Infokandjad

CD plaadi silt

CD plaadi sildi kujundamisel lähtutakse valitsusasutuste visuaalse identiteedi üldisest kujundusstiilist. Sildil võib kasutada nii riigivapiga kui kolme lõviga logo, kuid eelistatud on kolme lõviga logo. Sildil võib logo alla kujundusväljale paigutada  teksti, pildi, mustri või ühevärvilise pinna. Ühes kogumis olevad infokandjatel kasutatakse ühe sümboliga logosid, näiteks kui CD plaadil on silt kolme lõviga logoga, siis kasutatakse ka ümbrisel kolme lõviga logo.


 

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_cd_plaadi_silt_riigivapp.pdfPDF (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_cd_plaadi_silt_kolmlovi.pdfPDF (3 lõvi)
CD plaadi ümbris

CD plaadi ümbrise kujundamisel lähtutakse valitsusasutuste visuaalse identiteedi üldisest kujundusstiilist. Ümbrisel võib kasutada nii riigivapiga kui kolme lõviga logo, kuid eelistatud on kolme lõviga logo. Ümbrisel võib logo alla kujundusväljale paigutada  teksti, pildi, mustri või ühevärvilise pinna. Ühes kogumis olevad infokandjatel kasutatakse ühe sümboliga logosid, näiteks kui CD plaadil on silt kolme lõviga logoga, siis kasutatakse ka ümbrisel kolme lõviga logo.

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_cd_plaadi_umbris_riigivapp.pdfPDF (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_cd_plaadi_umbris_kolmlovi.pdfPDF (3 lõvi)
Dokumendikaaned

Dokumendikaante kujundamisel lähtutakse valitsusasutuste visuaalse identiteedi üldisest kujundusstiilist. Kaantel võib kasutada nii riigivapiga kui kolme lõviga logo, kuid eelistatud on kolme lõviga logo. Dokumendikaantele võib logo alla kujundusväljale paigutada teksti, pildi, mustri või ühevärvilise pinna.


Riigiesinduslikel ja juhtide protokollilises suhtluses kasutatavad dokumendikaantel võib kasutada ka vaid riigivappi. 22 mm kõrgune riigivapp joondatakse keskele ja paigutatakse kaante keskpunkti ja päise vahelisele alale, arvestades riigivapi turvala. Üldjuhul kasutatakse kaantel pressitud riigivapp. Pantone neljavärvitrükis või ühevärviline (kuldne või must) riigivapp on samuti lubatud.


Ühes kogumis olevad infokandjad on ühe sümboliga, näiteks riigivapiga aukiri pannakse riigivapiga dokumendikaante vahele, riigivapiga logoga kiri  pannakse riigivapiga logoga kaante vahele ja kolme lõviga logoga trükis pannakse kolme lõviga logoga kaante vahele.


 

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_dokumendikaaned_riigivapp.pdfPDF (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_dokumendikaaned_kolmlovi.pdfPDF (3 lõvi)

Juhtide protokollilise suhtluse mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/protocolic-mediums/templates/m_esindusdokumendikaaned_pr.pdfPDF
Dokumendimapp

Dokumendimapi kujundamisel lähtutakse valitsusasutuste visuaalse identiteedi üldisest kujundusstiilist. Mapil võib kasutada nii riigivapiga kui kolme lõviga logo, kuid eelistatud on kolme lõviga logo. Mapile võib logo alla kujundusväljale paigutada teksti, pildi, mustri või ühevärvilise pinna.


Riigiesinduslikel ja juhtide protokollilises suhtluses kasutatavad dokumendimapil võib kasutada ka vaid riigivappi. 22 mm kõrgune riigivapp joondatakse keskele ja paigutatakse mapi keskpunkti ja päise vahelisele alale, arvestades riigivapi turvala. Üldjuhul kasutatakse mapil pressitud riigivapp. Pantone neljavärvitrükis või ühevärviline (kuldne või must) riigivapp on samuti lubatud.


Ühes kogumis olevad infokandjad on ühe sümboliga, näiteks riigivapiga aukiri pannakse riigivapiga dokumendimapi vahele, riigivapiga logoga kiri  pannakse riigivapiga logoga mapi vahele ja kolme lõviga logoga trükis pannakse kolme lõviga logoga mapi vahele.


 

Kalender

Kalendripäise kujundamisel lähtutakse valitsusasutuste visuaalse identiteedi üldisest kujundusstiilist. Päisel võib kasutada nii riigivapiga kui kolme lõviga logo, kuid eelistatud on kolme lõviga logo. Päisele võib logo alla kujundusväljale paigutada teksti, pildi, mustri või ühevärvilise pinna.

Taskukalendri näidisel on kasutatud koos valitsusasutuse logoga struktuurifondide logosid, mistõttu on siin lubatud kooskasutuse reeglite järgi paigutada logod infokandja jalusesse.


        

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/kalendripais.pngPNG (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/kalendripais_ii.pngPNG (3 lõvi)
Kalendermärkmik

Kalendermärkmiku kaante kujundamisel lähtutakse valitsusasutuste visuaalse identiteedi üldisest kujundusstiilist. Märkmikul võib kasutada nii riigivapiga kui kolme lõviga logo, kuid eelistatud on kolme lõviga logo. Logo all paiknevat kujundusvälja üldjuhul ei täideta.


Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_kalendermarkmik_riigivapp.pdfPDF (riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_kalendermarkmik_kolmlovi.pdfPDF (3 lõvi)
Märkmepaber

Märkmepaberi kujundamisel lähtutakse valitsusasutuste visuaalse identiteedi üldisest kujundusstiilist. Paberil võib kasutada nii riigivapiga kui kolme lõviga logo, kuid eelistatud on kolme lõviga logo. Logo all paiknevat kujundusvälja üldjuhul ei täideta. Lubatud on kasutada ka ilma kujunduseta märkmepaberit.

  

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/n_markmepaber_ii.pdfPDF (ruut)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/n_markmepaber.pdfPDF (A5)
Märkmik

Märkmiku kaante kujundamisel lähtutakse valitsusasutuste visuaalse identiteedi üldisest kujundusstiilist. Märkmikul võib kasutada nii riigivapiga kui kolme lõviga logo, kuid eelistatud on kolme lõviga logo. Logo all paiknevat kujundusvälja üldjuhul ei täideta.


  

Ümbrik

Ümbriku kujundamisel lähtutakse valitsusasutuste visuaalse identiteedi üldisest kujundusstiilist. Ümbrikul võib kasutada nii riigivapiga kui kolme lõviga logo, kuid eelistatud on kolme lõviga logo. Ümbrikule võib logo alla kujundusväljale paigutada teksti. Ühes kogumis olevad infokandjad on ühe sümboliga, näiteks riigivapiga kutse pannakse riigivapiga ümbrikusse, riigivapiga logoga kiri  pannakse riigivapiga logoga ümbrikusse, kolme lõviga logoga infoleht pannakse kolme lõviga logoga ümbrikusse. Lubatud on kasutada ka valgeid ümbrike, ilma sümboliteta.


Riigiesinduslikel ja juhtide protokollilises suhtluses kasutatavad ümbrikutel võib kasutada ka vaid riigivappi. 18 mm kõrgune riigivapp joondatakse keskele ja paigutatakse ümbriku tagumisele küljele arvestades riigivapi turvala. Üldjuhul kasutatakse ümbrikul pressitud riigivapp. Pantone neljavärvitrükis või ühevärviline (kuldne või must) riigivapp on samuti lubatud. 


 

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_umbrik_c5_riigivapp.pdfPDF (C5, riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_umbrik_c5_kolmlovi.pdfPDF (C5, 3 lõvi)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_umbrik_c6_riigivapp.pdfPDF (C6, riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_umbrik_c6_kolmlovi.pdfPDF (C6, 3 lõvi)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_umbrik_c65_riigivapp.pdfPDF (C65, riigivapp)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_umbrik_c65_kolmlovi.pdfPDF (C65, 3 lõvi)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/ymbrikud_vapp.odtODT (riigivapiga ümbrikud)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/ymbrikud_3lovi.odtODT (3 lõviga ümbrikud)

Juhtide protokollilise suhtluse mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/protocolic-mediums/templates/m_esindusumbrik_c5.pdfPDF (C5)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/protocolic-mediums/templates/m_esindusumbrik_c6.pdfPDF (C6)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/protocolic-mediums/templates/m_esindusumbrik_c65.pdfPDF (C65)