Sa oled siin

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist

Rene Tammist on Eesti Vabariigi ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister alates 22. augustist 2018. Ta kuulub Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda. 

 

 • Aastatel 2012-2018 oli Tammist Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti juhatuse liige.
 • Aastatel 2011-2018 oli Tammist Eesti Taastuvenergia Koja juhataja. 
 • Aastatel 2007-2009 oli ta Eesti Energia nõukogu liige.
 • Aastatel 2005-2011 töötas ta Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide ja Demokraatide fraktsiooni tööstus-, teadus- ja energeetikakomitee nõunikuna.

 

 • 5. juulil 1978. aastal Tartus sündinud Tammist lõpetas 2001. aastal Tartu Ülikooli avaliku halduse erialal ning tal on 2004. aastast magistrikraad poliitika ja avaliku halduse erialal Manchesteri Ülikoolist.

 

Ettevõtlus-ja infotehnoloogiaminister Urve Palo

 

 

Ettevõtlus- ja infotehnoloogia-minister

Ministri nimetab ametisse ja vabastab ametist Vabariigi President peaministri ettepanekul.

Ministrite pädevuse ministeeriumi juhtimisel ja ministrite vastutusvaldkonnad määrab peaminister oma korraldusega.

 

  Vabariigi Presidendi otsus ››

  Peaministri korraldus ››

 • Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister juhib Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi oma vastutusvaldkonnas.
 • Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri vastutusvaldkonnas on ettevõtluse arengu toetamine, ekspordiarengu ja kaubanduse kaitsemeetmete korraldamine, investeeringute kaasamine, tehnoloogiline arendustegevus, innovatsioon, ehitus, elamumajandus, turism, informaatika, telekommunikatsioon, postside ja riigi infosüsteemide arendamise koordineerimine, samuti majanduse arengukavade väljatöötamine ja elluviimine eelnimetatud valdkondades.
 • Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri vastutusvaldkonnas on väliskaubanduse valdkond ja Välisministeeriumi vastavate struktuuriüksuste tegevuse suunamine.
 • Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri vastutusvaldkonda kuuluvad Riigi Infosüsteemi Amet, Eesti Arengufond (likvideerimisel), Eesti Interneti Sihtasutus, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus, Sihtasutus Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus, Sihtasutus KredEx, Sihtasutus Tallinna Teaduspark TEHNOPOL, Mittetulundusühing Eesti Intellektuaalomandi ja Tehnoloogiasiirde Keskus, Mittetulundusühing Nordic Institute for Interoperability Solutions, Aktsiaselts Eesti Post ja Aktsiaselts KredEx Krediidikindlustus.
 • Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister esindab Eestit Euroopa Liidu välisasjade nõukogus väliskaubanduse küsimustes ja konkurentsivõime nõukogus infotehnoloogia küsimustes ning transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogus infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni küsimustes.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium

 • Tegutseb eesmärgiga luua tingimused Eesti majanduse konkurentsivõime kasvuks ning tasakaalustatud ja jätkusuutlikuks arenguks läbi riigi majanduspoliitika väljatöötamise, elluviimise ja tulemuste hindamise.
 • Teostab aktsionäri või osaniku õigusi äriühingutes, mille aktsiaid või osakuid ta valitseb
 • Haldab riigi vedelkütuse miinimumvaru.
 • Töötab välja ja viib ellu riigi majanduspoliitika ja majanduse arengukavad ning hoolitseb, et need oleks kooskõlas üleriigiliste prioriteetidega.
 • Koordineerib riigi infosüsteemide arendamist.
 • Töötab tehnoloogilise arendustegevuse mahu suurendamise ja ettevõtete innovatsioonivõimekuse tõstmise nimel.
 • Tegeleb ühistranspordi arendamist ja liiklusvahendite keskkonnasõbralikkust ning liiklusohutuse tõstmist soodustavate plaanide väljatöötamise ja elluviimisega.
 • Arendab eksporti ja korraldab kaubanduse kaitsemeetmeid ning tegeleb ettevõtluse regionaalse arengu alaste küsimustega.
 • Korraldab tarbijakaitset ja konkurentsijärelvalvet.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist lähemalt »

Viimati uuendatud: 22. august 2018