Sa oled siin

Eesmärgid ja tegevused

 

Jüri Ratase juhitav valitsus astus ametisse 29. aprillil 2019. Valitsuskoalitsiooni kuuluvad Eesti Keskerakond, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ning erakond Isamaa. Valitsusse kuulub lisaks peaministrile 14 ministrit.

Vabariigi Valitsuse eesmärgid ja tegevused põhinevad peaministrikandidaat Jüri Ratase ettekandel, mille ta tegi 17. aprillil 2019 Riigikogu ees tulevase valitsuse moodustamise aluste kohta. Valitsusliidu konkreetsemad eesmärgid ja lubadused on kokku lepitud koalitsioonilepingus.

Lepingus seatud eesmärkide täitmiseks tehtavad tegevused ja vastutajad sätestab Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm. Kord aastas kinnitab  valitsus tegevusprogrammi täitmise aruande.

 • Valitsuse moodustamise alused »
  Peaministrikandidaat Jüri Ratase ettekanne 17. aprillil 2019
 • Koalitsioonileping » (826.91 KB, PDF)
  Eesti Keskerakonna, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ning Isamaa Erakonna valitsusliidu aluspõhimõtted 2019-2023
 • Tegevusprogramm » (1.02 MB, PDF)
  Tegevusprogrammis on ette nähtud 486 ülesannet koalitsioonileppes seatud eesmärkide elluviimiseks
 • Aruanne 2019 » (1.7 MB, PDF)
  Tegevusprogrammi täitmise 2019. a aruande kinnitas valitsus 19. detsembril 2019.

Eesmärgid

 

Valitsus seisab sidusa, oma inimesi ja pere loomist väärtustava riigi eest, kus kõik tunnevad end turvaliselt ja ühiskonnaellu kaasatuna. Meie iseolemise olulisteks sammasteks on tugev kaitsevägi ning aktiivsus rahvusvahelises koostöös, kuulumine Euroopa Liitu ja NATOsse. Valitsus vähendab bürokraatiat ja toetab tarka majandust, mille vundamendiks on teadus, arendustegevus ja innovatsioon.

 • Peresõbralik Eesti, kus inimesed tunnevad end turvaliselt ja kindlalt. Valitsus tagab peredele kvaliteetsed teenused ja vajalikud toetused.
 • Sidus ühiskond, mille liikmed tunnevad end kaasatuna ja lõhed erinevate ühiskonna gruppide vahel vähenevad. Valitsus toetab rahvusgruppide õigust arendada oma kultuuri.
 • Teadmistepõhine majandus ja elukestva õppe arendamine. Valitsus peab oluliseks nii avaliku sektori teadus- ja arendustegevuse rahastuse tõstmist 1%ni SKTst.
 • Tõhus valitsemine, et riigiga suhtlemine oleks lihtne ja sujuv. Selleks arendab valitsus tarka e-riiki ning võtab prioriteediks riigireformi.
 • Turvaline ja kaitstud riik, kus kõigi põhiõigused ja -vabadused on võrdselt tagatud. Valitsus peab oluliseks, et riigikaitsesse tuleb eraldada vähemalt 2% SKTst, toetatakse siinset kaitsetööstust ja selle ekspordivõimet.
 

100 päeva plaan

 

100 päeva plaan on tegevuste loend, mida ministrid on otsustanud ellu viia ametisoleku esimese saja päeva jooksul , so 2. mai 2019 kuni 8. august 2019.

100 päeva plaanis on kokku 58 ülesannet, millest 8. augustiks 2019:

 • täideti 42 ülesannet (72%)
 • täideti osaliselt 4 ülesannet (7%)
 • hilineb 12 ülesande täitmine (21%)

 

 

 

Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm

Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm 2019–2023 on koostatud Eesti Keskerakonna, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ning Isamaa Erakonna valitsusliidu aluspõhimõtete 2019–2023 elluviimiseks. Tegevusprogrammis on ette nähtud 384 valitsusliidu aluspõhimõtet ülesannetega koos vastutava ministri, kaasvastutajate, otsuse langetamise tasandi ning tähtaegadega. Tegevusprogramm lähtub valitsuse viiest prioriteedist: peresõbralik Eesti, sidus ühiskond, teadmistepõhine majandus, tõhus valitsemine ning vaba ja kaitstud riik.

 

 

Viimati uuendatud: 7. mai 2020