Kasutajale

Ühisele visuaalsele identiteedile ülemineku hõlbustamiseks korraldas Riigikantselei valitsusasutuste visuaalset identiteeti tutvustavaid infotunde ja ühise identiteedi rakendamise seminare, mis keskendusid kindlale infokandjate grupile ja kus osalesid vastava infokandjate grupi ülemineku eest vastutavad spetsialistid valitsusasutustest. 

Siia lehele koondame ühise visuaalse identiteedi rakendamisega seotud esitlused, infolehed ja nõuanded.

 

 

 

Rakendusseminarid

Valitsusportaali avalehe toimetamine

Selle rakendusseminari põhiteemaks ooli valitsusportaali avalehtede toimetamise selgitamine ja ühtsema praktika suunamine. Käsitlemist leidsid küsimused, kuidas muuta menüüpunkte, kuidas lisada teemaslaide tähtsate teemade juurde, kuidas toimetada nö baasinfo plokke. Samuti käsitlesime räägi-kaasa-ploki ja jaluse taastamist.

Põhimääruste muutmine

Selle rakendusseminari põhiteemaks on põhimääruste muutmine seoses üleminekuga valitsusasutuste visuaalsele ideniteedile. Käsitlemist leiavad küsimused, millal peab asutuse põhimäärust muutma ja kuidas seda siis muutma peab. Samuti käsitleme erisuse rakendamise kehtestamist põhimääruses.

Dokumendid, kontoritarbed

Selle rakendusseminari põhiteemaks on üleminek ühisele visuaalsele ideniteedile asutuse dokumentidel. Käsitlemist leiavad küsimused, millised infokandjad kuuluvad dokumentide gruppi, milline on dokumentide kujundus, kuidas luua kujundusmalli abil asutuse dokumendipõhi, millist kirjatüüp ja paberit kasutada, millal peab üleminek toimuma jne. Lisaks räägime ka kontoritarvetega seonduvast.

Protokollilised infokandjad

Selle rakendusseminari põhiteemaks on üleminek ühisele visuaalsele ideniteedile asutuse protokollilise suhtluse infokandjatel. Käsitlemist leiavad küsimused, millised infokandjad kuuluvad protokollilise suhtluse infokandjate gruppi, milline on nende kujundus, millist sümbolit kasutada, kuidas kasutada kujundusmalle, milline kirjatüüp ja paberi valida jne. Lisaks selgitame asutuse juhi ja teiste teenistujate protokollilise suhtluse kandjate kujunduse erinevust.

Sildid, sissepääsuluba ja visiitkaart 

Selle rakendusseminari põhiteemaks on üleminek ühisele visuaalsele ideniteedile asutuse siltidel, samuti sissepääsulubadel, töö- ja ametitõendil. Käsitlemist leiavad küsimused, millised infokandjad on sildid ja viidad, milline on nende kujundus, millist sümbolit tuleb neil kasutada, kuidas kohandada silti ja tema kujundust, milline peaks olema sildi viimistlus jne. Lisaks kordame üle ka põhitõed lubade, tõendite ja visiitkaatide kohta.

Kuulutus ja trükised 

Valitsusasutuste ühise visuaalse identieedi seminar kuulutuste ja trükiste tellijatele. Põhiteemaks on kuulutuste õige kujunduse nüansid, nende tellimise etapid ning head näited trükistest, mida siiani on uue ühise visuaalse identiteediga tehtud.

Kokkuvõte üleminekust valitsemisalades

Valitsuskommunikatsiooni koordinatsioonikogule antud ülevaade ühisele visuaalsele identiteedile ülemineku seisust ministeeriumite valitsemisalades.

 

 

 

 

Viimati uuendatud: 8. mai 2019