Sa oled siin

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps

Mailis Reps on Eesti Vabariigi haridus- ja teadusminister alates 23. novembrist 2016. Ta kuulub Keskerakonda.
 

 • Aastatel 2015-2016 kuulus Mailis Reps Riigikogu XIII kooseisu, Eesti Keskerakonna fraktsiooni aseesimees
 • Aastal 2013 valiti Mailis Reps Tallinna Linnavolikokku, ja seda ka aastatel 2009 ja 2005.

 • Mailis Reps kuulus aastatel 2011-2015 Riigikogu XII koosseisu, olles fraktsiooni aseesimees ning  2007-2011 Riigikogu XI koosseisu, olles kultuurikomisjoni aseesimees.

 • Aastatel 2005-2007 oli Mailis Reps Eesti Vabariigi haridus- ja teadusminister.

 • Aastatel 2003-2007 kuulus Mailis Reps Riigikogu X kooseisu.

 • Aastatel 2002-2003 oli Mailis Reps Eesti Vabariigi haridus- ja teadusminister

 • Mailis Reps valiti aastal 2002 Tartu Linnavolikogu liikmeks.

 • Aastatel 2000-2009 oli Mailis Reps Euroopa õiguse ja rahvusvahelise õiguse lektor ning Riia Kõrgema Õigusteaduse Kooli rahvusvahelise ja võrdleva õiguse lektor.

 • Mailis Reps oli aastatel 2000-2001 Euroopa Komisjoni halduse ja personali peadirektoraadi koolitusosakonna (Belgia) stažöör.

 • Aastatel 1997-1998  oli Mailis Reps Akadeemia Nord rektori nõunik ning avaliku õiguse õppetooli assistent.

 • Mailis Reps oli aastatel 1996-1997 Kalamazoo Kolledži informaatikakeskuse assistendina.

 • Aastatel 1995-1996 töötas Mailis Reps ASEED Europe’i ja YWDi (Amsterdam) projektijuhina.

 • Aastal 1995 oli Mailis Reps Cambridge’i Ülikooli, Trinity Kolledži ja Studio Inglise Kolledži rahvusvaheliste gruppide nõustaja

 • 13. jaanuaril 1975. aastal Tallinnas sündinud Mailis Reps on lõpetanud Tallinna Ühisgümnaasiumi (endine 20. keskkool) 1992. aastal; Tallinna Bakalaureuse Erakooli 1993. aastal (gümnaasium); Kalamazoo Kolledži (Michigan, USA) 1997. aastal, sotsiaalteadused; Akadeemia Nord õigusteaduste balakalaureusekraadi 1998. aastal; Kesk-Euroopa Ülikooli (Budapest) õigusteaduse magistri 1999. aastal; Maastrichti Ülikooli  Euroopa avalike suhete magistri 2000. aastal;
  Uppsala Ülikooli Euroopa õiguse doktoriõppes.

   

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps

 

 

Haridus- ja teadusminister

Ministri nimetab ametisse ja vabastab ametist Vabariigi President peaministri ettepanekul.

 

 • Haridus- ja teadusminister vastutab haridus-, teadus-, noorte- ja keelepoliitika sihipärase ja tõhusa arengu eest ning koordineerib teadus- ja arendustegevuse kõrge taseme ja konkurentsivõime tagamist.
 • Haridus- ja teadusminister juhib haridus- ja teadusministeeriumi tööd ja otsustab selle valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi. Lisaks annab minister Vabariigi Valitsusele aru haridus- ja teadusministeeriumi tegevusest ja esitab ettepanekuid ministeeriumi valitsemisala puudutavate küsimuste otsustamiseks.
 • Haridus- ja teadusminister kinnitab ametisse ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste juhid ning ministeeriumi asekantslerid ja osakondade juhatajad.
 • Haridus- ja teadusminister esitab valitsusele ettepanekuid ministeeriumi eelarve ning vajadusel lisaeelarve kohta. Ühtlasi otsustab ta eelarvevahendite kasutamise ning jälgib eelarve täitmist. Minister kinnitab riigieelarvest lähtudes ka ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste eelarved.
 • Haridus- ja teadusminister otsustab ministeeriumi hallatavate riigiasutuste moodustamise ja kinnitab nende põhimäärused, struktuuri ja töökorralduse.

Haridus- ja teadusministeerium

 • Planeerib ja viib ellu haridus-, teadus-, noorte- ja keelepoliitikat.
 • Töötab välja riigi arengukavad oma valitsusalasse kuuluvates poliitikavaldkondades ning tagab nende kooskõla üleriigiliste ja valdkondlike arengukavadega.
 • Teostab riikliku järelevalvet riiklike õppekavade ja muude haridusstandardite täitmise ning haridusasutuste üle.
 • Arendab riiklike õppekavasid ja muid haridusstandardeid ning korraldab nende koostamise ja akrediteerimise.
 • Valitseb muuhulgas keeleinspektsiooni ja rahvusarhiivi tegevuse üle.
 • Peab tagama täiskasvanuhariduse ja kutsesüsteemi sihipärase ning tõhusa arengu.
 • Määrab riiklike toetuste ning riikliku koolitustellimuse optimaalse mahu ja struktuuri.
 • Koordineerib akadeemiliste kraadide riikidevahelist tunnustamist.
 • Tegeleb riigi vajadusi arvestava teadus- ja arendustegevuse rahastamissüsteemi arendamise ja rakendamisega.

Haridus- ja teadusministeeriumist lähemalt »

Viimati uuendatud: 3. mai 2018