Sa oled siin

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo

Urve Palo on Eesti Vabariigi ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister alates 23. novembrist 2016. Ta kuulub Sotsiaaldemokraatlikku erakonda. 

 • Aastal 2015-2016 kuulus Urve Palo Riigikogu XIII koosseisu.
 • Aastal 2015 oli Urve Palo ettevõtlusminister. 
 • Aastatel 2014-2015 oli Urve Palo majandus- ja taristuminister.
 • Aastatel 2011–2014 kuulus Urve Palo Riigikogu XII koosseisu ja oli Riigikogu majanduskomisjoni aseesimees. 
   
 • Aastatel 2009–2011 oli Urve Palo Viimsi vallavalitsuse abivallavanem. 
   
 • Palo töötas aastatel 2007–2009 Eesti Vabariigi rahvastikuministrina. 
   
 • Aastatel 1997–2007 oli Palo Saint-Gobain Isover AS juhataja. Enne seda töötas ta samas ettevõttes raamatupidaja, ekspordijuhi ja reklaamijuhi ametikohtadel. 
   
 • 10. juulil 1972 Haapsalus sündinud Palo on lõpetanud Värska Keskkooli ja tal on Tartu Ülikooli magistrikraad (MBA) majanduse erialal. 

Ettevõtlus-ja infotehnoloogiaminister Urve Palo

 

 

Majandus- ja kommunikatsiooni-
minister

Ministri nimetab ametisse ja vabastab ametist Vabariigi President peaministri ettepanekul.

  Varasemad majandus-
ja kommunikatsiooniministrid ››

 • Majandus- ja kommunikatsiooniminister juhib riigi majanduspoliitika väljatöötamist, elluviimist ja tulemuste hindamist.
 • Majandus- ja kommunikatsiooniminister juhib majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tööd ja otsustab selle valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi. Lisaks annab minister Vabariigi Valitsusele aru ministeeriumi tegevusest ja esitab ettepanekuid ministeeriumi valitsemisala puudutavate küsimuste otsustamiseks.
 • Majandus- ja kommunikatsiooniminister kinnitab ametisse ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste juhid ning ministeeriumi asekantslerid ja osakondade juhatajad.
 • Majandus- ja kommunikatsiooniminister esitab valitsusele ettepanekuid ministeeriumi eelarve ning vajadusel lisaeelarve kohta. Ühtlasi otsustab ta eelarvevahendite kasutamise ning jälgib eelarve täitmist. Minister kinnitab riigieelarvest lähtudes ka ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste eelarved.
 • Majandus- ja kommunikatsiooniminister otsustab ministeeriumi hallatavate riigiasutuste moodustamise ja kinnitab nende põhimäärused, struktuuri ja töökorralduse.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium

 • Tegutseb eesmärgiga luua tingimused Eesti majanduse konkurentsivõime kasvuks ning tasakaalustatud ja jätkusuutlikuks arenguks läbi riigi majanduspoliitika väljatöötamise, elluviimise ja tulemuste hindamise.
 • Teostab aktsionäri või osaniku õigusi äriühingutes, mille aktsiaid või osakuid ta valitseb
 • Haldab riigi vedelkütuse miinimumvaru.
 • Töötab välja ja viib ellu riigi majanduspoliitika ja majanduse arengukavad ning hoolitseb, et need oleks kooskõlas üleriigiliste prioriteetidega.
 • Koordineerib riigi infosüsteemide arendamist.
 • Töötab tehnoloogilise arendustegevuse mahu suurendamise ja ettevõtete innovatsioonivõimekuse tõstmise nimel.
 • Tegeleb ühistranspordi arendamist ja liiklusvahendite keskkonnasõbralikkust ning liiklusohutuse tõstmist soodustavate plaanide väljatöötamise ja elluviimisega.
 • Arendab eksporti ja korraldab kaubanduse kaitsemeetmeid ning tegeleb ettevõtluse regionaalse arengu alaste küsimustega.
 • Korraldab tarbijakaitset ja konkurentsijärelvalvet.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist lähemalt »

Viimati uuendatud: 3. mai 2018