Sa oled siin

Eelinfo

Nädalainfo (09.12.2019 - 15.12.2019)

Keskkonnaministeerium
Esmaspäev, 9. detsember 2019

• 9.-13. detsembrini jätkub Madriidis, Hispaanias ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste 25. kohtumine (25th Conference of the Parties, COP 25). Sel nädalal toimuvatel ministrite kohtumistel esindab Eestit keskkonnaminister Rene Kokk.
Lisainfo: Agnes Aaslaid, avalike suhete osakonna nõunik, tel 56 612775, agnes.aaslaid[at]envir[dot]ee

• 9.-13. detsembrini on Genfis õhukonventsiooni 40. aastapäeva kohtumine. Õhukonventsioon on ellu kutsutud piiriülese õhusaaste vähendamiseks.
Kavas on vastu võtta puhta õhu deklaratsioon, mis rõhutab, kuivõrd suurt terviseriski kujutab endast õhusaaste. Deklaratsioonis kutsutaksegi riike ühinema protokollidega, et konventsiooni mõju oleks suurem. Eesti, kes on ühinenud kõikide protokollidega, teeb kvaliteetset õhuseiret vastavalt õhukonventsioonile ning selle protokollidele. Kohtumisel osalevad keskkonnaministeeriumi asekantsler Harry Liiv ja välisõhu ja kiirgusosakonna juhataja Heidi Koger.
Lisainfo: Agnes Aaslaid, avalike suhete osakonna nõunik, tel 56 612775, agnes.aaslaid[at]envir[dot]ee

• Alates 9. detsembrist kuni 18. detsembrini on huvilised oodatud meisterdama kingitusi ja jõulukaunistusi RMK Vilsandi rahvuspargi külastuskeskusesse, Mändjala loodusmajja või Laugu metsamajja. Täpne aeg ja koht tuleb kokku leppida telefonil 527 7421 või e-posti aadressil info.vilsandi[at]rmk[dot]ee. Lisainfo RMK kodulehelt https://www.loodusegakoos.ee/sundmuste-kalender/sundmus#1476

Kolmapäev, 11. detsember 2019

• 11.-12. detsembrini toimub metsanduse arengukava 2021-2030 juhtkogu kohtumine, kus vaadatakse läbi arengustsenaariumid, eesmärgiga valikuid täiustada ja vähendada.
Lisainfo: Marju Kaasik, avalike suhete osakonna peaspetsialist, tel 513 3165, marju.kaasik[at]envir[dot]ee

Reede, 13. detsember 2019

• Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakond kohtub Eesti Kalastajate Seltsiga.
Lisainfo: Kadri Kauksi, avalike suhete osakonna peaspetsialist, tel 533 03448, kadri.kauksi[at]envir[dot]ee

• Maa-ametis on maavarade komisjoni koosolek arvamuse saamiseks Keskkonnaametilt laekunud maavara kaevandamise lubadele ja lubade muutmise taotlustele ning nende kohta antavate haldusaktide eelnõudele. Samuti on päevakorras ühele korrastamise projektile ja varude arvele võtmise kohta arvamuse saamine.
Maavarade komisjon on Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas moodustatud geoloogia, mäenduse, keskkonnakaitse ja teiste erialade asjatundjate komisjon. Komisjoni põhiülesanne on Keskkonnaministeeriumi ja tema valitsemisala asutuste nõustamine maapõue uurimise, kasutamise ja kaitse ning maavara arvestamise küsimustes.
Lisainfo: Karmen Kaukver, Maa-ameti nõunik, tel 569 45407, karmen.kaukver[at]maaamet[dot]ee