Infokandjad

Akti vorm

Akti vormi kujunduses logo ei kasutata. Vorm on A4 formaadis ja selle kujundusväljale paigutatakse ühevärviline läbiva suurusega tekst ning vajadusel ka graafilisi jooniseid või pilte. Antud nõuded kehtivad lepinguga seotud lisadokumendi vormistamisel. Nõuded haldusakti kohta on kirjas 'Haldusakti' rubriigis.  

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_akt_rc.odtODT (Roboto Condensed)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_akt_tnr.odtODT (Times New Roman)
Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_akt_rc_0.pdfPDF (Roboto Condensed)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_akt_tnr_0.pdfPDF (Times New Roman)
Ametitõend

Ametitõend on dokument ja oluline infokandja, mille kujundus on kindlaks määratud ja seda ei tohi muuta. Ametitõend on üldjuhul mõõtudega 85,6 × 53,98 mm.


Logo

Ametitõendil kui dokumendil kasutatakse turva- ja kujunduselemendina alati riigivappi. Värviline riigivapist ja asutuse nimest koosneva logo kõrgus on 80% tavasuurusest, so koos turvaalaga 21,1 mm. Logo paikneb ametitõendi heleda päiskasti vasakus servas 4 mm kaugusel tõendi ülemisest ja vasakust servast. Asutuse nime kaugus tõendi vasakust servast on 20 mm. Kuna tegu on väikese formaadilise infokandjaga, on siin lubatud eirata logo turvaala reegleid ning päiskasti minimaalne kõrgus on 20 mm ja laius katab terve formaadi.Kujundusväli


Logo alla kujundusväljale paigutatakse vajalik teksti, vähemalt üks turvaelement, vajadusel ka pilte ja graafilisi kujuneid. Kujundusvälja taust võib olla sinine, must või valge.


Dokumentidel soovitame kasutada enamlevinud kirjatüüpe nagu näiteks Times New Roman, Arial vms, kuid võib kasutada ka Roboto Condensed kirjatüüpi. Teksti suurus (soovitavalt 12 pt) ja värvus (must) on üldjuhul läbivalt sama, teksti eristamiseks kasutatakse kald (nt võõrkeelne sõna) ja paksu kirja ning läbivaid SUURTÄHTI (nt nimi). Teksti üldjuhul ei sõrendata. Tekst ametitõendil joondatakse alati vasakule 20 mm kaugusele tõendi vasakust servast.


Dokumentidel illustreerivat tunnusgraafikat ei kasutata.Tagakülg


Ametitõendi tagakülg on üldjuhul puhas. Vajadusele võib sinna paigutada täiendavat teksti või mõne muu graafilise elemendi. Teksti paigutamisel joondatakse see vasakule 4 mm kaugusele tõendi vasakust servast.


Trükkimine


Ametitõendil trükitakse väike riigivapp Pantone värvidega: kuld 872 PMS ja sinine 286 PMS.

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_ametitoend.cdrCDR
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_ametitoend.pdfPDF
Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_ametitoend.pdfPDF
Arengukava

Arengukava kujunduse aluseks on A4 formaadis üldplank ja selle kujundust ei tohi muuta. Arengukava esilehe päises kasutatakse vasakule joondatud 18 mm kõrgust ühevärvilist riigivapiga logo, selle alla kujundusväljale paigutatakse läbiva suurusega ühevärviline tekst ning vajadusel ka pilte või graafilisi kujundeid.

 

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/arengukava_rc.odtODT (Roboto Condensed)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/arengukava_tnr.odtODT (Times New Roman)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_arengukava.docxDOCX (Times New Roman)
Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_arengukava_rc.pdfPDF (Roboto Condensed)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_arengukava_tnr.pdfPDF (Times New Roman)
Juhend mallide täitmiseks: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/guide/juhend_arengukava.pdfPDF (ODT juhend)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/guide/juhend_arengukava_wordis.pdfPDF (DOC juhend)
Aruanne

Aruande kujunduse aluseks on A4 formaadis üldplank ja selle kujundust ei tohi muuta. Aruande esilehe päises kasutatakse vasakule joondatud 18 mm kõrgust ühevärvilist riigivapiga logo, selle alla kujundusväljale paigutatakse läbiva suurusega ühevärviline tekst ning vajadusel ka pilte või graafilisi kujundeid.

 

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/aruanne_rc.odtODT (Roboto Condensed)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/aruanne_tnr.odtODT (Times New Roman)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_aruanne_tnr.docxDOCX (Times New Roman)
Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_aruanne_rc.pdfPDF (Roboto Condensed)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_aruanne_tnr.pdfPDF (Times New Roman)
Juhend mallide täitmiseks: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/guide/juhend_aruanne.pdfPDF (ODT juhend)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/guide/n_aruanne_tnr.pdfPDF (DOC juhend)
E-kiri

Olulistel infokandjate, sealhulgas e-kirja kujundus on kindlaks määratud ning seda ei tohi muuta. E-kirja kujundus lähtub valitsusasutuste ühise visuaalse identiteedi kujundusstiilist, kuid riigivapi (ega kolme lõviga) ja asutuse nimega logo turvalisuse kaalutlusel e-kirjas ei kasutata. Infokandja kujunduse üldine värvikoloriit põhineb rahvusvärvidel, kuid dokumentidel on teksti värvus eelistatavalt must. E-kirja teksti suurus ja värvus on üldjuhul läbivalt sama, teksti eristamiseks kasutatakse kald ja rasva kirja (nt pealkiri) ning läbivaid SUURTÄHTI. Teksti üldjuhul ei sõrendata. Tekstid joondatakse vasakule või plokki. E-kirja loomisel kasutatakse programmi oletus-kirjatüüpi. E-kirjas võib vajadusel kasutada selgitavaid skeeme, graafikuid ja pilte. Ajutiselt võib e-kirja jaluses kasutada ka kampaanialogo. E-kirjas ei kasutata valitsusasutuste ühise visuaalse identiteedi mustreid.
 

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/eev_e-post_signatuur_01.jpgJPG
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/eev_e-post_signatuur_02.jpgJPG
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/eev_e-post_signatuur_03.jpgJPG
Faksiplank

Faksiplangi kujunduse aluseks on A4 formaadis üldplank ja selle kujundust ei tohi muuta. Plangi päises kasutatakse vasakule joondatud 18 mm kõrgust ühevärvilist riigivapiga logo, selle alla kujundusväljale paigutatakse ühevärviline läbiva suurusega tekst ning vajadusel ka pilte või graafilisi kujundeid.


Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/faks_rc.odtODT (Roboto Condensed)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/faks_tnr.odtODT (Times New Roman)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_faks_tnr.docxDOCX (Times New Roman)
Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_faks_rc.pdfPDF (Roboto Condensed)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_faks_tnr.pdfPDF (Times New Roman)
Juhend mallide täitmiseks: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/guide/juhend_faks.pdfPDF (ODT juhend)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/guide/juhend_faksiplank_wordis.pdfPDF (DOC juhend)
Haldusakt

Haldusakti plangi kujunduse aluseks on A4 formaadis üldplank ja selle kujundust ei tohi muuta. Plangi päises kasutatakse vasakule joondatud 18 mm kõrgust ühevärvilist riigivapiga logo, selle alla kujundusväljale paigutatakse ühevärviline läbiva suurusega tekst. Pildid ja muud graafilised kujundid vormistatakse enamasti õigusakti lisana. Näidisena on toodud käskkiri kui üks võimalikke haldusakti liike.


 

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/kaskkiri_tnr.odtODT
Käskkirja plank

Käskkirja plangi kujunduse aluseks on A4 formaadis üldplank ja selle kujundust ei tohi muuta. Plangi päises kasutatakse vasakule joondatud 18 mm kõrgust ühevärvilist riigivapiga logo, selle alla kujundusväljale paigutatakse ühevärviline läbiva suurusega tekst. Pildid ja muud graafilised kujundid vormistatakse enamasti õigusakti lisana.


 

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/kaskkiri_rc.odtODT (Roboto Condensed)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_kaskkiri_tnr.odtODT (Times New Roman)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_kaskkiri_tnr.docxDOCX (Times New Roman)
Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_kaskkiri_rc_0.pdfPDF (Roboto Condensed)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_kaskkiri_tnr_0.pdfPDF (Times New Roman)
Juhend mallide täitmiseks: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/guide/juhend_oigusakt_1.pdfPDF (ODT juhend)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/guide/juhend_kaskkirjaplank_wordis.pdfPDF (DOC juhend)
Kirjaplank

Kirjaplangi kujunduse aluseks on A4 formaadis üldplank ning selle kujundust ei tohi muuta. Plangi päises kasutatakse vasakule joondatud 18 mm kõrgust ühevärvilist riigivapiga logo, selle alla kujundusväljale paigutatakse läbiva suurusega tekst ning vajadusel ka graafilisi kujundeid või pilte.

 

Riigiesinduslikus protokollilises suhtluses kasutatav kirjaplangi päises on keskele joondatud 20 mm kõrgune Pantone trükis neljavärviline riigivappi ja selle all on soovituslikult musta värvi Roboto Slab kirjatüübis asutuse nimetus. Eranditena on lubatud ühevärviline või fooliotrükiga (kuldne) riigivapp, samuti surutrükiga riigivapp. Nimetuse alla kujundusväljale paigutatakse läbiva suurusega ühevärviline tekst ning vajadusel ka graafilisi kujundeid või pilte.

 


Kirjaplank on A4 formaadis ja selle trükkimisel kasutatakse 80 - 160 g/m² valget paberit.


 


 


 


 


Asutuse juhi poolt kasutatav protokolliline kiri


Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_kiri_tnr_0.docxDOCX
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/kirjablank_rc.odtODT (Roboto Condensed)
Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_kirjablank_rc.pdfPDF (Roboto Condensed)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_kiri_tnr.pdfPDF (Times New Roman)
Juhend mallide täitmiseks: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/guide/juhend_kirjaplank.pdfPDF (Open Office)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/guide/juhend_kirjaplank_wordis.pdfPDF (MS Word)

Juhtide protokollilise suhtluse mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/protocolic-mediums/templates/m_esinduskirjablank.odtODT
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/protocolic-mediums/templates/m_esinduskirjaplank.pdfPDF
Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/protocolic-mediums/examples/n_esinduskirjablank_rc.pdfPDF (Roboto Condensed)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/protocolic-mediums/examples/n_esinduskirjablank_tnr.pdfPDF (Times New Roman)
Korralduse plank

Korralduse plangi kujunduse aluseks on A4 formaadis üldplank ja selle kujundust ei tohi muuta. Plangi päises kasutatakse vasakule joondatud 18 mm kõrgust ühevärvilist riigivapiga logo, selle alla kujundusväljale paigutatakse ühevärviline läbiva suurusega tekst. Pildid ja muud graafilised kujundid vormistatakse enamasti õigusakti lisana.


 

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/korraldus_tnr.odtODT (Times New Roman)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_korraldus_tnr.docxDOCX (Times New Roman)
Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_korraldus_tnr.pdfPDF (Times New Roman)
Juhend mallide täitmiseks: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/guide/juhend_oigusakt_0.pdfPDF (ODT juhend)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/guide/juhend_korraldus_wordis.pdfPDF (DOC juhend)
Luba

Loa kujunduse aluseks on üldplank ja selle kujundust ei tohi muuta. Loa päises kasutatakse vasakule joondatud Pantone trükis kahevärvilist riigivapiga logo, selle alla kujundusväljale paigutatakse ühevärviline läbiva suurusega tekst ja vähemalt üks turvaelement, vajadusel ka pilte või graafilisi kujundeid.


Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_luba.pdfPDF
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/luba_.odtODT
Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_luba.pdfPDF
Juhend mallide täitmiseks: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/guide/juhend_luba.pdfPDF
Määruse plank

Määruse plangi kujunduse aluseks on A4 formaadis üldplank ja selle kujundust ei tohi muuta. Plangi päises kasutatakse vasakule joondatud 18 mm kõrgust ühevärvilist riigivapiga logo, selle alla kujundusväljale paigutatakse ühevärviline läbiva suurusega tekst. Pildid ja muud graafilised kujundid vormistatakse enamasti määruse lisana.


  

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_maarus_tnr.odtODT (Times New Roman)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_maarus_tnr.docxDOCX (Times New Roman)
Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_maarus_tnr.pdfPDF
Juhend mallide täitmiseks: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/guide/juhend_oigusakt.pdfPDF (ODT juhend)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/guide/juhend_maarus_wordis.pdfPDF (DOC juhend)
Memo

Memorandumi kujunduses logo ei kasutata. Memorandum on A4 formaadis ja selle alla kujundusväljale paigutatakse ühevärviline läbiva suurusega tekst ning vajadusel ka pilte või graafilisi kujundeid.


Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/memo_rc.odtODT (Roboto Condensed)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/memo_tnr.odtODT (Times New Roman)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_memo_tnr.docxDOCX (Times New Roman)
Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_memo_rc.pdfPDF (Roboto Condensed)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_memo_tnr.pdfPDF (Times New Roman)
Parkimisluba

Parkimisloa kujunduse aluseks on üldplank ja selle kujundust ei tohi muuta. Luba on A6 formaadis ja selle päises kasutatakse vasakule joondatud vähemalt 10 mm kõrgust Pantone trükis kahevärvilist riigivapiga logo, selle alla kujundusväljale paigutatakse ühevärviline läbiva suurusega tekst ja vähemalt üks turvaelement.


Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_parkimisluba.pdfPDF
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/parkimisluba.odtODT
Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_parkimisluba.pdfPDF
Raport

Raporti kujunduse aluseks on A4 formaadis üldplank ja selle kujundust ei tohi muuta. Rapordi esilehe päises kasutatakse vasakule joondatud 18 mm kõrgust ühevärvilist riigivapiga logo, selle alla kujundusväljale paigutatakse läbiva suurusega ühevärviline tekst ning vajadusel ka pilte või graafilisi kujundeid.


Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/raport_rc.odtODT (Roboto Condensed)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/raport_tnr.odtODT (Times New Roman)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_raport_tnr.docxDOCX (Times New Roman)
Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_raport_rc.pdfPDF (Roboto Condensed)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_raport_tnr.pdfPDF (Times New Roman)
Juhend mallide täitmiseks: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/guide/juhend_raport.pdfPDF (ODT juhend)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/guide/juhend_raport_wordis.pdfPDF (DOC juhend)
Resolutsioon

Resolutsiooni kujunduses logo ei kasutata. Resolutsioon on A5 formaadis ja selle alla kujundusväljale paigutatakse ühevärviline läbiva suurusega tekst.


Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/resolutsioon_rc.odtODT (Roboto Condensed)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/resolutsioon_tnr.odtODT (Times New Roman)
Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_resolutsioon_rc.pdfPDF (Roboto Condensed)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_resolutsioon_tnr.pdfPDF (Times New Roman)
Sissepääsuluba

Sissepääsuluba on oluline infokandja, mille kujundus on kindlaks määratud ja seda ei tohi muuta. Sissepääsuluba on üldjuhul mõõtudega 85,6 × 53,98 mm.


Logo


Sissepääsuloal kui dokumendil kasutatakse turva- ja kujunduselemendina alati riigivappi. Värvilise riigivapist ja asutuse nimest koosneva logo kõrgus on 80% tavasuurusest, so koos turvaalaga 21,1 mm. Logo paikneb sissepääsuloa heleda päiskasti vasakus servas 4 mm kaugusel loa ülemisest ja vasakust servast. Asutuse nime kaugus loa vasakust servast on 20 mm. Kuna tegu on väikese formaadilise infokandjaga, on siin lubatud eirata logo turvaala reegleid ning päiskasti minimaalne kõrgus on 20 mm ja laius katab terve formaadi.Kujundusväli


Logo alla kujundusväljale paigutatakse vajalik teksti, vähemalt üks turvaelement, vajadusel ka pilte ja graafilisi kujuneid. Kujundusvälja taust võib olla sinine, must või valge.


Dokumentidel soovitame kasutada enamlevinud kirjatüüpe nagu näiteks Times New Roman, Arial vms, kuid võib kasutada ka Roboto Condensed kirjatüüpi. Teksti suurus (soovitavalt 12 pt) ja värvus (must) on üldjuhul läbivalt sama, teksti eristamiseks kasutatakse kald (nt võõrkeelne sõna) ja paksu kirja ning läbivaid SUURTÄHTI (nt nimi). Teksti üldjuhul ei sõrendata. Tekst sissepääsuloal joondatakse alati vasakule 20 mm kaugusele loa vasakust servast.


Dokumentidel illustreerivat tunnusgraafikat ei kasutata.Tagakülg


Sissepääsuloa tagakülg on üldjuhul puhas. Vajadusele võib sinna paigutada täiendavat teksti või mõne muu graafilise elemendi. Teksti paigutamisel joondatakse see vasakule 4 mm kaugusele loa vasakust servast.


Trükkimine


Sissepääsuloal trükitakse väike riigivapp Pantone värvidega: kuld 872 PMS ja sinine 286 PMS.  


NäidisedAsutuse välja antav sissepääsuluba oma teenistujale.Asutuse välja antav isikustatud sissepääsuluba teise asutuse teenistujale.Asutuse välja antav sissepääsuluba külalistele.

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/sissep22sukaart.odtODT
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_sissepaasuluba.pdfPDF
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_sissepaasuluba_ii.pdfPDF (turvaalaga)
Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_sissepaasuluba_pildiga.pdfPDF (pildiga)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_sissepaasuluba_kulaline.pdfPDF (külaline)
Juhend mallide täitmiseks: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/guide/juhend_sissep22sukaart.pdfPDF
Taotluse vorm

Taotluse vormi kujunduses logo ei kasutata. Vorm on A4 formaadis ja selle kujundusväljale paigutatakse ühevärviline läbiva suurusega tekst ning vajadusel ka graafilisi jooniseid või pilte.


Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/taotlus_rc.odtODT (Roboto Condensed)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/taotlus_tnr.odtODT (Times New Roman)
Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_taotlus_rc.pdfPDF (Roboto Condensed)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_taotlus_tnr.pdfPDF (Times New Roman)
Tõend

Tõendi kujunduse aluseks on üldplank ja selle kujundust ei tohi muuta. Tõendi päises kasutatakse vasakule joondatud Pantone trükis kahevärvilist riigivapiga logo, selle alla kujundusväljale paigutatakse ühevärviline läbiva suurusega tekst ja vähemalt üks turvaelement, vajadusel ka pilte või graafilisi kujundeid.


Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_toend.pdfPDF
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/toend.odtODT
Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_toend_.pdfPDF
Tunnistus

Tunnistuse kujunduse aluseks on üldplank ja selle kujundust ei tohi muuta. Tunnistuse päises kasutatakse vasakule joondatud Pantone trükis kahevärvilist riigivapiga logo, selle alla kujundusväljale paigutatakse ühevärviline läbiva suurusega tekst ja vähemalt üks turvaelement, vajadusel ka pilte või graafilisi kujundeid.

Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_tunnistus.pdfPDF
Üldplank

Üldplangi kujundust ei tohi muuta. Üldplangi päises kasutatakse vasakule joondatud 18 mm kõrgust ühevärvilist riigivapiga logo. Üldplangi kujundus on aluseks kõigi teiste dokumentide kujundusele.


Tavalised mallid

Lisa valik allalaadimse listi

Mallid: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/yldplank.odtODT
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/templates/m_yldplank_tnr.docxDOCX (Times New Roman)
Näidised: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/n_yldplank.pdfPDF
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/examples/m_yldplank_tnr.pdfPDF (Times New Roman)
Juhend mallide täitmiseks: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/guide/juhend_yldplank.pdfPDF (ODT juhend)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/medium/mediums/guide/juhend_yldplank_wordis.pdfPDF (DOC juhend)