Sa oled siin

Eelinfo

Nädalainfo (04.05.2020 - 10.05.2020)

Justiitsministeerium
Esmaspäev, 4. mai 2020

• Kell 15 tutvustab justiitsminister Raivo Aeg riigikogule esimesel lugemisel seaduseelnõu, mis võimaldab edaspidi üldkoosolekul elektrooniliselt osaleda (180SE).

Teisipäev, 5. mai 2020

• Justiitsminister Raivo Aeg kohtub virtuaalkoosolekul keskkonnaministri Rene Koka, siseministri Mart Helme ja uurimisasutuste esindajatega, et rääkida keskkonnakuritegude senisest tõhusama tõkestamise teemal.

Neljapäev, 7. mai 2020

• Justiitsminister Raivo Aeg osaleb valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.

Reede, 8. mai 2020

• Virtuaalselt koguneb õigusloomejuhtide ümarlaud.

Kultuuriministeerium
Teisipäev, 5. mai 2020

Kultuuriminister Tõnis Lukas osaleb kell 13.00 Kultuuriministeeriumi rahvusvähemuste kultuurinõukoja e-koosolekul.
Lisainfo: Anne-Ly Reimaa, lõimumisvaldkonna rahvusvaheliste suhete juht, 522 3305, anne-ly.reimaa[at]kul[dot]ee

Neljapäev, 7. mai 2020

Kultuuriminister Tõnis Lukas osaleb Vabariigi Valitsuse istungil ja valitsuskabineti nõupidamisel.
Lisainfo: Margus Kasterpalu, ministri nõunik, 510 6171, margus.kasterpalu[at]kul[dot]ee

* * *

Koduste kultuuri nautimise võimalustega saab tutvuda: https://www.kul.ee/kultuurkodus

Maaeluministeerium
Esmaspäev, 4. mai 2020

• Alates maikuust võtab Haapsalu ja Läänemaa Vana-Võrumaalt üle Eesti toidupiirkonna tiitli, millega algab Haapsalu ja Läänemaa maitsete aasta. Eesti toidu piirkondi hakati kohaliku toidu tutvustamiseks Maaeluministeeriumi eestvedamisel valima alates 2016. aastast. Lisainfo: www.eestitoit.ee

• Kell 11 osalevad maaeluminister Arvo Aller ja põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Marko Gorban Riigikogus toimuval maaelukomisjoni istungil, kus on teemaks võõrtööjõu kasutamise võimalused hooajatöödel põllumajandussektoris.

Neljapäev, 7. mai 2020

• Maaeluminister Arvo Aller osaleb Vabariigi Valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.

Rahandusministeerium
Esmaspäev, 4. mai 2020

• Rahandusminister Martin Helme osaleb riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni istungil, kus toimub arutelu teemal „Majanduse ja riigirahanduse olukord ning kriisimeetmete rakendamine“.

• Riigihalduse minister Jaak Aab osaleb riigikogu majanduskomisjoni istungil, kus on arutlusel riigihangete seaduse ja kunstiteoste tellimise seaduse muutmise seaduse eelnõu.

• Riigihalduse minister Jaak Aab osaleb riigikogu põhiseaduskomisjoni istungil, kus päevakorras on riigireformi otsuse eelnõu.

Teisipäev, 5. mai 2020

• Rahandusminister Martin Helme osaleb teadus- ja arendusnõukogu kohtumisel.

Kolmapäev, 6. mai 2020

• Rahandusminister Martin Helme ja riigihalduse minister Jaak Aab vastavad riigikogu infotunnis küsimustele.

• Rahandusminister Martin Helme osaleb riigikogu istungil, kus on esimesel lugemisel Eesti, Islandi, Leedu, Läti, Norra, Rootsi, Soome ja Taani vahelise Põhjamaade Investeerimispanka käsitlevale 11. veebruari 2004. aasta lepingule lisatud põhikirja paragrahvi 14 muutmise kokkuleppe heakskiitmise seaduse eelnõu.

Neljapäev, 7. mai 2020

• Rahandusminister Martin Helme ja riigihalduse minister Jaak Aab osalevad valitsuse istungil ja valitsuskabineti nõupidamisel.

Siseministeerium
Esmaspäev, 4. mai 2020

• Siseminister Mart Helme osaleb kahe seaduseelnõuga Riigikogu täiskogus esimesel lugemisel.

Teisipäev, 5. mai 2020

• Rahvastikuminister Riina Solman osaleb EL Nõukogu eesistuja Horvaatia poolt korraldatud töö- ja sotsiaalministrite videokõnel, kus on ühe punktina arutluse all COVID-19 mõjud demograafia valdkonnale.

Kolmapäev, 6. mai 2020

• Sisejulgeoleku-, korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsler Veiko Kommusaar osaleb Eesti idapiiriväljaehitamise nõukogu koosolekul.

Neljapäev, 7. mai 2020

• Siseminister Mart Helme ja rahvastikuminister Riina Solman osalevad Vabariigi Valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.

Reede, 8. mai 2020

• Toimub Euroopa Komisjoni korraldatud siseministritele suunatud COVID-19 teemadega seotud videokõne, kus osaleb SIM juhtkonna liige, kes otsustatakse jooksvalt.

Siseminister Mart Helme osaleb COVID-19 valitsuskomisjoni istungitel.

Sotsiaalministeerium
Esmaspäev, 4. mai 2020

• sotsiaalminister Tanel Kiik osaleb COVID-19 valitsuskomisjoni nõupidamisel.

Teisipäev, 5. mai 2020

• minister Tanel Kiik osaleb COVID-19 valitsuskomisjoni nõupidamisel.
• minister Tanel Kiik osaleb Riigikogu põhiseaduskomisjoni istungil 172 SE „Pühade ja tähtpäevade seaduse ning Eesti lipu seaduse muutmise eelnõu“ arutelul.

Kolmapäev, 6. mai 2020

• minister Tanel Kiik osaleb Eesti, Läti ja Leedu terviseministrite kohtumisel.
• minister Tanel Kiik osaleb Eesti Töötukassa nõukogu koosolekul.
• minister Tanel Kiik osaleb Riigikogus 165 SE „Meditsiiniseadme seaduse, hädaolukorra seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu“ esimesel lugemisel.

Neljapäev, 7. mai 2020

• minister Tanel Kiik osaleb Vabariigi Valitsuse istungil ja valitsuskabineti nõupidamisel.

Reede, 8. mai 2020

• minister Tanel Kiik kohtub Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu esindajatega.

Välisministeerium
Esmaspäev, 4. mai 2020

4.05 õhtul osaleb Eesti küberjulgeoleku erivolitustega diplomaatiline esindaja, Heli Tiirmaa-Klaar, võrgudiskussioonil teemal „Ohud: kübersõda ja demokraatlikud institutsioonid Euroopas“ („Threats: Cyberwarfare and Democratic Institutions in Europe”). Üritust korraldab Euroopa Kolledži Natolini linnak, et jagada valdkonnas tegutsevate ekspertide teadmisi kolledži üliõpilastele, vilistlastele ja teistele Varssavis õppijatele, kes teema vastu huvi tunnevad. Heli Tiirmaa-Klaar esineb teemal „Küberdiplomaatia roll rahvusvahelistes suhetes: küberstabiilsuse raamistiku põhiosad ja olulisemad verstapostid selle rakendamise edendamisel“ („The role of cyber diplomacy in international relations: the main elements of the cyber stability framework and major milestones in advancing its implementation“).
Lisainfo: britta.tarvis[at]mfa[dot]ee

Kolmapäev, 6. mai 2020

6.05 toimub Soome-Eesti töörühma videokohtumine. Töörühma juhib Eesti poolt kantsler Rainer Saks ja Soome poolt Soome välisministeeriumi kantsler Matti Anttonen. Jagatakse koroonakriisi infot ning arutatakse võimalikke leevendus- ja eriolukorrast väljumise meetmeid.
Lisainfo: pia.kuusik[at]mfa[dot]ee

Neljapäev, 7. mai 2020

7.05 poliitikaosakonna peadirektor Lembit Uibo videokohtumine Rootsi välisministeeriumi poliitikadirektori Elinor Hammarskjöldiga.
Lisainfo: britta.tarvis[at]mfa[dot]ee

Reede, 8. mai 2020

8.05 arutab välisminister Urmas Reinsalu 3B välisministritega COVID-19 olukorda ning kriisist väljumise strateegiaid Balti riikides.
Lisainfo: pia.kuusik[at]mfa[dot]ee

8.05 toimub Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu eesistumise raames kõrgetasemeline kohtumine Euroopa julgeoleku teemal. Arutelu juhib ja avakõnega esineb välisminister Urmas Reinsalu. Ürituse eesmärgiks on meenutada 75 aasta möödumist Teise maailmasõja lõpust Euroopa territooriumil ning arutada sõjajärgse maailmakorralduse õppetunde, aga ka tuleviku proovikive. Arutelu all on ka praegune julgeolekuolukord ja konfliktid Euroopas. Teavitajateks on ÜRO poliitikavaldkonna asepeasekretär Rosemary DiCarlo, Yale’i ülikooli professor Timothy Snyder ning Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen. Videosilla vahendusel toimuval üritusel osaleb ligi 40 riiki. Kohtumist on võimalik jälgida otseülekandena.
Lisainfo: britta.tarvis[at]mfa[dot]ee