Infokandjad

Kõnepult

Kõnepuldi kujundamisel lähtutakse valitsusasutuste visuaalse identiteedi üldisest kujundusstiilist. Sellel võib kasutada nii riigivapiga kui kolme lõviga logo, kuid eelistatud on kolme lõviga logo. Logo all paiknevat kujundusvälja üldjuhul ei täideta.

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_konepult_riigivapp.pdfPDF (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_konepult_kolmlovi.pdfPDF (3 lõvi)
Kuulutus

Kuulutuse kujundamisel lähtutakse valitsusasutuste visuaalse identiteedi üldisest kujundusstiilist. Sellel võib kasutada nii riigivapiga kui kolme lõviga logo, kuid eelistatud on kolme lõviga logo. Kuulutusele võib logo alla kujundusväljale paigutada teksti, pildi, mustri või ühevärvilise pinna.


Kuulutuse kujunduse aluseks on ruudustik, mille küljepikkus on 4 mm. Kuulutuse veerule paigutatud ruudustikule asetatakse asutuse logo ning kuulutuse tekst.


 


Logo paigutamisel kuulutuse veerule tuleb arvestada logo turvaalaga. Kuulutusel on logo tavapäraselt värviline. Logo paikneb alati infokandjal valge päiskasti vasakus servas. Kasti minimaalne kõrgus on võrdne logo turvaala kõrgusega ja laius katab  terve formaadi. Logo suuruse määrab kindlaks kuulutuse sisuteksti suurus, sest tavapäraselt on asutuse nime esitähe kõrgus logos võrdne kuulutuse sisuteksti suurtähe kõrgusega.Kuulutusele paigutatakse logo alla infoväljale ühevärviline tekst. Soovituslikult kasutatakse Roboto Condensed kirjatüüpi. Tekst joondatakse asutuse nime algusega logos ühele joonele. Pealkirjad joondatakse alati vasakule. Sisutekstid joondatakse vasakule või plokki. Teksti üldjuhul ei sõrendata. Teksti eristamiseks kasutatakse kald- (nt võõrkeelne sõna), rasvast kirja või läbivaid suurtähti. Sisuteksti suurus on üldjuhul vähemalt 10 pt, pealkiri vähemalt 20 pt.

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/kuulutus_riigivappi_2.odtODT (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_kuulutus_riigivapp.pdfPDF (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/kuulutus_3lovi_2.odtODT (3 lõvi)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_kuulutus_kolmlovi.pdfPDF (3 lõvi)
Pressisein

Pressiseina kujundamisel lähtutakse valitsusasutuste visuaalse identiteedi üldisest kujundusstiilist, kuid pressiseinal ei pea logo paiknema vasakul ning seda võib dubleerida. Seinal võib kasutada nii riigivapiga kui kolme lõviga logo, kuid eelistatud on kolme lõviga logo. 


 


Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_pressisein_riigivappx1.pdfPDF (riigivapp x 1)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_pressisein_kolmlovix1.pdfPDF (3 lõvi x 1)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_pressisein_kolmlovix16.pdfPDF (3 lõvi x 16)
Pressiteade

Pressiteate kujundamisel lähtutakse valitsusasutuste visuaalse identiteedi üldisest kujundusstiilist. Sellel võib kasutada nii riigivapiga kui kolme lõviga logo, kuid eelistatud on kolme lõviga logo. Teatele võib logo alla kujundusväljale paigutada teksti, pildi, mustri või ühevärvilise pinna. Kuna pressiteate edastamiseks kasutatakse e-posti, siis on lubatud rakendada ka e-postile kehtivaid reegleid, sh mitte kasutada graafilisi elemente.

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/evv_pressiteade_01.jpgJPG
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/evv_pressiteade_02.jpgJPG
Töökuulutus

Töökuulutuse kujundamisel lähtutakse valitsusasutuste visuaalse identiteedi üldisest kujundusstiilist. Sellel võib kasutada nii riigivapiga kui kolme lõviga logo, kuid eelistatud on kolme lõviga logo. Kuulutusele võib logo alla kujundusväljale paigutada teksti, pildi, mustri või ühevärvilise pinna.


Kuulutuse kujunduse aluseks on ruudustik, mille küljepikkus on 4 mm. Kuulutuse veerule paigutatud ruudustikule asetatakse asutuse logo ning kuulutuse tekst.Logo paigutamisel kuulutuse veerule tuleb arvestada logo turvaalaga. Kuulutusel on logo tavapäraselt värviline. Logo paikneb alati infokandjal valge päiskasti vasakus servas. Kasti minimaalne kõrgus on võrdne logo turvaala kõrgusega ja laius katab  terve formaadi. Logo suuruse määrab kindlaks kuulutuse sisuteksti suurus, sest tavapäraselt on asutuse nime esitähe kõrgus logos võrdne kuulutuse sisuteksti suurtähe kõrgusega.Kuulutusele paigutatakse logo alla infoväljale soovituslikult Roboto Condensed kirjatüübis tekst. Tekst joondatakse asutuse nime algusega logos ühele joonele. Pealkirjad joondatakse alati vasakule. Sisutekstid joondatakse vasakule või plokki. Teksti üldjuhul ei sõrendata. Teksti eristamiseks kasutatakse kald- (nt võõrkeelne sõna), rasvast kirja või läbivaid suurtähti. Sisuteksti suurus on üldjuhul vähemalt 10 pt, pealkiri vähemalt 20 pt.


 

     

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/tookuulutus_riigivapp.odtODT (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/tookuulutus.odtODT (3 lõvi)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_kuulutus_riigivapp_0.pdfPDF (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_kuulutus_kolmlovi_0.pdfPDF (3 lõvi)
Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_kuulutus_riigivapp.pdfPDF (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/naidis_kuulutus_3l.pdfPDF (3 lõvi)
Videosignatuur

Videosignatuure kasutatakse videoklippide sissejuhatuses. Videosignatuuride kujundamisel lähtutakse valitsusasutuste visuaalse identiteedi üldisest kujundusstiilist, kuid videosignatuuril ei pea logo paiknema vasakul. Videosignatuurid on loodud asutustele, kes on ministeeriumi vahendusel teavitanud riigikantseleid oma vastavast vajadusest. 


Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/19_rk_5s_valitsus.mp4MP4 (Vabariigi Valitsus)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/10_rk_5s_haridusmin.mp4MP4 (HTM )
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/11_rk_5s_justiitsmin.mp4MP4 (Justiitsministeerium)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/12_rk_5s_kaitsemin.mp4MP4 (Kaitseministeerium)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/13_rk_5s_majandus.mp4MP4 (MKM)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/14_rk_5s_pollumaj.mp4MP4 (Põllumajandusministeerium)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/15_rk_5s_rahandusmin.mp4MP4 (Rahandusministeerium)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/16_rk_5s_sisemin.mp4MP4 (Siseministeerium)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/17_rk_5s_sotsiaalmin.mp4MP4 (Sotsiaalministeerium)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/18_rk_5s_valismin.mp4MP4 (Välisministeerium)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/00_rk_5s_konkurents.mp4MP4 (Konkurentsiamet)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/01_rk_5s_lennuamet.mp4MP4 (Lennuamet)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/02_rk_5s_maantee.mp4MP4 (Maanteeamet )
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/03_rk_5s_maksuamet.mp4MP4 (Maksu- ja Tolliamet )
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/04_rk_5s_kaitseres.mp4MP4 (Kaitseressursside amet)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/05_rk_5s_pollumaj_reg.mp4MP4 (PRIA )
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/07_rk_5s_tehn_valve.mp4MP4 (Tehnilise Järelevalve Amet )
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/06_rk_5s_infosys.mp4MP4 (Riigi Infosüsteemi Amet )
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/08_rk_5s_kaitsevagi_est.mp4MP4 (Kaitsevägi )
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/09_rk_5s_kaitsevagi_eng.mp4MP4 (Kaitsevägi eng)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/20_rk_5s_republic.mp4MP4 (Republic of Estonia)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/21_rk_5s_kultuurimin.mp4MP4 (Kultuuriministeerium)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/25_rk_5s_maa-amet.mp4MP4 (Maa-amet)