalt väiksed ning võõrkeelsel visiitkaardil suured. Võõrkeelsel visiitkaardil tuleb lisada postiaadressile maa nimi ning telefoninumbritele suunakood.


Tagakülg


Visiitkaardi tagakülg on üldjuhul puhas. Vajadusele võib sinna paigutada mõne graafilise elemendi, kampaanialogo, lingikogu vms.


 

 

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_visiitkaart_riigivapp.pdfPDF (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_visiitkaart_kolmlovi.pdfPDF (3 lõvi)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/evv_visitka_txt_proov.jpgJPG (paigutus ruudustikul)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/evv_visitka_txt_proov.inddINDD
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/evv_visitka_txt_proov.rtfRTF (Teksti osa)

Juhtide protokollilise suhtluse mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/protocolic-mediums/templates/m_esindusvisiitkaart.pdfPDF